Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

SGK, sağlık kuruluşlarını denetime başlıyor

BAŞLIK şaşırtmasın, SGK öteden beri sözleşme yaptığı sağlık kurum ve kuruluşlarını zaten denetliyordu.

Ama artık daha sistemli ve programa bağlı olarak yapılacak bu denetimler. Önceden, SGK il müdürlükleri (sağlık sosyal güvenlik merkezleri), birbirinden farklı şekillerde bu denetimlerini yaparken, artık tüm illerdeki denetimler benzer şekillerde olacak ve denetlenen her sağlık kuruluşuna aynı sorular sorulacak.

Genelge yayınlandı

SGK, uygulamada var olan karmaşayı sona erdirerek, 06.07.2009 tarih ve 2009/89 sayılı Genelgesi ile "sağlık hizmeti sunucularının denetim usul ve esaslarını" belirlemiş bulunmaktadır. Söz konusu Genelge, 15 Temmuz 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Planlı denetimler bu ay başlıyor

Æ 2009 yılının planlı denetimi ise, denetim birimi tarafından Temmuz ayı sonuna kadar hazırlanarak Sosyal Güvenlik İl Müdürünün onayına sunulacak ve onaylanan denetim planı da denetim birimi tarafından uygulamaya konulacaktır.

SGK, denetim birimleri ve

ekipleri oluşturuyor

Æ SGK, hem planlı denetimlerini hem de gerekçeli denetimlerini yapmak üzere denetim birimleri ile ekipleri oluşturmaya başladı.

Denetim birimi; Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin kurulu bulunduğu İldeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri bünyesinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından görevlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Uzman Hekim, Hekim, Eczacı, Diş Hekimi, Avukat ve Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru unvanlı personel ile Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli diğer personelden oluşturulan ve en az 2 (iki) kişiden kurulan birimlerdir.

Denetim ekibi; Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin kurulu bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri bünyesinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından görevlendirilmek üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Uzman Hekim, Hekim, Eczacı, Diş Hekimi, Avukat ve Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru unvanlı personel ile Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli diğer personelden oluşturulan ve en az 2 (iki) kişiden kurulan ekiplerdir.

HAFTAYA DEVAM EDECEK İKİ YÖNTEM

SGK sözleşme yaptığı sağlık kurum ve kuruluşlarını iki farklı metotla denetime tabi tutacak. Bunlardan birisi gerekçeli denetim diğeri de planlı denetimdir.

Gerekçeli denetim

Bu denetim metodunda, SGK’nın yetkili birimleri sözleşmeli sağlık kurum ile kuruluşlarını mevzuat ve sözleşme hükümlerine uyumluluk açısından fiilen denetleyeceklerdir. Bunun için yetkili denetim birimi tarafından görev emrine dayalı olarak o sağlık kurum ve kuruluşu denetime alınacaktır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin şikayetleri, toplam fatura tutarlarında açıklanamayan artışlar olması, fatura inceleme birimlerince usulsüz işlemlerin tespit edilmesi, acil poliklinik hasta sayısında fazlalık olması, hasta yatış sürelerinin fazla gösterilmesi vb. sebeplerle gerekçeli denetime gidilecektir.

SGK, gerekçeli denetimi sözü edilen hususların varlığı halinde her zaman yapabilecektir.

Planlı denetim

Planlı denetimde, yeni takvim yılından en az bir ay önce denetim birimi tarafından hazırlanarak Sosyal Güvenlik İl Müdürünün onayına sunulup, sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından onaylandıktan sonra da denetim planı denetim birimi tarafından uygulamaya konulacaktır. Bir takvim yılı içerisinde; eczanelerin en az bir, sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları ile optisyenlerin/gözlükçülerin ise en az iki defa mevzuat ve sözleşme hükümlerine uyumluluk açısından fiilen denetlenecektir.
X