Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Vizite kağıdı kalkmadı (mı?)

Yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu sürprizleriyle geldi.

Yönetmelikte vizite kağıdına yer verilmediği halde, Sağlık Uygulama Tebliği’nde aranıyor olması kafa karıştırıyor.

SOSYAL güvenlik reformu yürürlükte. Bayram sonrası uygulaması başlayan reform, kimi sürprizleri ile beraber geldi. Bunlardan birisi de vizite kağıdı ile ilgili olan husus.

Kanun ve Yönetmeliklerde vizite kağıdı kalktı..

5510 sayılı kanun ile buna dayalı olarak çıkarılın iki temel yönetmelik olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nde "vizite kağıdına" yer verilmemiştir. Yani ne tanımlanmış, ne de örnek form olarak düzenlenmiştir.

Dahası, yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 113. maddesi ile vizite kağıdını form ve içerik olarak daha önce düzenlemiş ve kullanımını zorunlu kılmış eski yönetmeliği de yürürlükten kaldırmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) başka telden çalıyor..

29 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3. maddesinin 4. fıkrası ise "vizite kağıdını" geri getiriyor...

SUT şöyle diyor;

"Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, işveren tarafından düzenlenen vizite káğıdı ile müracaat etmeleri zorunludur."

Hadi bakalım, işverenler vizite kağıdı düzenlesin de görelim:

Vizite kağıdı denilen şeyin şekli nasıl olacak? Üzerinde "vizite kağıdı" yazan boş bir sahife vizite kağıdı mıdır? Değilse nasıl olmalıdır? Bu şekilde, üzerinde "vizite kağıdı" yazan boş bir kağıt ile SGK ile sözleşme yapmış kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gidildiğinde, sözü edilen sağlık tesisleri sigortalıları geri çevirir mi? Çevirirse neden çevirir? Bu vizite kağıdı olmamış mı der? Derse doğrusu nasıldır? Doğrusu nerede vardır?

Soruları çoğaltmak mümkün.

İş kazası halinde de isteniyor

Daha bitmedi. İş kazası halinde de vizite kağıdı aranmakta. SUT’nin 3. maddesi 9. fıkrasına göre; yeterli gün sayısı aranmadan sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanan iş kazasına uğramış hizmet akdi ile çalışan (eski SSK’lı) sigortalılardan dolayı yapılan giderlerin ödenebilmesi için de SGK, düzenlenecek fatura ekinde iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı istemektedir. Aksi halde o faturaları ödemeyecektir.

Oysa 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde, iş kazasına uğrayan sigortalılar için işverence "iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi/formu" düzenlenip SGK ya verileceği ifade edilmektedir.

SUT bunu da takmıyor ve vizite kağıdında ısrar ediyor.

Anlamak mümkün değil. Sanırsınız ki Sağlık Uygulama Tebliği’ni başka bir bakanlık ya da genel müdürlük çıkarıyor. Kimsenin kimseden "reforma" rağmen haberi yok...

Bu hataları hemen düzeltmek lazım.

Fazla komikliğe gerek yok

Bu reform ciddi olmayı gerektiriyor çünkü...
X