Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Milletvekiline fazladan maaş mı ödeniyor

BİRKAÇ gündür bu konu tartışılıyor.

Sayıştay denetçilerinin tespitlerine göre, milletvekillerinin 3 bin lira daha az maaş alması gerekiyormuş. TBMM Başkanı’na göre de böyle bir durum söz konusu değil.

DOĞRUSU NE?

Birçok olayda olduğu gibi, bu olayda da “bilgi kirliliği” var.
Birincisi, ayda 3 bin lira değil 720 lira civarında bir fazla ödeme iddiası var.
İkincisi, TBMM Sayıştay tarafından denetlenmiyor. Bu nedenle rapor, Sayıştay’ın dış denetim raporu değil.
Üçüncüsü, TBMM Sayıştay’dan “denetçi” talep etmiş. Sayıştay da “talep üzerine” üç denetçi göndermiş.

TESPİT EDİLEN NE?

Anayasa’nın 86. maddesine göre, milletvekillerinin ödenekleri, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık tutarını, yollukları da bu ödeneğin yarısını aşamıyor.
Başbakanlık Müsteşarı da “kadrolu” veya “sözleşmeli” olarak çalışabiliyor. Kadrolunun maaşı, sözleşmeliden daha düşük.
Milletvekillerine ise “sözleşmeli müsteşar” aylığına göre ödeme yapılmış.
Denetçiler de kadrolu müsteşar maaşı dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini, Harcırah Kanunu’nda da kadroya atıf yapıldığını belirtiyorlar. Fark bugün için aylık 720 TL. Geçmiş yıllarda aylık 650 TL, 600 TL gibi tutarlar.
Olayda, yasada sözleşmeli müsteşardan söz edilmediği için Sayıştay denetçileri haklı gözüküyor. Ancak, milletin aslına fazla ödeme yapılsaydı, faiziyle toplu halde istenirdi. Milletin vekilinde olay farklı; bir yasa ile düzeltilir.

VEKİLİN AYRICALIKLARI

Milletin aslında olmayan ancak vekiline tanınan bazı “özel ayrıcalıklar” var.
1. Dokunulmazlık: Her milletvekili, seçildiği günden itibaren “dokunulmazlık zırhına” bürünüyor.
2. Milletin aslı, emekli olup, çalışmaya devam ederse; ya emekli aylığını kestirecek ya da her ay emekli aylığının yüzde 15’ini “sosyal güvenlik destek primi” olarak ödeyecek.
Milletin vekili, hem milletvekili maaşını alacak hem de kesintisiz olarak emekli aylığını...
3. Milletin aslı, TC Emekli Sandığı’na (4/c) tabi görevden emekli olduktan sonra, tekrar Emekli Sandığı’na tabi göreve başlarsa, emekli aylığı kesiliyor.
Milletin vekili için bu da söz konusu değil!..
4. Sağlık: Milletvekili, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, TBMM ile anlaşması olan tüm özel sağlık kuruluşlarından, en iyi koşullarda ömür boyu bedelsiz yararlanıyorlar.
5. Statü-Makam: Seçildiği ilin protokolüne dahil oluyor. Milletin aslı gibi sıradan vatandaş değil VIP (çok önemli kişi) oluyor. Uçağa VIP salonundan biniyor.
6. 1 Ekim 2008 tarihinden önce, bir ay bile olsa devlet memurluğu yapmış olanlar, 12 Haziran’da yapılan seçimde, milletvekili seçilmişse, (hizmet ve prim ödeme gün sayısı yeterliyse) iki yıl içinde emekli olacak. Böylece hem 3 bin lira “emekli maaşı” hem de 11 bin lira civarında milletvekili aylığı alabilecek. Gelecek seçimde milletvekili seçilmedikleri takdirde, 3 bin lira olan emekli maaşları 5 bin lirayı aşacak.
7. Milletin Vekili: Gözlük almak isteyen milletvekillerine ve milletvekili emeklilerine cam + çerçeve bedeli olarak 400 TL ödeniyor.
Milletin Aslı: Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olan milletin aslına ödenen para ortalama 40 TL.
Bitmedi… Çalışanlar, yapılan ödemenin yüzde 20’sini “katılım payı” olarak, devlete iade ediyorlar.
O da gözlük kırılınca, bir daha yok! Üç yılda bir ödeniyor.
Sonuç olarak, milletvekili maaşı az ama ayrıcalıklar fazla...

X