Kevser Suresi Okunuşu - Kevser Suresi Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı (Diyanet Meali & Tefsiri)

Güncelleme Tarihi:

Kevser Suresi Okunuşu - Kevser Suresi Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı (Diyanet Meali & Tefsiri)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 10:01

Kevser Suresi mekke döneminde inmiştir. Üç ayetten oluşmaktadır. Kevser Suresi okunuşu içeriğimizde ezberlemek ve bilgi edinmek isteyenler için Kevser Suresi Anlamı, Türkçe ve Arapça yazılışı, Diyanet meali ile tefsiri yer almaktadır.

Haberin Devamı

Kevser Suresini beş vakit namazlarda okumak için ezberlemek isteyenler bu süre hakkında pek çok bilgiye sayfamızdan ulaşabilirler. Sizler için Kevser Suresi anlamı, Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı, Diyanet meali ve tefsiri ile daha pek çok bilgi..

KEVSER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter

KEVSER SURESİ ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

KEVSER SURESİ DİNLE

KEVSER SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

Kevser Suresi Okunuşu - Kevser Suresi Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı (Diyanet Meali & Tefsiri)

Haberin Devamı

Kevser Suresi Konusu

Kevser Suresi Mekke şehrinde nazil olmuştur. İsmini 2. ayette yer alan Kevser kelimesinden alır. Kevser Suresinde Hazreti Muhammed'e ahiret ve dünyada verilen nimetlerden bahsedilmiştir. Ona düşmanlık yapanlar sure içerisinde kınanmıştır. İnsanların Allah'a kulluk etmesi ve kurbanlar kesmesi emredilmiştir.

Kevser Suresi Önemi

Kevser Suresi 2. ayette yer alan ve anlamı 'Çok Hayır' manasına gelen Kevser kelimesinden alır. Kur'an’ın en kısa surelerinden birisidir ve bu surede peygamberimize karşı gelenler kınanmış, insanların kurbanlar kesmesi emredilmiştir.

Kevser Suresi Kaç Ayet ve Sayfa Ne Zaman İndirilmiştir?

Kevser Suresi toplam olarak 3 ayetten oluşuyor. 602. sayfada başlayan sure aynı sayfada bitiyor. İniş sırasına göre 15. sırada yer alır. Mekke şehrinde nazil olmuştur. Bazı kaynaklarda Medine şehrinde indiğine dair rivayetler yapılmıştır.

Kevser Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Kevser Suresi Kur'an-ı Kerim'in 602. sayfasında yer alır. Cüz olarak ise 30. cüz içerisinde bulunur. Cüz itibariyle son sırada yer alır.

Kevser Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kevser Suresi okumanın fazilet ve faydaları çok sayıdadır. Alimlerin aktardıklarına göre 'Kim Kevser Suresi okursa, Allah o kişiye cennetin nehirlerinden sular içmesine izin verecektir.' Faydalarından birisi insan kalbinin yumuşamasını sağlamasıdır. Kişinin daha sakin olmasına vesile olur. Her türlü bela ve kötülüklerden korunmasına hikmettir.

Haberin Devamı

Kevser Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan tüm surelerde olduğu gibi Kevser Suresi ezberden abdestsiz olarak okunabilir. İslam alimleri, Kur'an-ı Kerim'e dokunarak okunulacak ise abdest alınması gerektiğini söylemektedirler. Bu sebeple ezberden abdestsiz okumanın mahzuru bulunmaz iken, Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacağı zaman abdest alınması gerekir.

Kevser Suresi Hikmeti ve Sırları

Allah, Kevser Suresi içerisinde Müslümanlara namaz kılmalarını ve kurban kesmelerini emretmiştir. Peygamber efendimize karşı çıkanların, ahiret nimetlerinden mahrum bırakılacağını belirtmiştir. Sırları bakımından Allah'ın nimetlerini anlatır. Allah'a giden yolun ibadet etmekten geçtiği belirtilir. Bu kişilerin Allah rızası gözeterek ibadet yapmaları onların hayır yolunda oldukları ifade edilir.

