Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Parayı veren düdüğü çalar

NASREDDİN Hoca, çarşıya giderken çocuklar etrafını çevirip, düdük istemişler.

Çocuklardan biri de parasını verip, düdüğünü öyle istemiş.
Akşamüstü Hoca dönmüş ve cebinden çıkardığı düdüğü parayı veren çocuğa uzatmış. Çocukların;
- Hani bizim düdükler?
diye tepki göstermeleri üzerine, Hoca tebessüm ederek;
- Parayı veren düdüğü çalar
demiş.

NASREDDİN HOCA MODELİ

Maliye de kendisinden yazılı görüş isteyenlere, “Nasreddin Hoca modeli” uygulayacak.
Şu anda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olan “Torba Kanun Tasarısı”nın 22. maddesi uyarınca; mükellefler, Maliye Bakanlığı’ndan veya Maliye Bakanlığı’nın yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından açık olmayan ve tereddüte düştükleri hususlar hakkında açıklama istediklerinde, para ödeyecekler.
Bu para harç olarak ödenecek ve her yıl “yeniden değerleme oranı”nda artırılacak. Buna göre;
Sermaye şirketleri denilen anonim ve limited şirketler, Maliye’den açıklama istedikleri zaman, her defasında 2 bin TL harç ödeyecekler.

DİĞERLERİ

- Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulaması bakımından “dar mükellef” sayılanlar, yani Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilenler, 1500 TL ödeyecekler.
- Bilanço esasına göre defter tutanlar ile doktor, avukat, mali müşavir, mimar gibi serbest meslek erbabı ise 1000 TL ödeyecek.
- İşletme defteri tutan bakkal, manav, kuruyemişçi, kırtasiyeci, lokanta vs. herhalde “Bunların geliri düşük, soruları da çok basit olur” düşüncesiyle 200 TL olarak belirlenmiş.

BEDAVA SORU

Bu arada para istenmeyenler de var.
Kira geliri olanlar, kâr payı ve temettü geliri elde edenler, faiz, repo ve fon geliri olanlar, çiftçiler ve ücretliler, Maliye’ye soru sorduklarında, harç ödemeyecekler.
Belli ki Maliye yoğun soru bombardımanından bunalmış. Olayı paraya bağlayıp, soruları azaltmak ve ilave bir gelir yaratmak istiyor.
Ancak, daha önce verilen ve emsal niteliğinde olan özelgelerin, internet ortamında, kavram dizini de yapılarak yayımlanması, soruları büyük ölçüde azaltacaktır.
Tasarıdaki “parayı veren soruyu sorar” düzenlemesinin, Meclis’te görüşülürken kaldırılacağını tahmin ediyoruz.

Sarıgül duymasın

NİYE mi?
Duyarsa kızar da onun için!
Şişli Belediyesi, emlak vergisinde keyfi uygulama yapıyor.
Vatandaş da burnundan soluyor!
Emlak vergisi hesaplamasında, binaların arsasına yüzde 1000’i bulan artış yapıldı. Vatandaş, itiraz hakkı olmadığı için hesaplanan vergiyi kuzu kuzu ödemek zorunda kaldı.
Ancak, mesken olarak kullanılan yeni binalarda, vergi değerinin ¼’ ’ü 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf (Emlak Vergisi Kanunu Md. 5). Yeni inşa edilen binaların vergisi de arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamıyor (EVK Md. 8/3).
Buraya kadar tamam ama Şişli Belediyesi, ¼’’lük muafiyeti uygulamıyor!
“Kanun böyle” diyorsunuz. “Ben kanunu böyle anlamıyorum” diyorlar.
“Peki... Maliye’nin ¼’’lük muafiyetinin uygulanacağına dair özelgeleri var” diyorsunuz. “Getirin görelim” diyorlar. Bakıyorlar.. evet Maliye’nin görüşü de “¼’’lük muafiyetin uygulanması gerektiği” şeklinde.
Bundan sonrası da ilginç;
“Bunlar bizi bağlamaz. Gidin mahkemeye dava açın. Mahkeme kararı gelince, size iade yaparız.”
Oldu mu yakıştı mı?
Ortada yasa var, Maliye’nin özelgeleri (yazılı görüşleri) var. İtibar edilmiyor.
Binlerce vatandaş, burnundan soluyor!
Başlıkta belirttik ya Mustafa Sarıgül duymasın!..
X