GeriKanuni Hak Ve Yasalar Ecrimisil nedir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Hürriyet Twitter
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ecrimisil nedir?

Ecrimisil nedir?

Ecrimisil, öğreti ve yargısal uygulamalarla birlikte hukuk literatüründe gelişen bir kavramdır. Peki, ecrimisil davası şartları nelerdir? Avukat Özgün Önal ve Stajyer Avukat Furkan Çelik, konu hakkında bilgi verdi.

Ecrimisil nedir sorusuna Yargıtay’ın yerleşik içtihadı uyarınca; zilyet olmayan malikin, haksız işgal nedeniyle malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminat olarak cevap verilmesi gerekmektedir.

Ecrimisil şartları nelerdir?

Ecrimisil davası haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi suretiyle zararın giderilmesi amaçlanmaktadır. Ecrimisil talebinin kanuni gerekçesi ise Medeni Kanun 995 hükmüne dayanmaktadır. Bu hüküm uyarınca iyi niyetli olmayan zilyet; haksız alıkoyma sebebiyle verdiği zararlar ya da mahrum bıraktığı ürünler karşılığında zilyet olmayan malike karşı tazminat ödemek zorundadır. Malikin mülkiyet hakkına dayanan kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi bulunmaktadır. Ecrimisil, malın haksız alıkoyulmasına dayanan zararlar ya da mahrum bırakılan ürünlerin karşılığını ifade eden tazminattır. Ecrimisil talep edebilmenin şartları ise;

 • Mal ya da taşınmazın davacının rızası dışında kullanılmış olması
 • Davalının kötü niyetli olması
 • Haksız işgalin taşınmaz üzerinde gerçekleşmesi
 • İşgal edilen taşınmazın maliki olması

olarak belirtilmelidir.

Alacak kalemleri

 1. Yoksun kalınan kar
 2. İşgal sebebiyle uğranılan zararlar
 3. İşgal nedeni ile taşınmazda oluşan yıpranma payı

Ecrimisil bedeli en az taşınmazın getireceği kira geliri kadardır. Ancak bilirkişin tespiti yoluyla yapılan incelemeler neticesinde kira gelirinden başka zararlar tespit edilirse bunlar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Zaman aşımı

Ecrimisil talebi davanın açılması tarihine kadar söz konusu olmuş 5 yıllık tazminatı kapsar. Dava açıldıktan sonraki süre için ecrimisil talep edilemez. Bu noktada genel zaman aşımı kuralından ayrılarak 5 yıllık zaman aşımı kabul edilmiştir.

Görev ve yetki

Malikin müdahelenin men’i veya tapu iptal talepli dava açması halinde ecrimisil talebini de aynı zamanda ileri sürebilir. Dolayısıyla müstakil dava açılabileceği gibi birlikte de açılabilir.

Ecrimisil davası, bir taşınmazın haksız kullanımına dayalı olarak açılmakta olup, genel yetki kuralları gereğince taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi ecrimisil davalarında yetkilidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk mahkemeleridir. Taşınmaz İdare’ye aitse bu durumda yine dava konusu taşınmazın bağlı bulunduğu yerde fakat bu kez İdare Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davası açılması gerekmektedir.

False