"Selçuk Şirin" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Selçuk Şirin" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Selçuk Şirin

Ödevin Bir Faydası Var Mı?

Türkiye'de çocuklara çok mu ödev veriliyor? Daha fazla ödev, daha çok başarı getirir mi?

Bu sorulara daha önce 8. sınıflardan toplanan verilerle yanıt vermiştim. Şimdi OECD’nin yeni yayınladığı liselerden toplanan verilerle aynı sorulara dönmekte fayda var.

Ortaokulda çok ödev, lisede az ödev veriyoruz!
Türkiye’deki ödev yükünü dünya ile kıyaslamak için elimizde iki veritabanı var. Biri 8. sınıfta ödevi araştıran TIMSS, diğeri de 15 yaş grubundaki gençlerde ödevi araştıran PISA. Bu iki veritabanına baktığımızda iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Türkiye 8. sınıflarda en fazla ödev veren 5. ülke. Ancak 15 yaş karşılaştırmasında OECD ortalamasının epey altında, en az ödev veren ülkeler arasında yer alıyoruz. PISA verilerine göre lisede ödev yükü bakımından Türkiye OECD ortalamasının ciddi olarak altına düşüyor. Cooper tarafından yapılan kapsamlı ödev analizinde önerilen bunun tam tersi. İlkokul ve ortaokulda ödevin azı, lisede ise ödevin çoğu makbul!

8. Sınıflarda Ödev Başarıyı Negatif Olarak Etkiliyor!
TIMSS sonuçlarına göre
8. sınıf öğrencilerimizin % 8’i haftada 3 saat ya da daha fazla fen bilgisi ödevi yapıyor ve bu öğrencilerin ortalama fen bilgisi puanı 466. Öğrencilerin çoğunluğu (% 54) ise haftada 45 dakika ya da daha az fen bilgisi ödevi yapıyor ve bu öğrencilerin ortalama fen bilgisi başarı puanı 487.Yani, en fazla fen bilgisi ödevi yapan öğrenciler Türkiye’de fen bilgisi testinde en başarısız olan grup!

15 Yaş Grubundaki Gençlerde Ödevin Başarıya Etkisi Türkiye’de Negatif!
Aşağıdaki tabloda PISA sonuçlarına baktığımızda ise asıl çarpıcı sonuçla karşılaşıyoruz. Tüm OECD ülkelerinde yapılan analizde ödeve harcanan zaman genel olarak başarıyı pozitif olarak etkiliyor. Ödev süresi arttıkça başarı da artıyor. Ancak Karadağ’dan sonra ödev süresinin başarıyı negatif olarak etkilediği ikinci ülke Türkiye. Yani diğer pek çok ülkenin aksine, bizim çocuklar ödev için daha fazla vakit harcadıkça PISA testinden aldıkları puan düşüyor! Gerçekten açıklanmaya muhtaç bir durum!

Önemli olan ödevin niteliği!

Bizde lise yıllarında ödevin başarıyı düşürmesinin bir nedeni verilen ödevlerin niteliği. Ödevin başarıyı pozitif olarak etkilemesi için hem ders tekrarı (pratik), hem derse hazırlık, hem uygulama hem de entegrasyon (yaratıcılık) amaçlı olması gerek. Benim tahminim bizdeki ödevlerin daha ziyade ilk iki gruba odaklandığı, uygulama ve entegrasyona dayalı ödevlerin ise ya hiç olmadığı ya da çok az olduğu.

Ödevlerin tamamen kaldırıldığı bir sistem şu anki durumdan daha iyi!
Sonuç olarak Türkiye daha az ödev vermesi gereken ilköğretim yıllarında çok ödev, daha çok ödev verilmesi gereken lise yıllarında daha az ödev veriyor. Bu politikanın küçükleri okuldan soğutmaktan, büyükleri öğrenme fırsatlarından uzaklaştırmaktan başka bir faydası yok.

Ya özen gösterip yaşa uygun zengin içerikli ödevler hazırlayalım ya da hiç ödev vermeyelim. Çünkü bizim verdiğimiz ödevler çocukların başarısını arttırmıyor, tam tersine ciddi olarak azaltıyor. PISA’da en başarılı ülkeler arasında yer alan Finlandiya ve Güney Kore en az ödev veren iki ülke! O nedenle bu verilere bakınca benim önerim Türkiye için ödevsiz bir sistem.

@selcukRsirin

Ödevin PISA Matematik Puanına Etkisi

Ödevin PISA Matematik Puanına Etkisi

X