Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Vergide beyan dönemi yarın başlıyor

2010 yılında elde edilen gelirlerin beyanı 1 Mart Salı günü başlıyor..

2011 yılı Ocak ayı itibariyle, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 695 bin 504, kira geliri beyan edenlerin sayısı da 971 bin 595 kişi.
Bunlar, 1- 25 Mart 2011 tarihleri arasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler.
HANGİ GELİRLER?
2010 yılında elde edilen;
1. Ticari kazançlar,
2. Zirai kazançlar,
3. Serbest meslek kazançları,
4. Ücretler (birden fazla işverenden elde edilen),
5. Menkul sermaye iradları (beyana tabi olan)
6. Gayrimenkul sermaye iradları
(Konutlarda 2.600, işyerlerinde
22 bin TL’yi aşan kiralar),
7. Diğer kazanç ve iradlar,
1-25 Mart 2011 tarihleri arasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek suretiyle ilgili vergi dairesine beyan edilecek.
BEYAN SINIRI
Ticari, zirai ya da mesleki kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, yapmış oldukları bu faaliyetler nedeniyle, gelir elde etmeseler dahi, beyanda bulunmak zorundalar.
Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ve diğer kazanç ve iradlarda ise, elde edilen gelirin belli sınırı aşması durumunda, beyanname verilmesi gerekiyor.
KİRA GELİRLERİ
Konut kira gelirlerinin, yıllık tutarı 2010 yılında, 2.600 lirayı aşmışsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.
İşyeri kira gelirlerinin ise, beyana tabi başka gelirlerin olmadığı durumlarda yıllık gayrisafi tutarı 2010 yılında 22 bin lirayı aşması durumunda beyan edilmesi gerekiyor.
2010 yılında, aylık 7.973 TL, yıllık 95 bin 680 liraya kadar işyeri kira geliri elde edenler, beyanname verecekler ancak gelir vergisi ödemeyip, aksine vergi iadesi alacaklar.
2011 yılında ise; aylık 8.426 TL, yıllık 101 bin 120 liraya kadar olan işyeri kira gelirleri beyan edildiğinde, gelir vergisi ödenmeyeceği gibi, üste vergi iadesi alınacak.
Merak edenler için belirtelim, vergi iadesi, işyeri kira gelirlerinden kesilen yüzde 20 stopajın, ödenecek gelir vergisinden mahsup edilmesi nedeniyle ortaya çıkıyor.
KÂR PAYI VE TEMETTÜ
2010 yılında, ortağı olduğu limited şirketten kâr payı, anonim şirketten ise “temettü” geliri elde eden gerçek kişilerin, bu gelirlerinin yarısı 22 bin lirayı aşıyorsa, 1-25 Mart 2011 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.
2010 yılında elde edilen kâr payı veya temettü gelirinin, yıllık gayrisafi tutarı, 239 bin 200 TL’yi aşmadığı sürece, gelir vergisi ödenmiyor, üste vergi iadesi alınıyor.
BONO, TAHVİL VE EUROBOND
1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilmiş Devlet tahvili faiz gelirleri, enflasyon indiriminden sonra, stopaja tabi tutulan beyana tabi diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 22 bin TL’yi aşıyorsa beyan edilecek. 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilen Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinin, faiz geliri ve alım-satım kazancı tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil.
Eurobondların faiz ve alım-satım kazançlarını 10 Şubat 2011 tarihli yazımızda, değişik dönemler ve mükellefler yönünden açıklamıştık. O yazımıza bakılmasında yarar var.
ÜCRET GELİRLERİ
Çok kişi farkında değil ama birden fazla işverenden ücret alanların, birincinin dışındaki işveren ya da işverenlerden elde ettikleri ücret gelirinin, yıllık tutarı 2010’da 22 bin lirayı aşması durumunda, ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.
Ücret gelirlerinin vergisi hesaplanırken; daha önce ücretlerden kesilen gelir vergisinin tutarı, hesaplanan gelir vergisinden mahsup ediliyor.
X