Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İzmir’in tarım ve gıda stratejisi belli oldu

İzmir’in tarım ve gıda stratejisi belli oldu

Geçen haftadan devam ediyorum. 14 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen “İzmir Tarım ve Gıda Zirvesi”nin yankıları büyük oldu. İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde çok geniş bir katılıma sahne olan zirvede önümüzdeki 10 yılın “yol haritası” kamuoyuna takdim edildi. Yine tekrarlıyorum, artık “ne” yapacağımızı bildiğimize göre, bundan sonra “nasıl” yapacağımızı konuşacağız, daha doğrusu konuşmalıyız. Zirve’de kurumları adına söz alan İzmirli meslek kuruluşları başkanlarının sergilediği tavır ve sıcak yaklaşım şöyle özetlenebilir; Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile birlikte Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, tarım ve gıdayı geleceğin en stratejik sektörü olarak görmektedir. Bu çerçevede İzmir ilinin ulusal ve uluslararası bir ‘Tarım ve Gıda Merkezi’ olması stratejisi çok gerçekçi bir vizyondur. İlin bu alandaki olağanüstü potansiyeli ekonomi politikası yapıcıları için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Dört sunucu

Geçen yazımda çok kısa geçtim. Zirve öncesi 300’ün üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen 4 ayrı çalıştay ile son derece ayrıntılı bir hazırlık dönemi yaşandı. İşte bu zahmetli çalışmaları Bakanlık İl Müdürlüğü ile ortak mesai harcayarak birer sunum haline getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Türkmenoğlu, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Osman Civil, Ege Bölgesi Sanayi Odası Tarım ve Gıda Komitesi Sözcüsü Ziraat Mühendisi Kürşad Yuvgun’un yanı sıra Yaşar Holding Tarım ve Gıda Grubu Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Girenes’i özellikle kutlamak gerekiyor.

Öncelikli sektörler

Sonuç olarak, 2023 yılı odaklı çalışmalar için ortaya konulacak yol haritasının kilometre taşları biçiminde ele alındığında, İzmir’in tarım ve gıda alanında ‘Stratejik Öncelikleri’ni şöyle değerlendirebiliriz:

Tarım Gıda Sanayi Teknoloji Entegrasyonu

Süt Hayvancılığı

Yaş ve Kuru Meyve Sebze İşleme ve İhracatı

Su Ürünleri

Süs Bitkileri

Yenilenebilir Enerjinin Tarım Sektöründe Etkin Kullanımı (Jeotermal Seracılık gibi..)

Organik Üretim

Görüldüğü üzere bunlar İzmir ilinin büyük potansiyelinin yüksek katma değere dönüştürülme sürecinde ‘politika tercihleri’ olarak sıralanan alt sektörler... Tabii bütün bu ‘Stratejik Öncelikler’in gerçekleşme aşaması için belirlenen ‘stratejik hedefler’ de var. Mesela, en öncelikli alt sektör konumunda olan süt hayvancılığı için “Süt toplayan kooperatiflerin kümelenme yoluyla teşvik edilerek desteklenmesi”, “İzmir ilinin büyükbaş ve küçükbaş damızlık üretim ve ihracat merkezi haline getirilmesi”, “Küçük Menderes Havzası’nın süt ürünleri üretim ve sanayi bölgesi şeklinde düzenlenmesi” gibi çok gerçekçi ve fizibilitesi yüksek hedefler söz konusu... Tabii 10 Yıllık Strateji Belgesi’nin uygulanması çalışmalarında sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla özellikle ‘çiftçi’ ile çok yakın bir işbirliği içinde olunması, çiftçi-sanayici-ihracatçı ilişkilerinde üretime verilecek desteklerin öneminin vurgulanması ve İyi Tarım Uygulamaları’nın (İTU) yaygınlaşması konularının dikkatle altının çizildiğini de ifade etmek isterim. Son sözüm de İzmir’in milletvekilleri ve siyasetçilerine olacak; işte size bölge ekonomisinin istihdam, ihracat ve refahını artıracak gerçekçi bir zenginlik projesi... Yüzlerce insan çalıştı ve sizlere bu projeyi sundu. Lütfen değerini biliniz ve sahip çıkınız...


 

X