Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Apartman yöneticisinin Damga Vergisi şaşkınlığı

<B>BUGÜNLERDE,</B> kapıcı ücretleriyle ilgili bir formalite nedeniyle, apartman yöneticilerinin bir kısmı şaşkın durumda. Büyük bir kısmı ise rahatlar. Rahat olanlar, olayın farkında değiller. Ancak, bu yazıyı okuyunca onların da canı sıkılacak.

OLAY NE?

Aslında olay küçük ama formalitesi can sıkıcı...

Sizi merakta bırakmadan kısaca açıklayalım.

- Türkiye‘de yüzbinlerce kişi, konutlarda kapıcı olarak çalışıyor. Konut kapıcılarına ödenen ücretler, gelir vergisinden müstesna tutuluyor (Gelir Vergisi Yasası Md.23/6). Buna göre, 488,70 YTL asgari ücret ödenen kapıcıdan, gelir vergisi kesilmiyor.

- Kapıcıdan gelir vergisi kesilmiyor ama binde 6 oranında‘Damga Vergisi’ kesiliyor. Örneğin, asgari ücretten kesilen damga vergisi, 2,93 YTL.

- Kesilen bu damga vergisi, kapıcının ücret bordrosuna, damga pulu olarak yapıştırılıyordu.

- 5281 sayılı Kanun’la, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, damga vergisinin kağıtlara pul olarak yapıştırılması kaldırıldı.

Kaldırılınca da olanlar oldu. Yeni mevzuata göre, damga vergisinin, apartman yöneticileri tarafından ‘Damga vergisi beyannamesi’ ile ilgili vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekiyor. Şu anda onbinlerce yöneticinin, bu uygulamadan haberi bile yok!..

MALİYE’NİN ÇÖZÜMÜ

Asgari ücretli bir kapıcının, 2,93 YTL‘lik damga vergisinin, her ay, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde, vergi dairesine beyan edilmesi, yöneticiler için işkence gibi bir olay. Her ay beyanname doldurmak, vergi dairesine götürmek, tahakkuk fişi kestirmek, muhasebeye gidip makbuz düzenlettirip vergi dairesine yatırmak, unutursa beyanname vermediği için birinci derece usulsüzlük cezası ile muhatap olmak, gerçekten zor bir olay.

Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz hafta bu soruna ‘ara bir çözüm’ buldu. Buna göre; konut kapıcılarının, her ay yerine (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere, altı aylık ücreti esas alınarak, binde 6 oranında damga vergisi hesaplanacak. Bu vergi de beyannamede belirtilmek suretiyle, dönem başında damga vergisi beyannamesi ile ilgili vergi dairesine beyan edilip ödenecek (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 8 Şubat 2005 Tarih ve 62/6208-228 sayılı. Tam metni için Bkz. Yaklaşım Dergisi, Sayı:147).

Buna göre, apartman yöneticilerinin, kapıcı ücretlerinden kesecekleri damga vergisini, altı ayda bir, ilgili vergi dairesine beyan edip, vergileri ödemeleri gerekiyor. Aksi halde, iki kat birinci derece usulsüzlük cezası, re’sen takdir ve takdir komisyonu kararına göre; vergi, ceza ve gecikme zammı ödenmesi sözkonusu.

NE YAPILMALI?

Maliye Bakanlığı’nın 6 ayda bir beyanname verilmesine ilişkin, ara çözümü, yeterli bir çözüm değil. Altı aylık beyanname verildikten sonra kapıcıya, fazla mesai ya da ikramiye ödenirse, ücretine artış yapılırsa ne olacak? Ne olacağı belli; arada, aylık damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekecek. Ödenecek vergiden çok, dolmuş parası gideri olacak, birkaç saatlik zaman kaybı da cabası... Bu konuda, aşağıdaki çözüm yollarından biri, daha pratik olabilir.

- Konut kapıcılarının ücretleri, gelir vergisinden müstesna olduğuna göre, damga vergisinden de müstesna olabilir. 62,31 YTL gelir vergisini almayan Devlet, 2,93 YTL damga vergisini de almayabilir. Bize göre, en pratik çözüm bu...

- Kapıcıların damga vergisinde ısrar ediliyorsa, her ay verilen, sigorta prim bildirgesi ile beyan edilmesi, kırtasiyeciliği önleyen, pratik bir çözüm olabilir.

Vergi olayında, ağaçlarla uğraşmayıp, ormanı görmek gerekiyor. Asıl çözüm ormanda...
X