Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Tut şunun ucundan dokunduralım abi!

Kurthan FİŞEK

Yüce Meclis'in necip üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusundaki tartışmaları yakından izledim, ama, karar veremiyorum.

İkircikli duygular içindeyim... Yani, iki cami arasında namazsızım...

* * *

Mevcut anayasanın 76'ncı maddesine göre, kimler milletvekili seçilemez?

1 En az ilkokul mezunu olmayanlar, 2 Kısıtlılar, 3 Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlarla kamu hizmetinden yasaklılar, 4 Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 5 Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suç işleyenler ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştıranlar, 6 Devlet sırlarını açığa vuranlar ile ideolojik veya anarşik eylemlere katılan veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik edenler...

‘‘Tut şunun ucundan, kaldıralım abi!’’ diyenler yerden göğe kadar haklı...

Milletvekili seçilemeyecek adam, niye milletvekili kalsın?

Aynı suçları işlemeye devam etmek için mi? Kak kıçlarına rahvan gitsin!

* * *

Madalyonun öbür tarafına bakalım... 23 Nisan 1920'den bu yana kimlerin dokunulmazlıklarına ‘‘dokunduk’’?

Liste uzun değil aslında... Önce millet meclisi üyeleri...

Ali Cenani Bey (1928), Fikret Bey (1928), İhsan Bey (1928), Ali Saip Ursavaş (1935), Refet Ülgen (1942), Hasip Ahmet Aytuna (1942), Reşat Aydınlı (1949), Sadık Aldoğan (1950), Hüseyin Cahit Yalçın (1952), İbrahim Us (1952), Osman Alişiroğlu (1956), Sırrı Atalay (1956), Kamil Kırıkoğlu (1956), Osman Bölükbaşı (1957), Nuri Beşer (1962), Ziya Şerefhanoğlu (1963), Çetin Altan (1967), Ahmet Celal Sungur (1968), Ali Karahan (1968), İsmail Özdağlar (1984), İdris Arıkan (1989), Safa Giray (1991), Cengiz Altınkaya (1991), Hatip Dicle (1994), Orhan Doğan (1994), Leyla Zana (1994), Sırrı Sakık (1994), Mahmut Alınak (1994), Selim Sadak (1994), Ahmet Türk (1994), Hasan Mezarcı (1994)...

Sıra geldi cumhuriyet senatosu üyelerine...

Mustafa Deliveli (1966), Sabahattin Orhon (1967), Alaaddin Çetin (1968), Mucip Ataklı (1968), Ekrem Acuner (1968 ve 1971), Suphi Karaman (1968), Sezai Okan (1968), Şükran Özkaya (1968), Cemal Madanoğlu (1971), Kudret Bayhan (1973)...

* * *

Bizdeki teamüle göre, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, tamamiyle ‘‘siyasi karar’’dır. 1972'de Fransa'da 146 kilo baz morfinle yakalanan MHP senatörü Kudret Bayhan dışındakilerin hepsi ‘‘politik infaz’’dır.

İntikam, baskı ve sindirme peşinde koşan meclis çoğunluğunun, meclis azınlığına tepki, tehdit ve tahakkümüdür.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan intikam alındı. İttihat ve Terakki Fırkası'ndan intikam alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden intikam alındı. Demokrat Parti'den intikam alındı. 27 Mayıs ihtilalinden intikam alındı. Adalet Partisi'nden intikam alındı. MNP-MSP-RP'den, TİP'ten intikam alındı.

İkircikli duygular içindeyim...

Meclisin oy dengesine göre, muhalefetin yok edilmesini istemiyorum.

Yarınki TBMM oylaması, kimin kimi (ve kime) kaldıracağının, kimin kime (ve kimi) döşeyeceğinin oylamasıdır.

X