Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

500 bin emeklinin umudu olan dava açıldı

EMEKLİ Sandığı’na tabi hizmeti bulunan ve SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olan, 500 bin emekliyi ilgilendiren dava nihayet açıldı.

Şimdi sıra Anayasa Mahkemesi kararında...

OLAY NEYDİ?

Belli bir süre memuriyet yaptıktan sonra ayrılıp, SSK ya da Bağ-Kur sigortalısı olarak çalışanlar, emekli olduklarında, kendilerine TC Emekli Sandığı’na tabi önceki hizmetleri için, “emekli ikramiyesi” ödenmiyordu.

Nedenine gelince;

1) Yasada “son defa TC Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan” kişilere ikramiye ödeneceği belirtiliyordu (2829 sayılı Yasa’nın 12. maddesiyle değişik şekli).

2) Anayasa Mahkemesi, bu tümceyi iptal etti ve bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmasına karar verildi (Anayasa Mahkemesi’nin 5 Şubat 2009 Tarih ve E.2005/40, K.2009/17 sayılı Kararı).

3) Yeni düzenleme tanınan süre biraz geciktirilerek de olsa yapıldı. Ancak, halk arasında kullanılan “Ha kel Hasan ha Hasan kel ne fark eder?” sözünde olduğu gibi, iptal edilen düzenlemeyi yeniden bu kez 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası’na yerleştirerek getirdi. Yani ısrarla “Arkadaş sen son olarak TC Emekli
Sandığı’na tabi görevlerde çalışmakta iken emekli olmadıysan, sana ikramiye mikramiye yok” denildi.

Bir anlamda, Anayasa Mahkemesi kararına uyulmadı!

Ancak bu süreçte dava açanlar, davayı kazanıp ikramiyelerini aldılar.

SON GELİŞMELER

Açıklamalara göre, olay yaklaşık 500 bin emekliyi ya da bunların dul ve yetimlerini ilgilendiriyor.

Emeklilerin bir kısmı, bizlerin de yönlendirmesiyle önce kuruma başvurup iade istediler, reddedilince İdare Mahkemesi’ne dava açtılar.

Kişiler doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne dava açamadıkları için mahkemenin anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulup, Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açması bekleniyordu.

Bu arada “önemli bir gelişme” oldu.

Ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi’ne son düzenlemenin iptali için başvuru yaptı.

Bu duruma göre, dava açılan mahkemeler Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasa dahi Anayasa Mahkemesi’nde dava süreci başlamış oldu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığı ve Anayasa’nın üstünlüğü ilkesi karşısında, iptal edilen bir kurala yeni bir yasa ile geçerlilik sağlanamaz. İptal edilen yasalarla sözcükleri ayrı da olsa aynı doğrultu, içerik ya da nitelikte yeni yasa çıkarılması, Anayasa’nın 153. maddesine aykırılık oluşturur. Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen kuralın, yeniden yasalaştırılmasına, 153. maddenin son fıkrasındaki “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı” ilkesi engeldir. Kaldı ki yasama organının, iptal edilen kuralın aynını veya benzerini yasalaştırması durumunda Anayasa Mahkemesi kararlarının etkinliği ortadan kaldırılmakta ve yasaların yargısal denetimi anlamını yitirmiş olmaktadır.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin aynı yönde karar verip, yeni düzenlemeyi de iptal etmesi kaçınılmaz gözüküyor.

Emeklilerin, bu aşamada aşağıda örneği verilen dilekçelerle, SGK’ya ve idare mahkemesine başvurmaları, ikramiyelerini alabilmeleri açısından çok önemli. Bir an önce bu yola gitmelerinde yarar var.

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SGK'YA DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Babası yerine oğluna haciz düzeltildi

SOSYAL Güvenlik Kurumu, kendisine intikal eden hatalı uygulamaları, kısa süre içinde düzeltiyor. “İzmir SGK’da Göle Maya Çalınıyor” başlıklı yazımızda, borcu olmayan mükelleften, başkasının borcu istenilip haciz uygulandığını yazmıştık. Olaya müdahale edildi ve haciz hemen kaldırıldı.

“SGK’da Abdestsiz Namaz Kılanlar Var” başlıklı yazımızda da, babasının prim borcu için oğlunun otomobiline haciz konduğunu yazmıştık.

Yazımız üzerine arayan SGK Daire Başkanı Bekir Hançer, olayı araştırıp müdahale ettiğini ve yanlış uygulamanın düzeltildiğini bildirdi.

Böylesine duyarlı ve iyi niyetli yöneticilerin olması, vatandaşa güven veriyor.
X