"Ayşegül Domaniç Yelçe" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayşegül Domaniç Yelçe" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayşegül Domaniç Yelçe

Ve sonuçta, engelliler kazansın…

Merhabalar sevgili okurlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği –Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle, yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

“Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Hibe Programı” ile Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin geliştirilecek projeler aracılığıyla güçlendirilmesi ve böylece sivil toplum örgütlerinin Türkiye'nin engellilik politikasına katılımlarının arttırılması hedefleniyor. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölgesel hibe tanıtım toplantıları düzenleyerek ilgili sivil toplum kuruluşlarını konu hakkında bilgilendiriyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Hibe Tanıtım Toplantısı’na ben de katıldım ve duyduklarımla umutlandım.

“Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında, başvuruda bulunan sivil toplum örgütlerine geliştirecekleri ve yürütecekleri proje karşılığında 25.000 ile 100.000 Euro arasında bir ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, başvuruda bulunacaklar için bir rehber hazırlamış. Bu rehber, aynı zamanda, iki aşamalı bir teklif çağrısı niteliğinde. İlk aşamada değerlendirilecek olan Ön Teklifler için son başvurı tarihi 23 Temmuz 2012.  Ön Teklif’leri kabul edilen başvuru sahipleri, Tam Başvuru Formları’nı teslim etmeleri için ayrıca davet edilecekler. Tam Başvuru Formları’nın değerlendirmesinin ardından, şartlı kabul edilen başvuruların uygunluk denetimi yapılacak. Bu denetim, Sözleşme Makamı’nın talep ettiği destekleyici belgeler ve başvuru ile birlikte gönderilmiş olan imzalanmış “Başvuru Sahibi Beyanı” esas alınarak yapılacak.

Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber’de, “Özürlülük olgusu, özürlü olmayı yalnızca bireysel bir durum olmaktan çıkarıp, toplumsal bir sorun haline getiren çok boyutlu bir kavramdır. Özürlülük konusunda temel problem, özürlü bireylerin toplumda her alanda çok sayıda farklı engellerle karşı karşıya kalmalarıdır.” deniliyor ve bu engeller şu şekilde sıralanıyor:

“(a) Tutumlarla ilgili engeller: Toplumda özürlülük olgusuna yönelik genelde olumsuz tutumlar nedeniyle özürlü bireyler bağımsız ve üretken bireyler olarak kolayca kabul görmemektedirler. İşverenlerin, kamu hizmetlerini sunanların, özellikle sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel sektörlerdeki çalışanların özürlü bireylere yönelik olumsuz tutumlarından kaynaklanan ayrımcı uygulamalar nedeniyle, özürlü bireyler toplumsal yaşamın her aşamasına diğer bireylerle birlikte katılamamaktadırlar. Ayrımcı uygulamalara maruz kalan özürlü bireyler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleri’nde belirlenen temel hak ve hürriyetlerden yararlanamamaktadırlar.

(b) Politikayla ilgili engeller: Özürlülük olgusunun çok boyutlu yapısını göz önüne almadan oluşturulan politikalar ve bu politikaların uygulanması, özürlü kişilerin kendine yetebilen ve üretken bireyler olmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle, özürlülüğe dönük sosyal politikalar, özürlülüğün tüm yaşam alanları ile ilişkili olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır. Geliştirilen politikalar ve programlar özürlü bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun olmalı ve bunlar fırsat eşitliğine ve ayrımcılıkla mücadeleye dayalı olmalıdır. Geniş kapsamlı politikalar ve toplumda her bireye eşit hak ve fırsatlar sunan programlarla sosyal entegrasyon sağlayarak, ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması mümkündür.

(c) Fiziksel engeller:  Çevresel ve mimari engeller özürlü bireyin sosyal yaşama katılımında ve bağımsızlığını sağlamada ciddi bir sorun yaratmaktadır.  Kamusal alanların, açık ve kapalı tüm alanların özürlü bireyler için ulaşılabilir olması gerekmektedir. Ancak, özürlüler için problemli alanlardan biri erişim engelleridir.”

“Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesi” yukarıda sıralanan engelleri kaldırabilme amacıyla hazırlanmış. Bu Hibe Programı’nın kurumsal yapısını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Merkezi Finans ve İhale Birimi oluşturuyor. Program, AB tarafından finanse ediliyor.

Teklif Çağrısının genel amacı; engellilerin mallara, hizmetlere ve hayatın tüm unsurlarına eşit erişimlerinin sağlanması. Özel amacı ise; engellilerin ve engelli kişilerin haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi. Başvuru için hazırlanacak tüm projelerin, Teklif Çağrısı’nın özel hedefine uygun olması gerekiyor.

Hibe almaya hak kazanabilmeleri için, başvuru sahiplerinin; 1)Tüzel kişiliğe sahip olmaları,  2)Kâr amacı gütmemeleri,  3)Sivil Toplum Kuruluşu olmaları,  4) Avrupa Birliği’ne Üye Devlet’te veya Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş bulunmaları,  5) Projenin hazırlanması ve yönetiminden ortakları ile birlikte doğrudan sorumlu olmaları, aracı olarak faaliyet göstermemeleri isteniyor.

Kısaca tanıtmaya çalıştığım Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarına Devlet’le el ele çalışma fırsatı getiriyor. Dilerim ki, bu fırsatı değerlendirmek isteyecek sivil toplum örgütü sayısı çok yüksek olsun. Ve sonuçta, engelliler kazansın… 

Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dileği ile...

X