Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Sağlık yardımında kapsam genişletildi

TORBA Yasa ile yapılan önemli düzenlemelerden biri de “sağlık yardımları” ile ilgili...

Tasa ile trafik kazası geçiren her vatandaşa sağlık yardımı verilmesi, temizlikçi ve bakıcı kadınlara sağlık yardımında kolaylık sağlanması, çırak ve stajyerlerin genel sağlık sigortası kapsamına alınması başta olmak üzere, sağlık yardımı ile ilgili çok sayıda düzenlemeler yapılıyor.

TRAFİK KAZALARINDA SGK SAĞLIK YARDIMI VERECEK

Trafik kazalarında sağlık yardımı, toplumu yakından ilgilendiren bir konu.
2007 yılına kadar SGK trafik kazası geçiren sigortalılara ve emeklilere sağlık yardımı verdi. Ancak, Sayıştay denetçilerinin trafik kazası geçirenlerin sağlık yardımını, taşıtın trafik sigortasından almaları gerektiği yönündeki raporları üzerine, SGK trafik kazalarında kazazede sigortalı veya emekli olsa da sağlık yardımı vermemeye başladı.
Böyle olunca, trafik kazası geçirenler, tedavi gördükleri hastane ile sigorta şirketleri arasında kaldı. Hastanenin, en kolay yolu seçerek, sağlık harcamalarını kazazedeye ödeterek, ödediği parayı sigorta şirketinden almasını istemesi, vatandaşla hastaneleri karşı karşıya getirdi. Kazazede cebinden ödediği hastane masrafını sigorta şirketinden talep ettiğinde; kusur oranı, çeşitli kontrol, inceleme vb. sebeplerle, ödediği tutarı tam alamadığı gibi birde geç alması mağduriyetine yol açtı.
Torba Yasa ile bu çarpıklık da giderildi. SGK’nın; trafik kazası geçiren her vatandaşa ister sigortalı, ister emekli, isterse sigortasız olsun, sağlık yardımı vereceği, daha sonra da sağlık harcamasını kazaya karışan taşıtın trafik sigortasından alacağı hükme bağlandı.

TEMİZLİKÇİ KADINA SAĞLIK YARDIMI KOLAYLIĞI

Sosyal güvenlik yönünden, ciddi sorunlardan biri de kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlarla ilgiliydi.
Torba Yasa ile kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde bir ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların, her ay itibariyle 30 günden eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1 Ocak 2012 tarihine ertelendi.
Ay içinde 30 günden eksik çalışanlar da, Genel Sağlık Sigortası Primini 30 güne tamamlamadan 1 Ocak 2012’ye kadar sağlık yardımı alacaklar. 1 Ocak 2012’den sonra ise, eksik günler için prim ödemeden sağlık yardımı alamayacaklar.

TARIM İŞÇİSİ VE AİLESİ SAĞLIK YARDIMI ALACAK

Torba Yasa ile yapılan düzenlemelerden biri de tarım işçiler ile bunların kanunen bakmakla yükümlüğü olduğu kişilerle ilgili.
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi sigortalılar ile bunların kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimseler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımı alacaklar ve diğer haklardan yararlanacaklar.

İŞKUR KURSİYERLERİ DE SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA

Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, genel sağlık sigortası kapsamına alındı. 4-A sigortalısı sayılacak kursiyerler, hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası uygulanacak.
Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen meslek geliştirme, edindirme ve değiştirme eğitimlerine katılan kursiyer için, prime esas kazancın alt sınırı(asgari ücret) üstünden “yüzde 1” oranında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, “yüzde 12.5”da “Genel Sağlık Sigortası Primi” olmak üzere toplam “yüzde 13.5” oranında prim ödenecek.

İŞE GİRENİN YEŞİL KARTI ASKIYA ALINACAK

Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve genel sağlık hizmetleri sigortasından yararlanması halinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacak.
Bu kişinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erdiğinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kart sahipliği devam edecek.
X