Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

2012’de ücretlilere sembolik avantajlar var

ÜLKEMİZDE ücret geliri elde edenlerin sayısı 13.6 milyon civarında...

Toplam gelir vergisinin, yaklaşık yüzde 66’sını ödeyen ücretlilere, 2012 yılında da vergi yönünden müjde yok!
Gerçi hiç yok değil ama sembolik tutarlardaki avantajlara bakınca, ister istemez “olsa ne olur olmasa ne olur” diyorsunuz.

YENİ VERGİ TARİFESİ

2012 yılında, ücret gelirleriyle ilgili vergi tarifesinde, küçük bir değişiklik oldu ve yeni bir tarife belirlendi.
2012 yılı ücret gelirlerine uygulanacak “Gelir Vergisi Tarifesi” tabloda gösterildiği gibi olacak.
Tarifeden de fark edileceği gibi, ücret gelirlerinin
toplam vergi matrahı
10 bin TL’yi aşmadığı
sürece (örneğin asgari ücretin vergisi), yüzde 15 gelir vergisi
hesaplanacak.
Aylık ücretinin vergi matrahı 2 bin 200 TL olan bir işçi; ocak, şubat, mart, nisan aylarında (yani toplam 8 bin 800 TL üzerinden) yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Mayıs ayında, ücretinin 1200 TL’si için yüzde 15, 1000 TL’si için de yüzde 20 gelir vergisi hesaplanacak. Haziran ayında ise ücretinin tamamı yüzde 20 gelir vergisine tabi olacak.

ÜCRETLİLERİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Sözcük anlamı itibariyle “asgari geçim indirimi” bireylerin insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan asgari tutarın vergi dışı bırakılmasını ifade ediyor.
2012 yılından itibaren asgari ücretin yükseltilmesine bağlı olarak, ücretlinin kendisine, eşine ve çocuklarına uygulanan asgari geçim indirimi tutarı da arttı.
Buna göre; 2012 yılında asgari geçim indirimine bağlı gelir artışı tutarı, günlük olarak; ücretlinin kendisi için yaklaşık 23 kuruş, çalışmayan eşi için 5 kuruş, her bir çocuğu için 3’er kuruş, üç çocuk ve fazlasının her biri için de günde 2 kuruş arttı.
2012 yılında, ücretlilerin asgari geçim indirimi nedeniyle yararlanacakları aylık toplam vergi avantajı, 2012’deki günlük artış tutarı tabloda gösterilmiştir.

ÜCRETLİLERİN BEYANNAME VERMESİ

2012 yılında ücretliler, önceki yıllarda olduğu gibi gelirlerinin tutarı ne olursa olsun tek işverenden aldıkları ücret nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler.
Ancak, 2012 yılında birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birden sonraki işverenden aldıkları ücretin toplamı 25 bin lirayı aşanlar, tüm ücretlerini beyanname ile bildirip, ilave gelir vergisi ödeyecekler. Beyanname veren ücretliler; eşi, çocukları ve kendisinin eğitim giderleri ile sağlık giderlerini, bildirecekleri gelirden (gelirin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde) indirebilecekler (GVK Md.89).

Engelli ücretlilere günde 5-35 kuruş ek vergi avantajı

ENGELLİ ücretlilere, “asgari geçim indirimi”nin yanı sıra, “sakatlık indirimi” adı altında ilave bir vergi kolaylığı sağlanıyor (Gelir Vergisi K.Md.31). 2012 yılında;
·  Birinci derece engellilere: 770 TL
·  İkinci derece engellilere: 380 TL
·  Üçüncü derece engellilere: 180 TL
sakatlık indirimi uygulanacak. Buna göre, birinci derece engellilerin daha önce 700 TL olan “sakatlık indirimi” 70 TL artırılmış oldu. Böyle olunca 70 TL’lik artış nedeniyle aylık 10.50 TL, günlük 35 kuruş ilave vergi avantajı doğdu. Burada söz edilen birinci derece engelliler; çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini, ikinci dereceler asgari yüzde 60’ını, üçüncü dereceler de en az yüzde 40’ını kaybetmiş olmalı. Üçüncü derecedeki ücretlinin “sakatlık indirimi” nedeniyle 2012 yılı ilave
vergi avantajı günde 5 kuruş oluyor.

Kapıcılara günlük 165 kuruş zam geldi gelir vergisi yok

2011 yılında brüt 837, net 711.45 TL olan kapıcı ücretleri, 2012 yılının ilk altı ayı için aylık 49.50 TL, günlük 1.65 TL artarak, brüt 886.50, net 753.52 TL oldu.
Evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan yerlerde hizmetçilik, dadılık, bahçıvanlık ve kapıcılık yapanların ücretleri, 2012 yılında da gelir vergisinden müstesna olacak. Ancak mürebbiyelere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.
Bunların, vergiye tabi olup olmamaları SSK (4/a) sigortalısı olmalarına engel değil.

Yemek yardımı 1 TL arttı

İŞYERİ ya da işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde, işçilerin yemek yedikleri durumlarda, işverenlere 2011’de 10,70 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2012 yılı için (KDV hariç) 11,70 TL olarak tespit edildi.
İşyerinde yemek yedirildiği durumlarda, yemek ister işyerinde hazırlansın ister yemek fabrikalarından getirtilip işyerinde yemek yedirilsin, yemek bedelinin tamamı vergiden müstesna tutuluyor ve gider yazılabiliyor.

SSK primine esas taban ve tavan ücretler değişti

ASGARİ ücretteki artış, SSK (4-a) primine esas tavan ve taban ücretleri de değiştirdi.
Buna göre;
Tavan ücret: 5.762,40 TL (2012’nin ilk 6 ayı), 6.113,40 TL (2012’nin ikinci 6 ayı) olacak.
Tavan ücretin üzerinde ödeme yapıldığında, aşan kısım üzerinden SSK (4/a) sigorta primi (işçi ve işveren payı) kesilmeyecek.
Taban ücret ise, 16 yaşından büyükler için 2012’nin ilk 6 ayında 886,50 TL, ikinci 6 ayında ise 940,50 TL (brüt) olacak.

X