Çocuklarda kasık fıtığı anne rahminde oluşuyor

Güncelleme Tarihi:

Çocuklarda kasık fıtığı anne rahminde oluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2017 15:58

Çocuklarda kasık fıtığı problemi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Andıran, kasık fıtığı tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Haberin Devamı

Çocuklarda kasık fıtığı, gebelikte döneminde, erkeklerde yumurtaların (testis) keseye inişi, kızlarda ise yumurtalıkların damar ve bağ dokularının kasık kanalına uzantısı sonrasında, kapanması gereken kasık kanalının çeşitli nedenlerle kapanmaması ve bu kasık kanalından karın içi serbest organların geçmesi ile oluşur. Genel izlenme sıklığı yaklaşık %3-5 arasında olup prematüre bebek ve yaşamın ilk aylarında daha sık rastlanmasına rağmen hemen her yaşta görülebilir. Erkek çocuklarda ve sağ tarafta biraz daha sık izlenir.

KASIK FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık kasık bölgesinde kabarıklık veya şişlikle fark edilir. Karın içi basıncı artıran ağlama, ıkınma, kabızlık, öksürük gibi nedenler görünürlüğünü artırır. Bazen ağrılı ve hatta fıtık boğulması gerçekleştiyse son derece ağrılı, duyarlı ve ciltten izlenebilen de renk değişikliğine yol açan şekilde bulgu verebilir.

Haberin Devamı

Çocuklarda kasık fıtığı anne rahminde oluşuyor

KASIK FITIĞININ RİSKLERİ NELERDİR?

Çocuklarda kasık fıtığının en büyük riskleri fıtık kesesi içerisine giren bağırsak boğulması sıkışması sonrası bağırsak tıkanıklığı, bağırsağın dolaşımının bozulup delinmesi, kızlarda over erkeklerde testisin zarar görmesidir.

KASIK FITIĞI TÜRLERİ NELERDİR?

Çocuklardaki kasık fıtığının hemen hemen tamamı indirekt (dolaylı, kasık kanalı içerisinden gerçekleşen) tiptedir. Yetişkinlere göre hem tipi hem de tedavisi kendisine has özellikler gösterir.

KASIK FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kasık fıtığı onarımı, karın boşluğundan kasık kanalına doğru uzanan karın içi zarının yani fıtık kesesinin erkeklerde sperm kanalı ve damarlarından, kızlarda bağ doku ve damarlardan ayrılıp belli bir seviyede bağlanıp, fazlasının kesilmesi ve gerektiğinde kasların onarımını içermektedir. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılmakta ancak aynı gün hastamız birkaç saat sonra evine gidebilmektedir.

İlaç veya başka bir yöntemle tedavisi olası gözükmemektedir. Alternatif olarak, laparoskopik/kapalı ameliyat ile onarım yapılabilmekte ancak çocuklarda kasıktan yapılan açık cerrahi yöntem, hem hemen ameliyat sonrası hem de uzun dönem sonuçları yeterince ortaya konulmuş ve kabul edilmiş neredeyse altın standart olmuş bir tekniktir.

Haberin Devamı

Çocuklarda kasık fıtığı anne rahminde oluşuyor

KASIK FITIĞI AMELİYATI SONRASI NE GİBİ RİSKLER OLUŞABİLİR?

Kasık, yumurtalık torbası ve ameliyat alanında ödem, yerel kanamaya bağlı şişlik, morarma görülebilir. Genellikle zamanla (yaklaşık 3-4 haftalık sürede) kendiliğinden düzelir. Ameliyat sonrası testis olduğundan daha yukarıda yerleşebilir (yaklaşık binde iki oranında). Nüks olasılığı çok nadir de olsa vardır, boğulmamış fıtıklar için %0.8, acil girilen boğulmuş fıtık ameliyatında %20’lere çıkabilir. Tek taraflı fıtıkta karşı tarafta fıtık çıkma olasılığı %9-15 civarındadır, burada klinik olarak karşı tarafta belirgin fıtık çıkmadıkça sadece fıtıklaşan tarafın ameliyatı önerilmektedir. Gereksiz ameliyat ve risklerinden kaçınmak için rutin olarak karşı taraf ameliyat edilmemelidir. Nadiren, özellikle fıtık boğulması geçirenlerde artan oranda olmak üzere yaklaşık %1 risk ile bağırsaklarda onarım gerektiren zedelenme ve sperm kanalı, damarlar ve testiste zedelenme, doku kaybı, erime ve işlevsizleşme oluşabilir. Kızlarda eğer fıtık kesesi içerisinde yumurta ve/veya tüp mevcut ise zedelenme (<%1) görülebilir.

Ancak, bu ameliyat yapılmaz ise bağırsak tıkanıklığı, boğulma, delinme ve buna bağlı bağırsak kangreni olarak hayatı tehdit eden bir durum ortaya çıkabilir. Ayrıca, testiste de zedelenme, doku ölümü görülebilir. Kız çocuklarında ise keseye giren over veya tüplerde doku zedelenmesi oluşabilir.

BAKMADAN GEÇME!