Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Biraz derine inelim

HAYATTA hiçbir şey bir anda olmuyor.

Bir anda olan şeylerin ardında uzun süren bir oluşma süreci vardır. Hatta denebilir ki, bir olay ne kadar büyükse, onu yaratılması da o kadar uzun sürmüştür. Farenin hamileliğinin 22 gün, filinkinin ise 22 ay sürdüğünü hatırlayalım. Taksim’deki gezi parkını imara açmak bizatihi kötü bir karardır. Ama Gezi’de başlayan olaylar, kötü kararı geri aldırtma amacıyla başlamış olsa bile, olay bu kötü karara itirazdan ibaret değildir. Ortada Başbakan tarafından günde üç posta azarlanan, korkutulan yaşam biçimleri tehdit edilen insanlarda oluşan bir birikim vardır. Gezi Parkı’ndaki çadırların yakılması bardağı taşırmıştır.  

CUMHURİYET BİR GÜNDE KURULMADI

Cumhuriyet, Osmanlı’da ıslahatla başlayan Batılılaşma akımının devamıdır. Tanzimat, Meşrutiyet ve Hürriyet hareketlerinin uzantısında ortaya çıkan bir rejimdir. Devrimci bir sentezdir. Cumhuriyet, üç sütün üzerine oturur. Bunlardan birincisi ve en önemlisi “lâiklik” tir. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişiyle anlatır kendini. İkincisi “Türkçülük” dür. Ulus-devletin esasıdır. “Ne mutlu Türküm diyene” sloganı ve ülke adının “Türkiye Cumhuriyeti” olmasıyla ete kemiğe bürünmüştür. Üçüncüsü “istiklâl-i tam” yani tam bağımsızlıktır. Türk milli marşının adının “İstiklâl Marşı” olmasının sebebi de budur. Cumhuriyet, evrimiyle değil devrimle kurulmuştur. Bu nedenle “kanla, irfanla kurduk biz cumhuriyeti” diye haykırılır.

İSLAMCI-KÜRTÇÜ MANDACI CEPHESİ

Cumhuriyet ilkelerinin dayatılmasına, etkileri azalan sosyal kümeler tepki göstermiştir. Bunlar, başta İslamcılar olmak üzere, Kürtçüler ve ecnebileşmiş Türklerdir. Demokratik süreç sayesinde İslamcı-Kürtçü-Mandacı(Soros-Karen Fogg muhipleri) cephesi, Ordu-Yargı destekli “Lâikçi-Türkçü-Bağımsızlıkçı” Cumhuriyetçileri yenmiştir. Bu cephe, yazacakları yeni anayasa ile kendi cumhuriyetlerini yakında resmen kuracaktır.

TEPKİCİ OLMA SIRASI CUMHURİYETÇİLERE GELDİ

Nasıl devriminin karşıtları oluştuysa, İkinci Cumhuriyetin karşıtları oluşmaktadır. Bu kütle, ben de varım diye tavır koymaktadır. Gezi direnişi işte budur. Tepkicilerin ortak paydası laikliktir. Tepkicilere, Kürtçülerden ve Mandacılardan ve İslamcılardan da katılanlar olacaktır. Bu aslında sağlıklı bir gelişmedir. Toplumumuz olgunlaşmaktadır.
Son Söz: Çöp toplayanla cam çerçeve kıran aynı kişi olamaz.

X