Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Oyumu vereceğim partinin seçim beyannamesinde aradıklarım

Seçimler yaklaşırken ben de bilinçli bir seçmen olarak oy vereceğim partiyi belirlemeye çalışıyorum. Bunun için partilerin internet sayfalarından seçim beyannamelerini inceledim. Küresel iklim değişikliği, kuraklık, Kyoto, meteoroloji gibi konulardaki görüşlerini aradım. İşte bulabildiklerim.

Şimdiye kadar ehliyet, liyakat gibi kavramlardan bahsedip, iktidara gelince meteoroloji alanında tam tersini yapan birçok iktidar gördük. Artık siyasilerin söyledikleri ile yaptıklarının çok farklı olduğunu öğrendim. Buna rağmen, "seçim beyannamelerinde aşağıdaki konulara en çok yer veren partiye oyumu vereyim bari" diye kendi kendime bir ölçü koydum.

METEOROLOJİ

CHP: "... meteorolojiyi, kurumsal yapı, bilimsel kadrolar, araştırma imkánları açısından geliştirip destekleyeceğiz."

MHP: "Meteorolojik ölçüm istasyonları çevre kirliliğine ilişkin ölçümleri de yapabilecek şekilde geliştirilerek, oluşturulacak veri tabanı, yeni tesislerin projelendirme aşamasında kullanıma sunulacaktır. ... meteorolojik konularda uyarılar ile çiftçimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına müspet katkı sağlayacak tarımsal yayın faaliyetleri yapılacaktır."

KURAKLIK

AKP: "Küresel iklim değişikliklerinin tarım sektörüne etkisini zamanında değerlendirmek üzere Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Bu çerçevede ülkemizin tümünü ilgilendiren çeşitli senaryoları içeren kuraklık eylem planı hazırlanmıştır."

SU

AKP:
"Soluduğumuz hava ve içtiğimiz su başta olmak üzere, kamu ve sivil toplum işbirliği ile tüm çevresel varlıklarımız etkin bir şekilde denetleyeceğiz."

CHP: "Ulusal Su Tedarik ve Kullanım Programı’nı geliştirerek, uygulamaya koyacağız. Enerji ve su kullanımında tasarrufu sağlayan uygulamaları destekleyeceğiz."

MHP: "Su kayıp ve kaçakları önlenecek, kirlilikten korunacak. Su, hava, toprak ve denizi birlikte dikkate alan entegre çevre politikaları geliştirilecektir..."

AFET

CHP: "Yeni yönetim modelinde, İstanbul doğal afetlere karşı hazırlı olacaktır.

MHP: "... doğal afet ve iskanı içine alacak bir idari yapılanma ile bu alandaki kurumsal çok başlılık giderilecektir."

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

AKP: "Küresel iklim değişikliğine ve erozyona karşı en önemli tedbirlerden biri olan orman alanlarının korunması ve genişletilmesi, AKP iktidarlarının öncelikleri arasında yer almıştır..."

İKLİM

AKP:
"iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için uluslararası işbirliği yapmaya devam edeceğiz."

KÜRESEL ISINMA

AKP:
"Küresel ısınmayla ilgili olarak daha önce başlatılan enerji, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi sektörel alandaki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."

CHP: "Küresel ısınmaya karşı mücadelede devlet ve yerel yönetimlerin sorumlulukları ve yükümlülüklerini belirleyeceğiz; ulusal stratejik politikalarımız çerçevesinde yerine getirilmesini sağlayacağız. Küresel ısınma konusunda uluslararası bilimsel çalışmalara, bilim insanlarımız ve her kademede yetkililerimizle etkin katılım sağlayacağız."

KYOTO

AKP, CHP ve MHP’nin seçim beyannamelerinde Kyoto’nun K’sı bile yok...

Hayret! Her gün gündemimizi bu kadar çok meşgul eden ve günümüzdeki birçok problemin çözümüne giden yolun başlangıcı olan bir protokolün adı partilerimizin seçim beyannamelerinde yer almıyor. Bu durumda, küresel iklim değişikliği veya küresel ısınma, kuraklık, su, meteoroloji, vb. konularda verdikleri sözleri ne kadar ciddiye alabilirim?.. Böylece, parti seçmek için koyduğum somut ölçü de işe yaramadı! Ne yapacağım şimdi?
X