Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İbretlik soruşturmalar

SON otuz yılda kurulan soruşturma komisyonlarının konuları ile AKP hakkında ortaya atılan iddialara bakın, insan küçük dilini yutar.

Geçmişten özet döküm bunun kanıtı.
İsmail Özdağlar: Nüfuzunu kötüye kullanarak çıkar sağlamak. Yüce Divan’a sevk.
Sefa Giray, Cengiz Altınkaya: Otoyol yapımında devleti zarara uğratmak. Yüce Divan’a sevk.
Yıldırım Akbulut, Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Ercüment Konukman, Mehmet Çevik, Cemil Çiçek, Lütfullah Kayalar, Fahrettin Kurt: Soydaşlarımıza konut yapımında devleti zarara uğratmak. Yüce Divan yok.
Kaya Erdem, Yusuf Özal, Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Ekrem Pakdemirli: Hayali ihracat iddialarının üzerine gitmemek. Yüce Divan yok.
Tansu Çiller: TOFAŞ’ta devlete ait hissenin satışında devleti zarara uğratmak. Yasaya aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullanmak. Yüce Divan yok.
Mesut Yılmaz: Eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan’ın rüşvet karşılığı verdiği kredilere karşın gerekli işlemleri yapmamak. Yüce Divan yok.
Yaşar Topçu: Karadeniz sahil yolu ihalesinde yolsuzluk. Yüce Divan’a sevk.
Necati Çelik: SSK personel sınavında usulsüzlük. Sonraki döneme kaldı.
Mustafa Kul: SSK’da özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda usulsüzlük. Sonraki döneme kaldı.
Mehmet Ağar: Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak. Sonraki döneme kaldı.
Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık, Yaşar Topçu: Çeteler ve mafya ile mücadelede başarısızlık. Yüce Divan yok.
Necdet Menzir: Özelleştirme Yasası’na aykırı davranmak. Sonraki döneme kaldı.
Tansu Çiller: Örtülü ödeneği Muhasebe-i Umumiye Yasası’na aykırı harcamak. Yüce Divan yok.
Metin Bostancıoğlu: Milli Eğitim’de ideolojik uygulamalarla eğitimde kargaşaya yol açmak. Yüce Divan yok.
Cumhur Ersümer, Zeki Çakan: Enerji anlaşmalarında devleti zarara uğratmak. Yüce Divan’a sevk.
Mesut Yılmaz, Güneş Taner: Türkbank ihalesinde fesat oluşturmak. Yüce Divan’a sevk.
Koray Aydın: İhalede yolsuzluk. Yüce Divan’a sevk.
Cemal Büyükbaş: Tüketiciyi zarara uğratmak. Yüce Divan yok.
Abdülkadir Aksu: 1 Mayıs 1989’da meydana gelebilecek olayları önlemek için gerekli tedbirleri almamak. Yüce Divan yok.
Turgut Özal: Bakanlık görevlerinden ayrılanlara resmi araç vermek. Yüce Divan yok.
Adnan Kahveci: Devlete ait taşıtları ekonomik ömürlerini doldurmadan sattırmak. Yüce Divan yok.
Süleyman Demirel, İsmet Sezgin, Sümer Oral: Sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele etmemek. Yüce Divan yok.
Şevket Kazan: Cumhuriyet’in temel ilkeleri ile bağdaşmayan tutumla görevi kötüye kullanmak. Yüce Divan yok.
Recep Önal: Kamu bankalarında görev yapan bürokratların yargıya gönderilmesini engellemek. Yüce Divan yok.
Tayyip Erdoğan: Kamu yönetiminde vasıfsız kadrolaşma, yürütme yetkisini hukuka aykırı kullanmak, asayiş olaylarında adil yargılama hükümlere muhalefet etmek. Yüce Divan yok.
Tayyip Erdoğan, Beşir Atalay: Yasadışı dinlemelerle özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü ihlaline göz yummak. Yüce Divan yok.

AYNA TUTUYOR

Ayrıca, devleti zarara uğratmak, görevi kötüye kullanmak iddiasıyla, Necmettin Erbakan, Binali Yıldırım, Hüseyin Çelik dahil, değişik zamanlarda yirmi altı bakan hakkında soruşturma komisyonu kuruluyor, hiçbirinde Yüce Divan yok.
Bu soruşturma konuları ile son dört-beş yılda yaşananlara bakıldığında, çoğu soruşturma kapsamı niteliğinde. Nereden nereye geldiğimizin, bir zamanlar Meclis’in nasıl çalıştığının ibretlik aynası.


‘Kol koparmak’ şeriatta

BAZI İslam ülkelerinde uygulanıyor. Şeriatın geçerli olduğu
bu ülkelerde hırsızlık ve yolsuzluğun cezası kol koparmak.
Yolsuzluk iddiaları üzerine konuşan Ahmet Davutoğlu, “Yolsuzluk yapanın kolunu koparırız” diyor. Bu ifade şeriatın bu kuralını anımsatıyor.
Davutoğlu’nun, bilinçaltı bile olsa, bu amaçla söylediğini hiç sanmıyorum. Yine de, dikkat çekici.

X