Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Vizite kağıdı kalkmadı (mı)!

SOSYAL sigorta ve genel sağlık sigortası uygulamasında “vizite kağıdı” aslında yok.

Şimdi değil, 1 Ekim 2008’den sonra yok... Tanımlanmamış yani..
Biliyorum, şimdi nasıl yok, hem sağlık kurum ve kuruluşlarında hem de bazen SGK’da istiyorlar diyeceksiniz!
Doğrudur...
Ekim 2008’den sonraki süreçte sağlık tesislerinde başvuruda istenirken, şimdi de iş kazası hallerinde ve istirahat hallerinde istenmeye devam ediyor...
Yani, SGK da istiyor, kamu ya da özel sağlık tesisleri de...
Ama hukuken “yok böyle bir şey” demek durumundayız...
Anlatayım...
Nedir ne işe yarar
Geçmiş dönemde vizite kağıdı, SSK’lıların sağlık tesislerine başvurusu sırasında işverence düzenlenen ve sigortalının çalışmalarının devam edip etmediği ile gün/kazanç gösteren bir belge niteliğindeydi. Sigortalının sağlık yardımı almaya müstehak olup olmadığı, sigorta vakasının türüne göre (iş kazası ve meslek hastalığı veya hastalık sigortası) bu belgedeki bilgilere göre belirlenmekteydi.
Ancak, SSK’lılar açısından bu bilgiler 1 Mayıs 2004’den beri aylık olarak internetten izlenebilmekte, bu bilgilerin sağlık kurum ve kuruluşlarınca da görülebilmesi MEDULA sisteminin başlamasıyla mümkün olabilmiştir.
Bunun sonucunda da 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren “sosyal güvenlik reformu” ile aslında vizite kağıdı kaldırılmıştır.

Vizite kağıdı nasıl kalktı

5510 sayılı kanun ile buna dayalı olarak çıkarılan iki temel Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nde (GSSİY) “vizite kağıdına” yer verilmemiştir. Yani ne tanımlanmış ne de örnek form olarak düzenlenmiştir. Dahası, yeni SSİY’nin 113. maddesi ile vizite kağıdını form ve içerik olarak daha önce düzenlemiş ve kullanımını zorunlu kılmış eski yönetmeliği de yürürlükten kaldırmıştır.Uygulayıcıları şaşırtan ise, kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmeyen “vizite kağıdının” Sağlık Uygulama Tebliğleri’nde varlığının devam ettirilmesidir.

Sağlık uygulama tebliğleri başka telden çalıyor

SSK’lılar için, 2008 yılı tebliğinde hem sağlık tesisine başvuruda hem de iş kazası hallerinde vizite kağıdı aranırken, 2010 yılı tebliğinde sadece işkazası hallerinde vizite kağıdı istenmeye devam etmektedir. Anlaşıldığına göre, 2010 yılı tebliğinde kanun ve yönetmelik hükümleri hatırlanmış! Hatırlanmış ama bu seferde iş kazası hallerinde, iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı istenmektedir. Kurtuluş yok
gibi...

Rapor düzenlenmesi halinde de vizite kağıdı isteniyor

Diyeceksiniz ki, hani artık istenmeyecekti... Haklısınız, Tebliğ de bile yazmıyor. Ama görünmez bir el, SSK’lılara rapor düzenlenmesi söz konusu olduğunda vizite kağıdını da arıyor. Hem raporu düzenleyen sağlık tesisi hem de SGK... Mevzuyu az buçuk bilip, ama vizite kağıdı kalmadı mı dediğinizde; sağlık tesisi yetkilisi, “ne yapalım rapor hallerinde bizden de SGK istiyor vizite kağıdını” diyor... SGK artık ne yapacak vizite kağıdını? İstediği bilgiler kendinde yok mu? E-sigorta kapsamında istediği bilgiler internet sisteminden görülmüyor mu? Çık işin içinden çıkabilirsen!

Bağ-Kur’luların vizite kağıdı nasıl olacak

Hastalık sigortası kapsamında istirahat raporu alan SSK’lılar ödenek/hastalık parası için, diyelim vizite kağıdı önemli ve isteniyor. Aynı durum iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında da geçerli... Hadi ona da tamam diyelim... Peki, eski adıyla Bağ-Kur sigortalıları (şimdilerde 4/b’liler) ne olacak? Tamam bunlara hastalık sigortası uygulamasında “ödenek” verilmiyor, bu sebeple de istirahat halinde vizite kağıdına da gerek yok. Ya 4/b’liler iş kazasına uğrar ise? Keza, 1 Ekim 2008’den sonra 4/b’liler de iş kazasına uğrayıp istirahat rapor almaları halinde ödenek/kaza parası alabiliyor... 2010 yılı SUT’nde, hem sağlık kuruluşları hem de sağlık kurumları açısından fatura eki belgeler arasında SSK’lı veya Bağ-Kur’lu ayrımı yapılmaksızın, iş kazalarında iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdının yer alacağı hüküm altına alınmıştır. Şu halde, SSK’lılar için vizite kağıdının üç aşağı beş yukarı ne şekilde olduğunu önceki yıllardan biliyoruz, hadi bunlar için yine benzer bir belge düzenledik diyelim. Ya Bağ-Kur’lu birisi iş kazasına uğrar ise, sağlık tesisi ondan vizite kağıdı istediğinde nasıl bir belge düzenleyecek? Öncesi de yok bunun... SSK’lılar için düzenlenen vizite kağıdına benzetse olur mu? Kimbilir? Artık o da bir şeyler uyduracak... Pardon pardon.. O da, kendi türküsünü söyleyecek!

Sorular... Sorular...

Bütün bunlara rağmen SSK’lılar için işverenler “vizite kağıdı” düzenlesin de görelim... Vizite kağıdı denilen şeyin şekli nasıl olacak? Üzerinde “VİZİTE KAĞIDI” yazan boş bir sahife “vizite kağıdı” mıdır? Değilse nasıl olmalıdır? Bu şekilde, üzerinde “vizite kağıdı” yazan boş bir kağıt ile SGK ile sözleşme yapmış kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gidildiğinde sözü edilen sağlık tesisleri sigortalıları geri çevirir mi? Çevirirse neden çevirir? Bu “vizite kağıdı” olmamış mı der? Derse doğrusu nasıldır? Doğrusu nerede vardır? Doğru “vizite kağınının” şekli ve içeriği hangi kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, genel yazı, talimat, mukteza, olur, görüş vb. düzenlenmiştir? Soruları çoğaltmak mümkün. Mümkün de neye yarar ki, anlamak mümkün değil... Sanırsınız ki, Sağlık Uygulama Tebliğlerini başka bir bakanlık ya da genel müdürlük çıkarıyor. Kimsenin kimseden “reforma” rağmen haberi yok. Meşhur hikayedeki gibi; herkes kendi türküsünü söylüyor...

X