Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Nazara inanmak

Nazar Arapça’da bakış demektir.

Türkçe’de de aynı manada kullanılır. Bu genel anlamın dışında, yaygın bir inanışı dile getiren bir terim olarak "Nazar Değmesi"; az çok herkeste bulunan, mavi gözlü kimselerde daha fazla bulunduğuna inanılan ve böyle kimselerin bakışlarından fırlayan zarar verici, çarpıcı ve öldürücü güç anlamında kullanılır.

Cahiliye Arapları arasında "Nazar Değmesi" son derece yaygın bir inanıştı. Nazarının değmesi konusunda bazı kimseler çok marifetliydi. Bilhassa "Beni Esed" içinde bu özellikteki insanlar çoktu.

Cahiliye Arapları’ndan bir kimse hasetlikle ve düşmanlıkla birine bakınca, o bu bakış sebebiyle hasta olurdu. Onlar bunun için "Falan kişiye nazar değdi" derlerdi.

Rivayete göre Araplardan bir kimse, iki veya üç gün yemek yemez, aç kalır. Sonra çadırının perdesini kaldırır, beklerdi. Oradan bir deve veya bir koyun geçerken görürse: "Bugün bu deveden daha güzelini görmedim" derdi. Böyle dediği hayvan, birkaç adım atar ve düşer ölürdü. Bir Arap şairi şöyle der: Bir (toplantı) mahal(inde) karşılaşınca karşılıklı nazar ederek bakışınca, basılan yer ayaklarının altından kayıverir.

İbn Abbas, bir topluluğa uğrayınca bakışlarıyla kendisini tehdit edenler için şu şiiri söylemiştir: (Onlar) bana kızarmış gözlerle, keçinin kasabın (elindeki) bıçağına baktığı gibi bana keçi bakışıyla baktılar (korkak ve ürkek şekilde.)

"Nazar Değmesi" Cahiliye Arapları’nın çok yakından ilgilendikleri bir güçtür. Onlar bunu sadece bilmekle kalmıyorlar, etkisinden korunmak için de birtakım tedbirlere başvuruyorlardı. Bunların başında "Temaim"adı verilen nazarlıklar geliyordu. Ayrıca nazarı dokunan kimseye bir kap içinde ellerini ve ayaklarını yıkamasını söylerler, bu yıkanılan suyu, nazara uğrayan kimsenin üzerine dökerek, böylece nazardan kurtulacaklarına inanırlardı. (Sürecek)

Parasal konulara dikkat

Yabancılar ve gizemli olayların sorgulanacağını gösteren gökyüzü konumu, ortaya çıkması istenmeyen durumların görünür hale geleceğini işaret ediyor. Ama yaratıcılığı tetikleyen olaylar, ilginç çözümler bulunacağını ve duyguların ortaya konacağını gösteriyor. Parasal konulara yönelik çalışmalar farklı boyutlar kazanabilir. Sanat ve teknolojinin birleşiminden yepyeni sektörler doğabilir.
X

YAZARIN DİĞER YAZILARI