Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Pujadizm, dün bugün ve biz

ELLİLERİN ikinci yarısında olacak, Cezayir'de sömürgeci savaş ve Paris'te dandik hükümetler derken, Fransa'nın 4. Cumhuriyet'i can çekişmektedir...Aniden, o güne dek adı sanı hiç duyulmamış bir Pierre Poujade zuhur etti.Adamın ağzı pek bir laf yapıyor. Lakin gerçek bir program hak getire...Söylediği iki şey var: Bir; ‘Cezayir Fransızdır, Fransız kalacak !’İki; ‘Vergilere ve büyük sanayiye hayır, küçük üreticiye destek !’Ve, hazret ilk seçimde ortalığı sildi süpürdü. Haniyse iktidara geliyordu.Bakkalı çakkalı; kasabı nalburu; köylüsü şehirlisi; 2. Savaş ertesinde dönüşen yeni ekonomik ilişkilere ayak uyduramadığı için kendisini ‘mağdur’ (!) hisseden ne kadar madam ve mösyö varsa, hepsi Poujade efendiye oy attılar.Neyse, referandum, de Gaulle, 5. Cumhuriyet, Cezayir bağımsızlığı falan, bir saman alevi gibi parlamış olan muhterem yine çabucak ortadan kayboldu.Fakat kendisi gitti ama, faşizan milliyetçilikle korporatist loncacılığı harmanlayan bir küçük burjuva demagojisi olarak ‘pujadizm’ ismi yadigar kaldı.* * *CEHALETİMİ af buyurun, eh aradan şunca yıl geçti, ben bu Pierre Poujade' nin çoktan öbür tarafı boylamış olduğunu sanıyordum. Meğer değilmiş... Geçen gün bir ‘destek’ (!) beyanatını okuyunca anladım ki, geçmişin faşist demagogu hayattadır ve dinozor taraftarlarına hala yol göstermektedir.Peki, kimi mi destekliyor ?* * *SIKI durun, hani Fransa siyaset arenasının en ‘sol’ (!), en ‘devletçi’ (!), en ‘cumhuriyetçi’ (!), en ‘egemenci’ (!), en ‘anti - küreselleşmeci’ (!) mıntıkasında boy gösteren bir Jean Pierre Chevenement var ya, işte O'nu!Eh, aslında aynı kaba def-i hacet eyliyorlar, başka ne beklenecekti ki ?Malum, Saddam'a popo dönen ve Kosova'daki NATO harekatını reddettiği için de şimdiki Jospin hükümetinden istifa etmiş olan bu Mösyö Chevenement, gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerine ‘bağımsız aday’ olarak katılıyor.Ve, bölgesel marjinalliğine rağmen de genel sondajlarda yüzde ona vuruyor. Evet maalesef vuruyor, çünkü ‘güçlü devlet’, ‘merkezi ve laik cumhuriyet’, ‘AB’den özerk yönetim' sloganlarını kullanan muhterem, Stalin nostaljiyasıyla yaşayan eski komünistlerden faşist slogan haykıran ‘Milli Cephe’ ırkçılarına; Avrupa düşmanlığı soluyan fosil de Gaulle'cülerden ‘globalleşme karşıtlığı’nı hamburgerci kundaklayarak ifade eden ‘derin köylülere’, tıpkı ellili yılların Pierre Poujade'si gibi, taraftarlarını ‘hoşnutsuzlar’dan (!) devşiriyor.Nitekim, toplumsal köken araştırmasına göre, o çok sevdiği Jakoben devleti kollamak için İçişleri Bakanlığı sırasında Korsika'da aleni polis provokasyonu tezgahlattırtan Chevenement Bey'i, kamu sektörüne mensup memur ve hizmetliler pek bir can-ı gönülden destekliyor. Özel sektör çalışanları hiç iplemiyor.Sizin anlayacağınız, antika beyin Regis Debray'in kendisini tanımlarken kullandığı ‘nasyonal cumhuriyetçi’ deyimine tıpatıp uyan Fransız siyasetçi, eh hepsi aynı bokun soyu, faşizmin, komünizmin, korporatizmin ve repüblikanizmin sarmaş dolaş öpüşüp, liberal demokrasiye ve küresel ekonomiye karşı eskiyi can havliye savunabilmek için oluşturdukları ‘köhnelik cephesi’ni temsil ediyor.* * *BU cephenin sosyolojik tabanı hemen her yerde var ! Olacak da...Ama ideolojik tabanı, Jakoben geleneklerin diyarı Fransa'da daha çok var!Tabii, onu model ve örnek almış olan diğer bazı ülkelerde de...Zaten etrafınıza şöyle bir bakın, cumhuriyetçiliği, devletçiliği, faşizmi, komünizmi, maoculuğu ortak kalıpta harmanlayarak demagojik naralar atan bizim Pierre Poujade'lerimizi ve Jean Pierre Chevenement'lerimizi görmüyor musunuz ?
X