"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

İki usta iki kitap

İyi bir şairle iyi bir eleştirmenin ölümlerinden sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kitap yayımladı.

Biri Türk şiirinin büyük ismi Fazıl Hüsnü Dağlarca için, diğeri Türk eleştirisinin önemli isimlerinden Fethi Naci için... Her iki kitabın başında da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yazısı yer alıyor.

DAĞLARCA’NIN ANISINA

Fazıl Hüsnü Dağlarca kitabını Konur Ertop-Özgen Kılıçarslan, Fethi Naci kitabını Mustafa Şerif Onaran-Özgen Kılıçarslan hazırladı.
Dağlarca kitabını hazırlayan Ertop-Kılıçarslan, Sunuş’ta genel çizgileriyle şairi tanıtıyorlar:
“...’Oysa öyle değil. O, öteki şairlerimiz arasında bir şair değil, öteki şairlerimize benzer bir şair değil, hepsinden ayrılıyor, eskilere uymadığı gibi yenilere de uymuyor, konuları başka, kalıpları başka, aradığı başka, dili başka. Bunların hepsini de kendi yaptı, daha doğırusu durmadan yapıyor.’
Neredeyse bir yaşamı dolduran bu “kendi şiirini oluşturma” çabasının sonucu olarak Dağlarca kendi ulaştığı gerçekleri kendi geliştirdiği anlatım özellikleri içinde sergiledi. Dilimize “Türkçem benim ses bayrağım” deyişini kazandıran ozan, bir yüzyılın dörtte üçünü dolduran şiir yaşamının üçte ikisini Türkçenin arınmasına adadı.”
Dağlarca kitabının sıralaması şu şekilde hazırlanmış: Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yaşam Öyküsü, Dağlarca’nın Sanatı ve Yapıtlarıyla İlgili Açıklamaları, İncelemeler, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapıtlarıyla İlgili İncelemeler, Ölümsüzlerin Kaleminden Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kaynakça ve Fotoğraf Albümü.
Bölümler içinde bilhassa İncelemeler’de, genel olarak şair ve şiiri üzerine incelemeler, yazılar yer alırken, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapıtlarıyla İlgili İncelemeler bölümünde ise müstakil olarak bir kitabına, şiirine yönelik incelemeler bulunuyor. Son derece kapsamlı incelemeler, bu iki bölümde birbirinin peşi sıra kuşatıcı bir Dağlarca okuması sunuyor.
Şairlerin, eleştirmenlerin, denemecilerin onun üzerine yazdıkları, şiirini yeniden, bilgiyle, donanımla okumayı gerekli kılıyor.
Gerçekten de bu tür kitaplar, okurların o şairi, yazarı daha iyi anlayabilmesi, yapıtlarını derinlemesine tadabilmesi için çok önemli kaynak, başvuru özelliği taşıyor.
Kitapta ilgi çekici bölümlerden biri de Konur Ertop’un hazırladığı Ölümsüzlerin Kaleminden Fazıl Hüsnü Dağlarca.
Hakkında hazırlanan kitapta yer alan araştırmaların yanı sıra, fotoğraflar ve kaynakça da kitabın önemli özelliklerinden.
(Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ed.: Konur Ertop, Özgen Kılıçarslan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları)

FETHİ NACİ’NİN ANISINA

Fethi Naci kitabını Mustafa Şerif Onaran-Özgen Kılıçarslan hazırladılar. Kitabı hazırlayanların sunuşları önemlidir, çünkü hangi yöntemle, hangi bakış açısıyla hazırladıklarını belirttikleri için, yazıları da bu dikkat yoğunluğuyla okuruz.
İki editörün ortak imzasıyla yazdığı Fethi Naci Kitabı İçin Amaç ve Yöntem başlıklı Sunuş’un bazı cümlelerini okumanızı isterim:
“Fethi Naci arkadaş çevresini edebiyat eleştirisinin dışında tutmuştur. Arkadaş dayanışması için değil, söyleyecek sözü varsa onlar için yazmıştır. Bu kitap hazırlanırken sofrasındaki arkadaşlarının ‘İnsan Fethi Naci’ye nasıl baktıkları önem kazanmıştır. Kimi anılar, kimi izlenimler Fethi Nacı’nin edebiyatçı kişiliğiyle bütünleşince, onun ‘insan duruşu’ daha bir önem kazanmıştır.
Fethi Naci’nin üne kavuşturduğu günümüzün önemli romancılarının görüşlerine başvurmak anlamlı olabilirdi. Övgü ya da yergiye yönelik duygusal yaklaşımlardan uzak durmak, daha yansız bir görünüm oluşturabilirdi. Kuşkusuz edebiyatı iyi bilen, onun çalışmalarına değişik yönlerden bakan genç yazarların görüşlerine yer vermek daha anlamlı olacaktı. Fethi Naci’nin romana, öyküye, şiire bakışını ayrı ayrı değerlendiren genç yazarların görüşlerine bu nedenle yer verdik. Ayrıca, onun dile gösterdiği özenle edebiyatımızdaki yerini belirtmek istedik.”
Kitabın bölümlenişi ise şöyle: Fethi Naci’nin Edebiyatımızdaki Yeri, Fethi Naci’nin Dil Özelliklerini Değerlendirmesi, Fethi Naci’nin Romana Bakışı, Fethi Naci’nin Öyküye Bakışı, Fethi Naci’nin Şiire Bakışı, Fethi Naci’nin Denemeye Bakışı, Anılar-İzlenimler, Söyleşi (Murat Belge-Fethi Naci) ve son olarak Fotoğraf Albümü. Tüm bunlar yine kuşatıcı bir Fethi Naci okuması sağlıyor bizlere. İyi bir eleştirmeni eserleriyle ve hakkında yazılan incelemelerle okumadan, Türk edebiyatını anlayacağınızı sanmıyorum.
(Fethi Naci, Ed.: Mustafa Şerif Onaran, Özgen Kılıçarslan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları)
Bazı adlar var ki, onları okumazsanız Türk edebiyatını eksik ve yanlış öğrenirsiniz. Dağlarca’sız bir Türk şiiri, Fethi Naci’siz bir Türk eleştirisi mümkün değildir. İkisi de o türe damga vurmuş ustalardandır.

DOĞAN HIZLAN’IN SEÇTİKLERİ
Orhan Miroğlu / Duwar / Everest
Terry Barrett / Fotoğrafı Eleştirmek / Hayalbaz Kitaplar
Yasemin Yazıcı / Kadın Öykülerinde İzmir / Sel
Ingeborg Bachman - Paul Celan / Kalp Zamanı / Turkuvaz Kitap
Mehmet Rifat / Marcel Proust ya da Bir Roman Yaratmak / İş Bankası Kültür Yayınları
X