"Ayçe Dikmen" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayçe Dikmen" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayçe Dikmen

İzmir, İZKA ile Silikon Vadisi olma yolunda

GEÇEN yıl İzmir Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği uluslararası Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler için Uluslararası Ağ Oluşturma Konferansı’na gelen Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nden Dr. Marina Ranga, Ebiltem’den Dr. Serdal Temel ile üzerinde çalıştıkları, İzmir’in Bölgesel Gelişimi İçin İnovasyon konusu hakkında ilginç açıklamalar yapmıştı. Konferans sonrası sohbet ettiğim Dr. Ranga, İzmir’in geçmişi, kültürü ve bölgesel avantajlarıyla yenilikçi teknolojilerde çok daha öne çıkması gerektiğini anlatıyor. Hatta teknolojik buluşlarla dünyaya yön veren Amerika Kaliforniya’daki Silikon Vadisi gibi olmamız gerektiği görüşünü savunuyordu. İzmir’de kesinlikle bu potansiyelin olduğuna ama nedense özellikle sanayicilerin pasif kaldığına dikkat çekiyordu...
Şimdi, İzmir’in gerçek bir Silikon Vadisi olması yönünde çok önemli bir proje ve teşvik programı var. Başlatan kurum ise, İzmir Kalkınma Ajansı. “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri” başlıklı mali destek programı kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine toplamda 15 milyon TL’lik bir kaynağın kullandırılacak.
Kimler başvurabilir
Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı’nın amacı, İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması. Projenin iki ayağı var; biri kar amacı güden adı altında Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfı taşıyan işletmeler ile kamu kontrolündeki işletmeleri kapsarken diğeri, kar amacı gütmeyen bileşeni olarak belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikleri kapsıyor.
İzmir neden uygun derseniz
İZKA bu konuyu şöyle özetliyor; İzmir, 3 devlet, 6 özel olmak üzere 9 üniversite, yılda yaklaşık 16 bin mezun, farklı sektörlere nitelikli işgücü sağlayan pek çok meslek yüksek okulu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli bir bilim altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı oluşturuyor. İzmir’de çalışanlar, yabancı dil ve yeni teknolojileri kullanmada yüksek beceriye sahipken, İstanbul ve Ankara’ya göre daha rekabetçi ücretlerle çalışabiliyor. Ayrıca daha yüksek sadakat ve aidiyet bilincine sahip oldukları görülüyor. İlginç bir şekilde İzmir’de bilgi iletişim teknolojileri sektöründe işten ayrılma oranı ortalama %5’imiş...

Nasıl başvuracaksınız
Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı’na başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak 12 Eylül 2014 tarihine kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 19 Eylül 2014 tarihine kadar İzmir Kalkınma Ajansı’na teslim edilmesi gerekiyor. Daha fazla bilgi için www.izka.org.tr adresine bakabilir, sorularınızı bilgitoplumu@izka.org.tr adresine gönderilebilirsiniz.
İzmir’in sunduğu tüm bu elverişli koşullar, İzmir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programı ile birleştiğinde, İzmir’in ülkenin Silikon Vadisi olması yönünde önemli bir ilerleme kaydedilecek...

X