Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yeşil karta 2012’ye kadar devam

ÜLKEMİZDE aktif olarak kullanılan yeşil kart sayısı yaklaşık 9.5 milyon. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu kartların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Doğu Anadolu yüzde 25.38, Güneydoğu Anadolu yüzde 24.87, Akdeniz yüzde 14.53, İç Anadolu yüzde 10.17, Karadeniz yüzde 9.76, Marmara yüzde 8.57 ve Ege yüzde 6.72 şeklinde.
Yeşil kart uygulamasının 1 Ekim 2010’da yürürlükten kalkması, yeşil kartlıların da Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınması bekleniyordu. Böylece, SGK tarafından yapılacak gelir testlerine göre, primleri Devlet tarafından ödenmek suretiyle sağlık hizmeti alacak olanların sayısının önemli ölçüde düşeceği düşünülüyordu.
Böylece, yeşil kartları iptal edilenlerin büyük bir kısmı GSS primlerini kendileri ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekti. Anlaşılan, bu tarih yine ertelenecek. TBMM’ne verilen bir kanun teklifinde bu sürenin 1 Ocak 2012’ye ertelenmesi isteniyor.
SGK hazır hale gelememiş!
5510 sayılı Kanun ile 1 Ekim 2010 tarihinde yeşil kart uygulamasının sona ermesi öngörülmüş olmakla birlikte, 27 Mayıs 2010 itibariyle TBMM’ne verilen kanun teklifine göre; SGK, bu süre içerisinde gerek teşkilat olarak gerekse insan kaynakları ve bilgi işlem teknolojileri bakımından alt yapısının henüz yeşil kartlıların ve diğer vatandaşlarımızın gelir testine tabi tutulma işlemlerini yapmaya hazır hale gelemediğinden yeşil kartlıların GSS kapsamına alınmasına ilişkin geçiş sürecinin 1 Ocak 2012’ye ertelenmesi amaçlanmaktadır. Sonrada bir daha erteleme olmaz ise...
SGK: “Ben hazırım” diyor!
Kanun teklifini verenler, SGK hazır değil diyorlar, ama SGK Sosyal Sigorta Genel Müdürü hazır olduklarını söylüyor. Öyle ki, gelir testlerini yapmaya başlamışlar bile...
21 Mayıs 2010 günkü Hürriyet’in haberine göre; SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürü İbrahim Ulaş, sigortasız vatandaşların gelir tespitine başlandığını belirterek, tespit sonrasında SGK’dan gönderilecek yazıya göre, ailelerin zorunlu olarak ayda en az 30, en fazla 170 lira kademeli prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirtmiş.
Karar sizin...
Artık kime inanacağınıza siz karar verin; ben hazırım, hatta gelir testi yapmaya başladım diyen SGK ya da alt yapısı henüz hazır değil diyen kanun teklifini hazırlayanlara...

Yurtdışı  borçlanmasında aylık  kesilmeyecek

Söz konusu kanun teklifinin yasalaşması halinde, yurtdışı borçlanması yapmak suretiyle emekli aylığı alanların Türkiye’de çalışmaları halinde artık emekli aylıkları kesilmeyecek...
Bilindiği üzere, yurtdışında çalışmış veya ev kadını olarak bulunmuş vatandaşlarımız, oradaki bu sürelerini ülkemizde SGK’ya borçlanıp karşılığı ödemek suretiyle hizmet kazanmakta ve emekli olabilmektedirler.
İşte, bu şekilde emekli aylığı bağlandıktan sonra ister yurtdışında çalışsın ikamete dayalı yardım alsınlar, isterse ülkemizde çalışsınlar, bunların emekli aylıkları kesilmektedir. Bunlar için, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle hem çalışıp hem de emekli aylığı alma olanağı bulunmamaktadır.
Teklif kanunlaşır ise, bu durumda olanların sadece yurtdışında çalışmaları ya da ikamete dayalı yardım almaları halinde emekli aylıkları kesilecek. Onun dışında, ülkemizde ister işçi olarak ister esnaf veya şirket ortağı olarak çalışsınlar emekli aylıkları kesilmeyecek. Bu şekilde çalışıp destek primi ödeyerek emekli aylıklarını da alabileceklerdir.

Borçlu Bağ-Kur’lular sağlık yardımı alabilecek

Kanun teklifinin yasalaşması halinde borçlu olan Bağ-Kur sigortalılar daha kolay şartlarla sağlık yardımı alabilecek.
Mevcut durumda, bir Bağ-Kur sigortalısının sağlık yardımı alabilmesi için, 30 sigorta gününden başka 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Ancak, bilinen, çeşitli sebeplerle Bağ-Kurluların çoğu primlerini düzenli ödemiyor/ödeyemiyor. Böyle olunca da sağlık yardımları SGK tarafından karşılanmıyor.
Bahis konusu kanun teklifi yasalaştığında, prim borçlarını SGK’ya başvurup taksitlendiren Bağ-Kurlular sağlık yardımı almaya başlayabilecekler.

X