Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Gelir vergisinde beyan dönemi bugün başlıyor

2012 yılında elde edilen gelirlerin beyanı bugün başlıyor..

2012 yılı Aralık sonu itibariyle, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 760 bin 785, kira geliri beyan edenlerin sayısı da 1 milyon 334 bin 612 kişi.

Bunlar, 1-25 Mart 2013 tarihleri arasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler.

HANGİ GELİRLER?

2012 yılında elde edilen;
1. Ticari kazançlar,
2. Zirai kazançlar,
3. Serbest meslek kazançları,
4. Ücretler (birden fazla işverenden elde edilen),
5. Menkul sermaye iradları (beyana tabi olan)
6. Gayrimenkul sermaye iradları,
7. Diğer kazanç ve iradlar,
1-25 Mart 2013 tarihleri arasında, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek suretiyle ilgili vergi dairesine beyan edilecek.

BEYAN SINIRI

Ticari, zirai ya da mesleki kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, yapmış oldukları bu faaliyetler nedeniyle, gelir elde etmeseler dahi, beyanda bulunmak zorundalar.

Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ve diğer kazanç ve iradlarda ise, elde edilen gelirin belli sınırı aşması durumunda, beyanname verilmesi gerekiyor.

KİRA GELİRLERİ

Konut kira gelirlerinin, yıllık tutarı 2012 yılında, 3.000 lirayı aşmışsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

İşyeri kira gelirlerinin ise, beyana tabi başka gelirlerin olmadığı durumlarda yıllık gayrisafi tutarı 2012 yılında 25 bin lirayı aşması durumunda beyan edilmesi gerekiyor.

2012 yılında, aylık 9.166 TL, yıllık 110 bin 480 liraya kadar işyeri kira geliri elde edenler, beyanname verecekler ancak gelir vergisi ödemeyip, aksine vergi iadesi alacaklar.

Merak edenler için belirtelim, vergi iadesi, işyeri kira gelirlerinden kesilen yüzde 20 stopajın, ödenecek gelir vergisinden mahsup edilmesi nedeniyle ortaya çıkıyor.

KÂR PAYI VE TEMETTÜ

2012 yılında, ortağı olduğu limited şirketten kâr payı, anonim şirketten ise “temettü” geliri elde eden gerçek kişilerin, bu gelirlerinin yarısı 25 bin lirayı aşıyorsa, 1-25 Mart 2013 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

2012 yılında elde edilen kâr payı veya temettü gelirinin, yıllık gayrisafi tutarı, 275 bin 600 TL’yi aşmadığı sürece, gelir vergisi ödenmiyor, üste vergi iadesi alınıyor.

BONO, TAHVİL VE EUROBOND

 1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilmiş Devlet tahvili faiz gelirleri, yüzde 84.4 enflasyon indiriminden sonra, stopaja tabi tutulan beyana tabi diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 25 bin TL’yi aşıyorsa beyan edilecek. 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilen Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinin, faiz geliri ve alım-satım kazancı tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil.

Eurobondların faiz ve alım-satım kazançlarını önümüzdeki hafta, ayrıca açıklayacağız.

OFF-SHORE VE ALACAK FAİZİ

Kıyı bankacılığı, alacak faizi ve yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı vb.) 1.290 TL’yi aşıyorsa tamamı beyan edilecek.

ÜCRET GELİRLERİ

Çok kişi farkında değil ama birden fazla işverenden ücret alanların, birincinin dışındaki işveren ya da işverenlerden elde ettikleri ücret gelirinin, yıllık tutarı 2012’de 25 bin lirayı aşması durumunda, ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip gelir vergisi ödenmesi gerekiyor.

YARIN: BEYANNAME VERMEYİ GEREKTİRMEYEN GELİRLER HANGİSİ?

X