GeriEğitim Eğitimde 5.0 dönemi başlıyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Hürriyet Twitter
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Eğitimde 5.0 dönemi başlıyor

Eğitimde 5.0 dönemi başlıyor

Eğitimde 5.0 döneminin öneminden bahseden Eğitimci Levent Uysal, geleceğin eğitim modeli hakkında bilgiler verdi.

Eğitim 5.0, geleceğin toplumunu yaratmanın temelini oluşturan, kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenim esnekliği, sürekli gelişim, eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama, öğrenci katılımlı müfredat, proje bazlı öğrenme, teknoloji ve eğitim birlikteliği dinamiklerine dayanan geleceğin eğitim modelidir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Her bireyin öğrenme yöntemi, hızı, merak duyduğu alan ve gelişim basamakları birbirinden farklıdır. Eğitim 5.0, bu farklılıkları gözetmek ve öğrencilere, bu farklılıklarının temel alınacağı bir öğrenim sistemi sunmak, kendi farklılıklarını, öğrenme biçimlerini ve kişisel gelişim basamaklarını keşfedecekleri ortamı sağlar.

ÖĞRENİM ESNEKLİĞİ

Eğitim 5.0, öğrencilere kendi hızlarında çalışabilme, bireysel ihtiyaçlarını ifade edebilme, kişisel sınırlarını genişletme, öğrenmenin yanında öğretebilme ve sorumluluk alma fırsatı sağlar.

SÜREKLİ GELİŞİM

Eğitim 5.0, eğitimin her yerde ve her an, kişinin kendi hızında ve merakı doğrultusunda devam ettiği bilincini öğrenciye aşılar.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

Eleştirel düşünmek eğitim 5.0 için değerlidir. 5.0 ile eleştirel düşünme ve problem çözme eğitime entegre olur, öğrencilere bu bilinç ile en kalıcı şekilde öğrenmiş olurlar.

Eğitimde 5.0 dönemi başlıyor

VERİ YORUMLAMA

Eğitim 5.0, bilgiye ulaşma ve bunu ezberleme becerisinden ziyade, bilgiyle neler yapılabileceğini, bilginin nasıl değiştirip geliştirilebileceği yetisini öğrencilere kazandırır.

ÖĞRENCİ KATILIMLI MÜFREDAT

Eğitim 5.0 öğrencilerin, müfredatın oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerine dâhil olmalarını sağlar.

PROJE BAZLI ÖĞRENME

Eğitim 5.0 ile öğrenci; çalışma modellerini yakından tanır, modellerin içinde yer alır, uygulamalar yapar ve en zevk aldığı, kendisini en çok geliştirebildiği ve en çok geliştirebileceği modeli seçme imkânına sahip olur.

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM BİRLİKTELİĞİ

Eğitim 5.0’ın altyapısı olarak teknoloji, diğer tüm dinamikleri destekler ve mümkün kılar. Eğitim 5.0’da eğitim ve teknoloji iç içedir ve birbirlerini beslerler.

False