Haberin Devamı

Kevser Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Bir işte başarılı olmak, zafer kazanmak ve Allah yolunda ilerlemek için Kevser Suresi okunabilir. İkindi vaktinde okunması faziletlerinden daha fazla faydalanmaya hikmet olacaktır. Allah'ın müjdelediği cennet sularından içmek ve her türlü beladan uzak durmak için Kevser Suresi okunabilir. Arapça veya Türkçe olarak sesli biçimde okunabilir.

Kevser Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kevser Suresi toplam 3 ayetten oluşur. Ezberlenmesi kolay olan surelerin en başında yer alır. Kevser Suresi ezberlemek için her bir ayet 5 kez tekrar edildiğinde ezberlenmesi Allah'ın izniyle mümkün olabilir.

Kevser Suresi Ne Anlatıyor?

Haberin Devamı

Surede bahsedilenler çok sayıdadır. Peygamber efendimize verilen nimetlerden bahsedilir. İnsanların kurban kesmeleri ve namaz kılmaları, peygamberimiz vasıtasıyla iletilmiştir. Peygamber efendimize kin tutanların adlarının ve sanlarının ortadan kalkacağı Kevser Suresinde belirtilmiştir.

Kevser Suresi Ölülere Okunur mu?

Kevser Suresi ölülere okunabilir. Birçok alim Kevser Suresi ölülere dua etmek maksadıyla Kur'an-ı Kerim'den sureler okunabileceğini ifade etmiştir. Kimi alimler surenin okunmasının okuyan ve okunan kişiye yarar sağlayacağını belirtmişlerdir.

Kevser Suresi Özellikleri

Kevser Suresi, Kur'an’ın en kısa surelerinden birisidir. 108. suredir ve 3 ayetten meydana gelir. Toplamda 10 kelimeden oluşur ve harf sayısı 42'dir.

Haberin Devamı

Kevser Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Kevser Suresi her türlü hastalıkta okunabilir. Kur'an’da yer alan tüm surelerde olduğu gibi şifa için okunabilir. Bunun yanında alimler Kevser Suresinin dualarla birlikte okunmasının, duaların kabul edilmesine fayda vereceğini ifade ederler. Hastalıkta, sağlıkta, dar zamanlarda Kevser Suresi okunabilir.

Kevser Suresi Uzun Bağışlama Duası

Her namaz vaktinde okunan dualardan olan Kevser Suresi okunduktan sonra bağışlama duası yapılabilir. Kevser Suresi uzun bağışlama duası yapılabilir.

'Ey Allah'ım. Verdiğin nimetler için sana şükranlarımızı sunuyoruz. Senin emir ve yasaklarına uymak için bizlere güç ver. Şerden kaçıp, hayırlara ulaşmamızı nasip eyle. Senin yolunda kurbanlar kesmeyi, iyilik etmeyi, ibadetler yapmayı bizlere ihsan eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Şüphesiz ki senden geldik ve sana döneceğiz. Bizi günahlarımızdan arındır. Utançlarımızdan ayır. Senin rızanla çalışmayı, insanlara yardımlarda bulunmayı, nasip eyle Allah'ım. Sen affedicisin.'

Kevser Suresi Üzerinde Taşımak

Kur'an’da yer alan tüm sureler kişi üzerinde taşıyabilir. Alimler, kişinin üzerinde Kur'an surelerini üzerinde taşıması için her daim temiz kalmaya çalışmalıdır demişlerdir. Bununla birlikte, sadece zorlu dönemlerde değil, her vakitte Kur'an surelerini üzerimizde taşımaya izin verilmiştir. Allah'ın rızası gözetilerek ve suredeki sözlerin Allah'a ait olduğu bilinerek hareket edilmelidir.

