Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

2013 yılında ücretlileri ilgilendiren vergi konularına, Cumartesi günü kaldığımız yerden devam ediyoruz.

DAMGA VERGİSİ YÜZDE 15 ARTTI

Ücretliler, 2013 yılına, yüzde 15 damga vergisi artışı ile girdiler.

Asgari geçim indirimi ve vergi tarifesi değişikliği nedeniyle sembolik bir avantaj sağlanan ücretlilere, bir de “vergi artışı” geldi.

2013 yılı başından itibaren, ücretlerden kesilen “damga vergisi” yüzde 15 oranında artırıldı.

KAPICILARA VERGİ YOK


Kapıcı ücretleriyle ilgili “iki özel avantaj” var.

Konut kapıcılarının ücretleri, hem gelir vergisine hem de damga vergisine tabi değil. Böyle olunca, asgari ücretli bir kapıcının eline geçen net ücret, diğer asgari ücretlilere kıyasla, 58,80 TL daha fazla oluyor.

Asgari ücretli işçilerden ve kapıcılardan yapılan kesintiler, işçi ve işverene isabet edenler de belirtilmek suretiyle Tablo-I ve II’de gösterilmiştir.

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

Buna göre, işçi ile net ücret üzerinden anlaşan işverenin, asgari ücretin yüzde 47’si oranında ödeyeceği vergi ve primler var.

YEMEK YARDIMI 1 TL ARTTI


İşyeri ya da işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde, işçilerin yemek yedikleri durumlarda, işverenlere 2012’de 10,70 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2013 yılı için 130 kuruş artırılarak (KDV hariç) 12 TL olarak tespit edildi.

İşyerinde yemek yedirildiği durumlarda, yemek ister işyerinde hazırlansın ister yemek fabrikalarından getirtilip işyerinde yemek yedirilsin, yemek bedelinin tamamı vergiden müstesna tutuluyor ve gider yazılabiliyor.

SSK (4/a) PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET


Asgari ücretteki artış, SSK (4/a) primine esas tavan ve taban ücretleri de değiştirdi.

Buna göre;

Tavan ücret: 6.360,90 TL (2013’ün ilk 6 ayı)   6,639,90 TL (2013’ün ikinci 6 ayı) olacak.

Tavan ücretin üzerinde ödeme yapıldığında, aşan kısım üzerinden SSK (4/a) sigorta primi (işçi ve işveren payı) kesilmeyecek.

Taban ücret ise, 16 yaşından büyükler için 2013’ün ilk 6 ayında 978,60 TL, ikinci 6 ayında ise 1.021,50 TL (brüt) olacak.

ÜCRETLİLERİN BEYANNAME VERMESİ


2013 yılında ücretliler, önceki yıllarda olduğu gibi gelirlerinin tutarı ne olursa olsun tek işverenden aldıkları ücret nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler.

Ancak, 2013 yılında birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birden sonraki işverenden aldıkları ücretin toplamı 26 bin lirayı aşanlar, tüm ücretlerini beyanname ile bildirip, ilave gelir vergisi ödeyecekler. Beyanname veren ücretliler; eşi, çocukları ve kendisinin eğitim giderleri ile sağlık giderlerini, bildirecekleri gelirden (gelirin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde) indirebilecekler. (GVK Md.89)

EVDEKİ HİZMETÇİ VE DADI


Evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan yerlerde hizmetçilik, dadılık, bahçıvanlık ve kapıcılık yapanların ücretleri, 2013 yılında da gelir vergisinden müstesna olacak. Ancak mürebbiyelere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.

Bunların, vergiye tabi olup olmamaları SSK (4/a) sigortalısı olmalarına engel değil.

YARIN: 2013’DE FİŞ KESME SINIRI 800 TL OLDU

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK

1982 ve sonrasında yaşlılık aylığı bağlananlar

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

Kapıcı, dadı ve temizlikçi kadının ücretine vergi yok

X