"Cem Keçe" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cem Keçe" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cem Keçe

Cinsel Sorunda İlk Önce Cinsel Terapiste Başvurulmalıdır

lkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizi, her on erkekten yedisi, hayatının belli bir döneminde cinsel sorun yaşıyor.

Mevcut sorunlar hayatı çekilmez bir hale getiriyor ve çiftin ilişkisini monotonlaştırıyor. Ve ilişkisinde sorun yaşayan birçok kişi veya çift bu durumda ne yapacaklarını veya nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Peki, cinsel sorunlardan kurtulmanın yolu nedir? Sorun yaşandığında ilk önce kime başvurulmalıdır? Cinsel terapide nasıl bir süreç yaşanır? Cinsel terapinin amaçları nelerdir?

VAKA ANALİZİ ŞART!

Cinsel sorun yaşandığında öncelikle ilk görüşme için cinsel işlev bozuklukları konusunda deneyimli bir cinsel terapiste başvurulmalı. İlk görüşmenin ardından cinsel terapist danışanları değerlendirme görüşmelerine alır ve vaka analizi yapar. İlk değerlendirmeler sorunun psikolojik, ilişkisel, duruma bağlı ya da fiziksel kaynaklı olup olmadığını ayırma açısından oldukça önemlidir. Bu değerlendirme görüşmelerinden sonra cinsel terapist gerekli gördüğünde bir psikiyatri uzmanından, bir nöroloji uzmanından, bir üroloji uzmanından, bir jinekologdan veya bir endokrinoloji uzmanından konsültasyon isteyebilir. Gerekli psikolojik testler yapabilir. Çünkü cinsel sağlık bilimi için multi-disipliner bir yaklaşım şarttır.

CİNSEL TERAPİ ÇOK KARMAŞIK DEĞİLDİR!

Hiçbir cinsel terapistin elinde sihirli bir değnek yoktur ve sorunları bir anda çözmesi beklenmemelidir. Cinsel terapist yalnızca belli bir sorun karşısında olası nedenleri gün ışığına çıkararak ve çözüme ulaşmaya çalışarak kişiye veya çifte yardımcı olmayı hedefleyen bir terapisttir yalnızca. Her dert dermanıyla gelir. Dert ayrıntılı incelendiğinde ve nedenleri saptandığında çözümde bu analizin içinde saklıdır. Vajinismus, orgazma ulaşma güçlüğü, uyarılma güçlüğü, erken boşalma, iktidarsızlık, partnerle cinsel uzlaşmazlık gibi gerek fiziksel gerekse psikolojik kökenli sorunlarda cinsel terapiste başvurulabilir. Ayrıca, cinsel tedavinin sonuçlarının kısmen cinsel terapistin deneyim ve yeteneğine ama büyük ölçüde de danışanın veya çiftin iyileşme isteğine ve inancına bağlı olduğunu da unutmamak gerekir. Cinsel terapinin çoğu kez ekonomik açıdan pahalı olduğu düşünülse de öyle değildir ve son derece basit, eğlenceli çalışmalardan oluşan ve aşk oyunları adı verilen ev ödevlerini içerir. Cinsel işlev bozukluklarından dolayı; bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak, için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi diyebiliriz. Bir başka deyişle; cinsel terapi, belli bir amaç ve plan doğrultusunda, belli teknik ve yöntemlerin, cinsel terapistlerce uygulandığı profesyonel bir yardım hizmeti sürecidir.

İNANILDIĞINDA BAŞARI GELİR!

Cinsel işlev bozuklukları kader değildir, yüzde yüz tedavisi vardır. Yalnızca danışanların içinde iyileşmek için güçlü bir istek ve inanç varsa, cinsel terapistin durumu değiştirmek yönünde harcayacağı çabaya gerçekten katkıda bulunabileceklerinden eminseler, tedavileri gerçekten başarılı olacaktır. Yani inanıldığında başarı gelir. Ayrıca tedavinin başarısında danışanların ve yaşam koşullarının terapi için hazır olması çok ama çok önemlidir.

