Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Maliye’de yapılanma sancıları

SON günlerde, normal okur mektuplarının 10 katı hatta daha fazlası faks ve mail, ‘Maliye Teşkilatı Mensupları’ndan gelmeye hatta yağmaya başladı.Sorun, ‘Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Yasa Tasarısı’ndan kaynaklanıyor. Sorunları da ‘Bir dokun, bin ah dinle’ cinsinden...Özellikle, vergi dairesi şef ve müdür yardımcıları, hop oturup hop kalkıyorlar...SORUN NE?Hangi birisi, o kadar çok ki...Vergi gelirlerinin toplanmasında, ön cephede mücadele veren ve yükün büyük kısmını taşıyan 40.000 civarındaki vergi dairesi çalışanına, ‘üvey evlat’ muamelesi yapıldığını belirtiyor ve bunu şu örneklerle açıklıyorlar;- Vergi idaresinde, alt ve orta düzeyde çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeler,Tasarı’nın ana maddelerinde yer almıyor. Bunların, bir kısmı geçici maddelerde düzenlenmiş, bir kısmı da gözardı edilmiş ya da unutulmuş. Sözgelimi, Geçici Birinci Maddede ‘..Bakanlık taşra ve merkez teşkilatına ait taşınır mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlardan, fiilen gelirler genel müdürlüğünce kullanılanlar ve bu idarelerde fiilen görev yapan personel ..hiç bir işleme gerek kalmaksızın ..devredilmiş sayılır’ denilmek suretiyle, bir mal, araç ve demirbaş gibi devredildiğimiz ifade edilmektedir. Bu durum, vergi idaresinde ön cephede çalışanlara, ne gözle bakıldığını, ortaya koyuyor.- Mevcut vergi dairelerinde, mükellefin işini memur yapar bu işleme son şeklini, şef ve müdür yardımcısı verir. Mükellefle, en yakın çalışan bu kişilerdir. O da ne? Son tasarıda, daha önce sınavla alınmış olan şef ve müdür yardımcısı kadroları iptal edilerek, vergi dairelerinin omurgası olan, bu görevler yok sayılmış!..- Vergi denetmeni kadrosu ile kamuda başka hizmetlerde görev yapanların, yeterlik yönünden, bu hizmetleri gözardı edilmiş.Bu tepkiler üzerine, Gelirler Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, müdür yardımcılığı ve şef kadrolarının yeniden konulacağını, denetmenlikte geçen ve kamuda görev yapanların yeterlik sorunun da çözümleneceğini açıkladı.DİĞER SORUNLAR Grup başkanlığı ve grup müdürlüğü kadrolarına atamalarda; vergi dairesi müdürü, gelir müdürü, takdir komisyonu başkanı ve devlet gelir uzmanlarının yer almayışı, ayrı bir aksaklık olarak göze çarpıyor. Ancak, Maliye Bakanlığı, bu sorunu gideren bir düzenlemenin, hazırlığı içindeler.Bu arada, mevcut gelir uzman yardımcıları da konumları ve gelecekleri ile ilgili ciddi endişe içindeler. Ayrıca, Maliye Teşkilatı’na memur olarak giren çalışanların, belli vasıfları taşımaları durumunda, teşkilat içinde en üst yönetici kademesine kadar yükselebilmesine olanak sağlanmayışı da sorunlar arasında yer alıyor.Bir diğer sorun da, Gelirler Kontrolörleri ile ilgili... Onlar da mesleğe giriş, yetki ve yeterlik sınavının, İnsan Kaynakları Birimince değil, önceden olduğu gibi, Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı’nca yapılmasını istiyorlar. Bunun yanı sıra, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olacakları, bir yapılanma beklentisi içindeler.İşin doğrusu, yasalar ne kadar mükemmel olursa olsun, bunu uygulayacak olanlar insanlardır. Bu nedenle, yapılanma sırasında insan ve motivasyon unsuru, ön planda tutulmalı...
X