Kevser Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Kevser Suresi, tüm namaz vakitlerinden hemen sonra okunabilir. Bununla beraber, tüm zamanlarda okunabilen sureler arasında yer alır. 1, 3, 5, 7 veya 11 defa istenilen sayılarda, mümkün olduğunca okunabilir. Vakitler arasında, yatmadan önce, uyanma vaktinde Kevser Suresi okunabilir. Güne Kevser Suresi okunarak başlanırsa, o gün hayırlı olur. Aynı şekilde gün bitiminde okunduğunda, güzel rüyalara vesile olduğu belirtilir.

KEVSER SURESİ TEFSİRİ

Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde kevser, “çok hayır, Kur’ân-ı Kerîm, Kur’an’la ilgili ilimler ve mümine dinî hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makam-ı mahmûd (bk. İsrâ 17/79), cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber’in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mûcizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslâm dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır (bk. Taberî, XXX, 208-209; Şevkânî, V, 593). Ancak biz, bunlar içinde Şevkânî’nin de uygun bulduğu, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Râzî, buradaki kevser kelimesiyle Duhâ sûresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenâb-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek, dolaylı bir ifadeyle ona, “Sen de bu lutufkâr rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söyler. Aynı müfessire göre kevser kelimesi, Allah’ın, Resûl-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve âhirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir (daha fazla bilgi ve başka yorumlar için bk. Râzî, XXXII, 119-128).

Erkek çocuğu yaşamadığı için kendisine “sonu yok, nesli kesik” diyen müşriklerin sözlerinden dolayı üzülmüş olan Hz. Peygamber’e kevser, yani bitip tükenmez nimetler verildiği müjdelenerek üzüntüsü giderilmiş, müşriklerin bu konudaki dedikoduları reddedilmiş ve Hz. Peygamber’in şanının yüceliği gösterilmiştir.

2. âyette, kendisine pek çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber’in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah’a yönelerek namaz kılması ve O’nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen mi‘rac olayı sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu âyette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tesbit ve değerlendirmeler vardır. Âyetteki kurbanın da vâcip veya sünnet kurban mı yoksa nâfile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre âyette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin, yalnızca Allah’a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.

“Kurban kes” diye çevirdiğimiz cümleye, “Namaz kılarken göğsün kıbleye dönük olsun, tekbirlerde ellerini göğüs hizasına kadar kaldır” mânaları da verilmiştir (Şevkânî, V, 594).

Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi “sonu yok, soyu kesik” gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber’in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da ebter lakabıyla anmaya başlamışlar ve “Bırakın onu; o, sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır!” diyerek hakaret etmek istemişlerdir (bk. Taberî, XXX, 212). İşte 3. âyet, onların bu davranışlarını kınamakta, her ne kadar erkek çocukları bulunsa da asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Çünkü onlar kıyamete kadar lânetle anılırken Hz. Peygamber rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında günde beş vakit ezanda Allah’ın adıyla birlikte okunmaktadır. Mekke putperestleri, olayların sadece dış yüzüne baktıkları için Hz. Peygamber’i arkasız ve güçsüz, kendilerini kalabalık ve güçlü görür ve buna dayanarak Resûl-i Ekrem’in davasının sonuçsuz kalacağından emin olduklarını söylerlerdi. Ama –Râzî’nin ifadesiyle– “Allah durumu onların aleyhine çevirdi; asıl güçlü olanın, Allah’ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah’ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Böylece kesret ve kevser (geniş topluluk ve bol nimet) Hz. Muhammed’in olurken ona düşman olanların payına da ebterlik, alçalış ve zillet düştü” (XXXII, 134). Bu ifadeler, dolaylı olarak Hz. Peygamber’in yolunu izleyen, inanç ve kararlılığını devam ettiren müminler için de bir müjdedir.

Okumak İsteyenler için Namaz Sureleri

İhlas Suresi

Felak ve Nas Suresi

İnşirah Suresi

Yasin Suresi

Bakara Suresi

Ayetel Kürsi

Kadir Suresi

Fil Suresi

Fetih Suresi

Asr Suresi

BAKMADAN GEÇME!