CİNSEL TERAPİST SEÇİMİNE GELİNCE…

Cinsel terapist; cinsel terapi yapan; bireylerle, gruplarla, çiftlerle ya da ailelerle onların ruhsal sıkıntılarına çözüm getirmeleri için işbirliği içinde çalışan kişidir. Hekim, psikolojik danışman veya psikolog gibi ruh sağlığı profesyonelleri, lisans eğitimlerinin üstüne, belli bir psikoloji eğitimi ve süpervizyon aldıktan ve belli sayıda terapi yapmış olduktan sonra cinsel terapist olabilirler. Bu eğitim süreci bir süpervizör denetiminde olmalıdır. Ayrıca çok sayıda terapi uygulamasını da izlemiş olması deneyim kazanma açısından önemlidir. İster doktor olsun, ister psikolog olsun, cinsel terapi ile ilgilenen bir cinsel terapistin cinsel sağlık bilimi ve psikolojik danışma konusunda mutlaka özel bir formasyonu olması gerekir. Doğal olarak başvurduğunuz cinsel terapistin deneyimli olmasının yanı sıra, ciddiyeti ve güvenilirliği çok önemlidir. Bu durumu da genellikle hastadan daha iyi hiç kimse değerlendiremez. Hasta daha ilk görüşmede cinsel terapistin bilgi, deneyim ve güvenilirliğini değerlendirebilir. Bu konuda duygusal düzeyde bile olsa ikna olumadıysa, hemen değiştirmekte ve yeni bir cinsel terapist aramakta fayda vardır.

CİNSEL TERAPİNİN AMAÇLARI

Cinsel terapist ve danışanlar arasındaki diyalog temelinde gelişen cinsel terapinin amaçları şunlardır:

—Danışanlara özel bir tedavi planı hazırlamak.

—Danışanların beden ve zihnin iç içe hareket ederek duygu, düşünce, fantezi ve heyecan yarattıkları mekanizmaları tanıtmalarını sağlamak.

—Danışanların yaşamlarında kendi cinselliklerine yer ayırmalarını öğretmek ve bunu da onların kendilerini en rahat ve en özgür hissedecekleri biçimde yapmalarını sağlamak.

—Danışanların cinsel yaşamlarını iyileştirmek ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla, partnerleriyle iletişim kurmalarının kaçınılmaz olduğunu (tercihleri, istekleri, gereksinmeleri, duyguları veya heyecanları anlatmak) öğretmek.

—Danışanların belli cinsel tercihleri ya da tersi bir gelişmeyle belli tabuları varsa, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak.

—Danışanların eğitimlerini incelemek, cinsel mitlerini keşfetmek ve bazı koşulların bir şekilde cinsel yaşamlarını etkileyip etkilemediğini araştırmak.

—Danışanlara cinsel eğitim vermek.

—Cinselliği engelleyen ya da frenleyen olası psikolojik yaraları fark ettirmek, çözümlemek ya da en azından bugünlerine olan etkilerini azaltmak.

—Danışanların yaşamlarında mevcut olan ve her iki partnerin cinsel yaşamını da ağır biçimde etkileyen olası uzlaşmazlıkları çözümlemek ya da en azından azaltmak.

ÖZGÜRCE KONUŞMAK GEREKİYOR

Cinsel terapist istenilen sonuçları elde etmek için danışanları seks ve kendi cinsellikleri konusunda özgürce konuşmaya yönlendirir. Bunun sonucunda da mutlu ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürülmesini önleyen, engel, önyargı ve tabuları ayrıştırabilir. Böylece danışanların geçmişlerine ve yaşamlarındaki dönüm noktalarına giderek, mevcut cinsel sorunun olası nedenleri ortaya çıkarılabilir. Cinsel terapist bunun dışında danışanların yaşamını inceler, partnerlerinin rollerini araştırır ve danışanındaki rahatsızlıkta partnerinin etkisini değerlendirir ve her danışana özel bir vaka analizi yaparak danışana özel bir tedavi planını uygular.

HAYAT ÇEKİLMEZ BİR HAL ALABİLİR!

Cinsel işlev bozuklukları tedavi edilmediğinde danışanların yaşam kalitelerini düşmeye başlar, önemli ruhsal travmatik etken olarak algılanır ve kendilik değerinin azalmasına neden olur. Cinsel sorunun süreğenleşmesiyle birlikte, ikincil depresif belirtiler ortaya çıkabilir ve sorun zamanla daha da karmaşık hale gelebilir. Uyku düzeni bozulur, dikkat ve konsantrasyon yetisi azalır, genel olarak yaşamdan zevk alma oranı düşer, günlük yaşamın diğer gereklerine karşı da bir ilgisizlik ve isteksizlik hali ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, cinsel alandaki sorun yaşamın diğer alanlarına da yansır ve hayat çekilmez bir hal alır.

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI