Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Hadi Uluengin: İnfaz ve iki saptama

Hadi ULUENGİN

Fırsatı ‘Türkiye Araştırmaları Merkezi’ yöneticisi Profesör Faruk Şen'in öngörülü zamanlamasına borçuluyum, AB Komisyonu başkanlığına getirilen Romano Prodi geçen hafta bugün Brüksel'de yeni Ortak Pazar hükümeti üyelerini saptarken, ben de aynı saatlerde TAM'ın Essen'de düzenlediği bir seminerde, bu hükümette Topluluk genişlemesiyle görevlendirilen Günter Verheugen'in Ankara' ya yönelik Avrupa politikaları hakkında söylediklerini dinliyordum.

Dolayısıyla, zaten Sosyal Demokrat - Yeşil Alman koalisyonunun perde arkasındaki bir numaralı dış siyaset beyni olan Verheugen'in sözleri daha da fazla önem kazandı. Berlin'i aşarak satıhsal bir genellemeyi kapsadı.

Sola geçmeden önce Liberal Parti Sekreterliğini yürüten ve aslında Brüksel'in dış ilişkiler koltuğunda gözü olan Cermen bakan çok özetle şöyle konuştu:

‘Terörist Apo asılmamalıdır. İdam AB kapısını Ankara’ya tam kapatacaktır ve dönüş hemen hemen imkansızlaşacaktır. Ama tersi durumda Helsinki'deki Aralık zirvesinin Türkiye'yi üyelik sürecine katması büyük ihtimaldir'.

* * *

ÖTE yandan, yine Essen'de ve ‘Kürdili Hicazkar muhitler’i tanıyanlar vasıtasıyla kulağıma çalındı ki, şimdi kim PKK'da yönetici olmak iddiasındadır bilemiyorum ama, işte bu ‘yöneticiler’ totaliter yapılanmalara özgü o ‘odun diliyle’ ve bildik Güneydoğu ağzıyla, ‘Başkan TC mapusunda çözülmüştür. O’nun tarihi misyonu bitmiştir ve söyledikleri bizi bağlamaz' diye konuşuyorlarmış.

Tercüme edelim, Kürt örgütü çok kısa bir süre öncesine kadar pagan bir tanrı gibi tapındığı Apo'yu gözden çıkartmıştır.

Daha daha tercüme edelim, asla hiç bir zaman açıkça söylemeyecek bile olsa aynı örgüt aslında ‘Başkan’ının asılmasını istemektedir.

* * *

BUNU istemektedir, çünkü yaşadıkça zaaf üstüne zaaf sergileyen bir pagan tanrının ilahlığı ayağa düşer. Olimpos dağındaki tafrasından eser kalmaz.

Dolayısıyla, müritler hem onu sorgularlar; hem de çok daha ötesi, putun bu derece kof çıkması karşısında bizzat kendi inançlarını sorgulamaya başlarlar.

Oysa PKK'nın veya şu an PKK adına konuştuğunu öne süren değişik kanat ve fraksiyonlardan her hangi birinin mutlaka ve mutlaka ilaha ihtiyacı vardır.

Otoriter düşünce sistematikleri etrafında organizma üreten yapılanmalar gerek mevcudiyetlerini sürdürebilmek, gerekse yukarıdaki kollektif sorgulamayı kestirmeden engelleyebilmek için ‘ikona’ resmetmek zorundadırlar.

Hayatta kalmış bir Öcalan'ın ‘ikona’sı ise artık uzun süre çerçevede duramaz. Bugün henüz dursa bile yarın artık duramaz.

Ve, cansız putlar daima canlı ilahlara evla olduğundan; infaz da militan ve sempatizan evlerine ‘ikona’nın kalıcı çerçevesini asacağından, PKK'ların bugünkü ihtiyacını cevaplayacak tek Apo ölü bir Apo'dur.

Bunun gerçekleşmesi Bertolucci'nin ‘Örümceğin Stratejisi’ filminde açıkladığı türden entrikalı bir yaklaşımı gerektirir ki, bir yandan muhtemel idama karşı vaveyla kopartılır; öte yandan darağacının kurulması için gizliden gizliye dua edilir; fakat her iki olasılık hesaplanarak üçüncü bir ‘Başkan’ın tarihi misyonu bitmiştir' yorumuyla PKK kadroları alternatiflere ‘hazırlanır’.

‘Kürdili hicazkar muhitler’den ulaşan haberlerin nesnel yorumu budur.

* * *

APO'nun idam tartışmalarında ‘siyaset yapıcı’ bir Avrupalı yöneticinin ağzından çıkan sözleri aktardım.

‘Kürdili hicazkar muhitler’den kulağıma çalınan haberleri de yorumladım.

Hem Günter Verheugen'in söylediklerinin yorumu sizin, hem de benim yorumumun yorumu...X