Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Cüneyt Ülsever: Eşitlik ilkesi ve af garabeti

Cüneyt ÜLSEVER

HÜKÜMET ve Meclis'teki oylamaya katılan çoğunluk kararında ısrar etti ve af yasası olduğu gibi kanunlaştı. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı da yasayı bu kez onayladı.

Bundan sonra bu yasanın yaratacağı her türlü kaosun sorumluluğu hükümete ve Meclis'te olumlu oy kullanan milletvekillerine aittir.

* * *

Şimdi ben bir ikinci olası garabet hakkında uyarıda bulunmak istiyorum. Herkesin ama herkesin Anayasa'ya aykırı bir sürü hükümle donandığını kabul ettiği bu yasayı, Anayasa önünden kaçırmak için bazıları yeni bir gayrete soyunuyorlar.

Efendim; eğer Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse mahkeme, Anayasa'nın eşitlik ilkesi (madde 10) çerçevesinde affın kapsamını genişletebilir ve istenmeyen unsurlar da af kapsamı içine girebilirmiş!

Meğerse, yıllardır rahmetli Özal'ı, ‘‘Anayasa bir kere delinirse bir şey olmaz’’ sözü nedeniyle boşu boşuna yargılamışız.

Gazetelerin yazdığına göre, Anayasa kararıyla salıverilen hükümlüler tekrar içeri alınamayacağına göre; sökülmüş düğmenin hesabı olmaz mantığı ile Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyecekmiş!

Artık, önemli olan istenmeyen unsurların salıverilmesine engel olmakmış.

* * *

Eğer bu önerilen tavır hayata geçecek ise, milletvekili andında (Anayasa, madde 81) yer alan ‘‘Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma’’ ve cumhurbaşkanı andında (madde 103) yer alan ‘‘Anayasa'ya ... bağlı kalacağıma’’ ibarelerinin hiçbir hükmü olmadığı da bir Anayasa değişikliği önerisi olarak gündeme gelsin!

* * *

Bakınız, terazinin bir kefesine ‘‘affı istenmeyen unsurlar’’ olarak tamamen sübjektif, kişisel, değişken bir hükmü koyuyoruz; diğer kefeye ise herkesi dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırt etmeyi yasaklayan ‘‘Anayasa'nın eşitlik ilkesini’’ .

Üstelik, Anayasa'nın 10. maddesi diyor ki: ‘‘Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.’’

Bu kişiler en pespaye katil, ırz düşmanı, devlet düşmanı olsalar dahi!

* * *

Eğer bu ülke hukuk devleti olma iddiasında ise: 1) ya bu kanunu çıkaranlar Anayasa'ya uygunluğu konusunda kamu vicdanını ikna etsinler, 2) ya da (madde 150'ye göre) a) cumhurbaşkanı, b) 110 milletvekili, c) bir mahkeme resen veya taraflardan birinin ileri süreceği aykırılık iddiasına göre, bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürsün.

Son hükmü Anayasa Mahkemesi versin. Bu hükme göre ‘‘istenmeyen unsurlar’’ da salıverilirse buna katlanalım. Zira aksi, hukuk devletini çiğneme töhmetine katlanmaktır.

Yarın, başkaları başka ‘‘istenmeyen unsurlar’’ ilan ettiğinde bunu da kabullenmek zorunda kalırız.

* * *

Sayın Cumhurbaşkanı; lütfen vetonuzda yer alan 6 sayfalık itiraz yazınıza ve bir hukuk adamı olarak, ‘‘Ahmet Abi’’ olarak kazandığınız imajınıza halel getirmeyin.

Eğer, Anayasa Mahkemesi ‘‘istenmeyen unsurları’’ salarsa, bunun hesabını, Anayasa'yı iplemeden bu garabet yasayı çıkaran hükümet ve TBMM'de olumlu oy kullanan milletvekilleri verecektir. Siz değil!

X