Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Para isteyene yüzde 15 ek vergi

ANONİM veya limited şirketlerin ortakları, paraya ihtiyaçları olduğunda, yüzde 15 vergi ödeyerek, şirketten para alabilecekler.

Bunun için şirket, üç ayda bir kazancını bildirip yüzde 20 geçici kurumlar vergisi ödeyecek. Ardından, ortağı olan kişilere “avans kâr payı” verebilecek. Ancak gerçek kişilere ödenen avans kâr payının yüzde 15’i oranında “stopaj” yani vergi kesintisi yapılacak.
Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde, konunun ayrıntılarını açıklayacak.

HERKESE YOK

Avans kâr payı ödenebilmesi için, şirketin kârlı durumda olması gerekiyor.
Avans kâr payı dağıtıldığı durumlarda, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacak.
Ancak, avans kâr dağıtımı yapılan yılda, şirketin zarar etmesi veya safi kazancın, dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” hükümleri uygulanacak.

İNŞAATÇILAR

Hürriyet’te “5 yıl yemeden içmeden yaşayan adam” benzetmesiyle, dikkati çektiğimiz yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşanlar var. Bunlar, inşaat 5 yıl devam ediyorsa 5 yıl, 10 yıl devam ediyorsa 10 yıl boyunca ortaklarına kâr dağıtamıyordu.
Tebliğ ile inşaatçılara da çözüm getiriliyor. Buna göre;
Dağıtılabilecek “avans kâr payı” tutarları belirlenirken;
1- Devam eden işlerin gerçekleşen maliyet ve hakedişleri arasındaki olumlu fark bulunacak.
2- Bu farktan, kesinti yoluyla ödenen “yüzde 3 stopaj”, varsa “geçmiş yıl zararlarının tamamı” ile yasalara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan “yedek akçeler” düşülecek.
3- Kalan tutarın yarısı üzerinden, “avans kâr payı” dağıtılabilecek.
Bu hesaplamanın yapılması için ayrıca bilanço düzenlenmesi gerekmiyor.

YENİ TTK

Yeni TTK’nın 509. maddesinde de “kâr payı avansı” dağıtılabileceği ve ayrıntıların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, bir tebliğ ile açıklanacağı belirtiliyor. Bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen, tebliğ bir türlü yayınlanmadı.
Yeni TTK hükümlerine göre de avans kâr payını “kârlı olan şirketler” dağıtabilecek. Bu avans ortaklara verilen yasal bir borç sayılacak. Ancak, verilen avans dönem sonunda ortaya çıkacak dağıtılabilir kârdan fazla ise, şirkete iade edilecek.

GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 yılında, avans kâr payının brüt yani stopaj dahil olan tutarı (varsa diğer kâr payı ve temettü geliri dahil), 50 bin lirayı aşanlar, bu gelirlerinin yarısını 1-25 Mart 2013’de “yıllık gelir vergisi beyannamesi” ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edecekler.
Elde ettikleri gelir, yalnızca kâr payı veya temettüden ibaret olanlar, yıllık gelirleri 275 bin 600 lirayı aşmadığı sürece, gelir vergisi ödemeyecek hatta üste “vergi iadesi” alacaklar.
Avans kâr payı dağıtımı, son derece olumlu bir düzenleme. Ancak, konu ile ilgili tebliğler yayınlanmadan önce Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelerek, birbiri ile çelişmeyen tebliğler hazırlamalarında yarar var...

X