Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Bombacıyı tanıyın

Enis BERBEROĞLU

Apo'nun yakalanması ve yargı sürecinde PKK teröründeki tırmanış sürpriz sayılmaz... Eğer Ankara'nın tahmini tutar ve örgütte yaşanan Osman Öcalan-Cemil Bayık çatlağı büyürse, liderlik yarışı kan dökme kulvarında geçebilir. Kanlı örgüte yeni lider, cinayet siciline göre seçilir...

* * *

IRA, ETA, PKK... Alfabenin hangi harfini seçtikleri önemli değil.

Ortak paydaları belli: ‘‘Örgütlü şiddeti olmazsa olmaz kabul etmeleri.’’ (Ayrılıkçı Terörün Anatomisi-Emin Gürses)

Ayrılıkçı terörün üç özelliği coğrafyaya göre fazla fark göstermiyor:

1) Örgütte üst kademe için sosyalist argümanlarla süslü milliyetçi söylem kullanılıyor. Sıradan kadrolara tarihi, kültürel ve mitolojik motiflerle propaganda yapılıyor.

2) Bu şiddet örgütleri kendilerini, uğruna savaştıklarını iddia ettikleri halkın tek ve en önemli temsilcisi sayıyor. İtaatı veya ittifakı kabul etmeyen aynı etnik kökenden örgütleri hain-sapkın görüp ceza kesiyor.

3) Ayrılıkçı terör örgütleri, silahlı propaganda eylemleri sırasında meydana gelen hatalardan (örneğin sivillerin ölümünden) kendilerini bu yola iten merkezi hükümeti sorumlu tutuyor.

* * *

Caroussel, Atrium ve gelecek bombalar...

Tamamen sivil halkı hedef alan bu eylemlerin amacı belli: Toplumu paniğe sevk etmek, merkezi hükümeti halk nezdinde aciz kılmak... Mümkünse daha büyük ve geniş katılımlı toplumsal hareketlere taban hazırlamak.

Yalnız tam bu noktada PKK ile IRA ve ETA arasında önemli fark var.

İrlanda ve Bask örgütleri, siyasi ve mali faaliyetlerini kendilerine seçtikleri anavatanda yürütür... Oysa PKK aynı faaliyetleri Suriye, İran ve Yunanistan gibi ülkelerde, o ülke hükümetlerinin izni/yardımıyla sürdürür.

Demek ki Türkiye'de masum insanlara kıyan bombalardan tek çıkar sağlayan PKK değildir... İşin içinde hasım hükümetler de vardır.

* * *

Sivilleri hedef alan bombalarla oynayan teröristlerin profili de zaten bu mantık sürecine son derece uygun düşüyor.

Polis kayıtlarına göre, PKK militanlarının beşte biri hiç okumamış. Yarısı ilkokulu bitirmiş. Lise mezunlarının payı yüzde 7, üniversite diplomalı olanların oranı yüzde 3...

Teröristlerin yüzde 42'si işsiz, yüzde 14'ü işçi, yüzde 12'si öğrenci. Üçte birinin babası serbest meslek sahibi, dörtte biri çiftçi aileden geliyor. Yine üçte biri memur maaşıyla geçinen aile sahibi...

Özetle meçhul bombacı, cahil, yoksul ve kör imanlı...

Ve son olayların gösterdiği üzere...

Fena halde alçak.X

YAZARIN DİĞER YAZILARI