Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü Nedir? Cemaatle Namaz Kılmanın Faydaları, Fazileti, Önemi Ve Şartları

Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü Nedir Cemaatle Namaz Kılmanın Faydaları, Fazileti, Önemi Ve Şartları

İslam dini, birlik ve beraberliğe çok önem verir. Bu nedenle de günde beş vakit namazın cemaat ile birlikte kılınması, senede iki kez olan bayram namazlarının toplu bir şekilde kılınması, haftada bir cuma namazının ve müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, birbirleri ile kaynaşmalarına, görüşüp kaynaşmalarına vesile olmak gibi bir görev üstlenir. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Cemaatle namaz kılmak, istenen birlik ruhunu devam ettirici ve sağlamlaştırıcı bir rol üstlenir. Hz. Peygamber (sav.), farz kılınmasından itibaren hayatının son dönemlerine kadar beş vakit namazı sürekli kendisi bizzat cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir.

Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü Nedir?

Namazda cemaatin önemini simgeleyen çok sayıda hadis bulunuyor. Bunlardan birinde de Hz. Peygamber (sav.), “Üç kişi bir köyde ya da kırda bulunur ve namazlarını cemaatle birlikte kılmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt sadece sürüden ayrılan koyunu yer.” (Ebû Dâvûd, Salât, 47) diye buyurmuştur. Bir diğer hadiste ise, “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, daha sonra da namaz kılmak için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emrederek imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm.” (Buhârî, Ezân, 29, 34; Müslim, Mesâcid, 251-254) sözlerini söyleyerek cemaati terk edenlere ciddi bir uyarıda bulunmuştur.

Cemaatle Namaz Kılmanın Faydaları

Haberin Devamı

Cemaatle namaz kılan topluluk, birbirlerinden haberdar olur. Aynı zamanda bu kişiler yardımlaşma, dayanışma içinde olur. Cemaat ile birlikte namaz kılan kişiler sık sık görüşerek kaynaşma imkanı bulur. Toplu ibadet, pek çok hadiste de belirtildiği gibi makbuldür. Toplum içindeki dayanışma ve yardımlaşma içgüdüsünü arttırır. İnsanlar birbirinden haberdar olarak dayanışma içinde olur. Hatta bazı Hanefî ve Mâlikîlere göre ise, cuma namazı dışında bulunan farz namazlarını cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için sünnettir. Bu nedenle cemaate engel bir durum söz konusu olmadığı sürece cemaat ile birlikte namaz kılmak çok önemlidir.

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

Cemaatle namaz kılmaya engel bir durum söz konusu olmadığı sürece cemaat ile namaz kılmanın gerekliliği pek çok hadiste yer alıyor. Aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.s.) camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilerek, bir günahının daha silineceğini haber vermiştir. Bu konuda söylenmiş en önemli sözler arasında, "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap kazanır. Sabah namazını da cemaatle birlikte kılarsa, bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap kazanır." buyurmuştur. (Buharî, ezan, 34; Müslim, Mesacid, 260)

Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi

Haberin Devamı

Aynı zamanda “Kişinin cemaat ile kıldığı namaz, çarşıda ya da evinde kıldığı namazdan yirmi beş kat daha faziletlidir. Bu fazilet ise, şu şekilde gerçekleşir: Biriniz güzelce abdest alır ve sırf namaz kılmak için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap kazanır ve kişinin bir günahı silinir. Camiye girdiği zaman da namaz için beklediği süre boyunca namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Melekler ise, bu kişiye dua eder. Abdesti bozulmadığı ve kimseye eziyet etmediği sürece; "Allah’ım! Bu kulunu bağışla, tövbesini kabul et ve ona merhamet et" diye dua eder.” (Kaynak: Ebu Dâvûd, Salât, 49, I, 378)

Haberin Devamı

Cemaatle Namaz Kılmanın Şartları

Kadınların camilerde fıtri bazı nedenlerden dolayı arka saflarda yer alması tavsiye edilmiştir. Bu durum kadınların aşağılanması ya da ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi anlamına gelmez.

Hanefîlere göre ise, cemaatle kılınan namazda bir kadının erkeklerin hizasında durarak namaz kılması durumunda, kadının iki yanındaki birer erkek ile kadının tam arkasında duran bir erkeğin namazı bozulur. Şafiîlere göre ise, kadının erkeklerin hizasında namaza durması, erkeklerin namazına zarar vermez.

Haberin Devamı

Şartlarını taşıyan her erkek Müslümanların cuma namazlarını cemaatle birlikte kılması farzdır. Kadınlar da isterse cuma namazına katılabilir ve bu durumda da o günkü öğle namazı farzı üzerinden düşer.

Günlük farz namazlarının cemaatle kılınabilmesi için imamdan başka en az bir kişinin daha bulunması şarttır.

İmam olacak kişinin Müslüman, ergen, akıllı, erkek olması ve namaz geçerli olacak kadar ezbere Kur’an okumayı bilmesi de şarttır.

Kaynak: Diyanet

“Kişinin bir başka kişi ile birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişi ile birlikte kıldığı namaz bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah’a o nispette sevimlidir.”

(Ebu Dâvûd, Salât, 47)

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası: