Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Demokrasi mi otokrasi mi?

HALKIMIZ AKP ve yandaşlarının söyledikleri masallara inanmasın.

Bu yapılan Anayasa değişikliklerinin Türkiye’ye demokrasi getireceği kocaman bir yalandır.
Eğer halkımız referandumda Anayasa değişikliğine “Evet” oyu verirse büyümesi için yıllardır uğraştığımız demokrasi ağacı kuruyacaktır.
Neden? Bunu açmaya çalışalım.
AKP iktidarı yargıyı kendi emri altına sokmak için Anayasa’yı değiştirdi.
Anayasa Mahkemesi’ni (AYM), yargıç ve savcıların atamalarını yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını kendi adamlarını yerleştirecek şekilde yeniden düzenledi.
İktidar bu maddeleri halkın gözünü boyamak için de bazı yem maddelerle sardı sarmaladı.
Demokratik bazı haklar getiren bu maddelerin tümü göz boyamadan başka bir amaç taşımıyor.
Bunlar uygulanmayacak göstermelik maddeler.
Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı kısmi iptaller ise AYM ile HSYK’nın iktidarın emri altına girmesine engel olmuyor.
AYM’yi günlerce hukuk devletini hiçe sayarak yoğun etki bombardımanı altında tutan iktidar ve yandaşları amaçlarına ulaştılar.
O nedenle karardan sonra bir tek zil takıp oynamadıkları kaldı.
* * *
Referandumda “Evet” çıkarsa Türkiye’de yargı bağımsızlığı ciddi şekilde yara alacaktır.
Yargı tamamen siyasal iktidarın denetimi altına girecek.
Siyasi iktidar, hâkim ve savcıların atanmasında doğrudan etkili olacak.
Bireylerin, kurumların yargı güvencesi ortadan kalkacak.
Çünkü siyasal iktidarın emrindeki bir yargı toplumun haklarını gözetmekten çok iktidarın isteği doğrultusunda kararlar verecek.
Bireyler ve kurumlar hukuki haklarını aramada ciddi şekilde zorlanacaklar.
Bugün bunun örneklerini çok özel yetkili mahkemelerin yürüttüğü yargılamalarda görüyoruz.
AKP iktidarının sıcak bakmadığı kurumlara, kuruluşlara, sendika ve derneklere karşı tutumunun ne kadar antidemokratik olduğunu da görüyoruz.
Siyasal iktidarın nasıl bir korku toplumu yarattığına, suçlu suçsuz olduğuna bakılmadan insanların nasıl içeri tıkıldığına ve yıllarca demir parmaklıklar arkasında yatırıldığına tanık oluyoruz.
Ancak bütün bu hukuk dışı tutum ve davranışlar iktidara yetmiyor.
Çünkü AKP iktidarı yüzde yüz biat eden bir toplum yaratmak istiyor.
Demokrasiyi otokrasiye dönüştürmek için bütün demokratik kuralları çiğneyerek Anayasa’yla oynuyor.     
Türkiye’nin hukuk devleti olma niteliğini bozuyor.
Bu gerçekleri halkımıza anlatmak demokrasiye inanan herkesin en büyük görevidir.
* * *

Türkiye’deki rejim üç ayaktan oluşan kuvvetler ayrılığına dayanır.
Bu ayaklardan biri yasama, yani millet iradesinin temsil edildiği Meclis’tir.
İkincisi yürütme, yani hükümet.
Üçüncüsü ve en önemlisi de yargıdır.
AKP iktidarının kimseye danışmadan yaptığı ve referanduma sunduğu Anayasa değişikliğiyle yargının bağımsızlığı yok ediliyor.
Bir ülkede yargı bağımsızlığı yok edilip siyasi iktidarın emrine sokulursa o ülkede hukuk devletinden söz edilemez.
Hukuk devleti olmayan bir ülkede demokrasi yaşayamaz.
Referandumda halk işte bu seçimi yapacaktır.
Ya hukuk devletine sahip çıkacak, ya da onun katledilmesine onay verecektir.
Eğer iktidarın büyük bir güvenle beklediği gibi referandumda “evet” oyu çıkarsa Türkiye kendi bindiği demokrasi dalını kesmiş olacaktır.

X