Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

TMSF, avukat ordusu kurdu 505 milyon lira için 743 bin abonenin peşine düştü

2006 yılında Vodafone’a devredilen Telsim’in 546 milyon 300 bin TL’yi bulan alacağının tahsil edilmesi için 123 hukuk bürosunu kapsayan dev bir avukat ordusu oluşturuldu. Bu avukatlar şimdi sayıları 743 bin 728 cep telefonu abonesini kapsayan borçluları tek tek tespit edip, 505 milyon TL’lik alacağı icra yoluyla tahsil ediyor. Şu ana kadar tahsil edilen alacak 41 milyon TL’yi aşıyor.

TASARUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2006 yılında Vodafone’a devredilen Telsim’in 546 milyon 300 bin TL’yi bulan alacağını tahsil etmek için dev bir avukat ordusuyla, 743 bin 728 GSM abonesinin peşine düştü. Devir işleminin ardından TMSF’nin atadığı yeni Yönetim Kurulu, 123 farklı hukuk bürosuyla anlaşarak, abonelerin Telsim’e olan bu borçlarını tek tek tahsil etmeye çalışıyor. Şu ana kadar 41 milyon 254 bin TL’lik tahsilat gerçekleştiren avukatlar, geri kalan 505 milyon TL’lik alacak için de tek tek abonelerin adres tespitini yaptırıp, icra takibi başlattı.
13 yıl öncesine uzanıyor
Arkadaşımız Miray Nevzat’ın yaptığı araştırmaya göre, 2006 yılında ihale yöntemiyle Vodafone’a devredilen Telsim’in alacak ve borçları TMSF’de kalmıştı. 123 hukuk bürosu üzerinden abonelerden tahsil edilmeye çalışılan bu alacaklar da, 1998 ve 2006 yılları arasındaki 8 yıllık dönemi kapsıyor. Ancak birikmiş faizlerin silinmesine rağmen 546 milyon 300 bin liralık bu alacağın sadece 41 milyon 254 bin TL’si tahsil edilebildi. Bunda da abonelerin adres ve isim değişiklikleri önemli rol oynadı. 743 bin 728 GSM abonesini kapsayan bu alacaklar içinde en yüksek borç ise 179 bin TL ile Gaziantep’li bir aboneye ait bulunuyor. Bunun yanı sıra küçük meblağlarda alacaklar da var.
505 milyon TL’lik icra takibi
13 yıl önceye uzanan bu borçlarla ilgili Hürriyet’in Tüketici Köşesi’ne yapılan başvurularla ilgili olarak TMSF’nin Telsim’e atadığı Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, borçluların mağduriyetine yol açmamak için, düşük meblağlı dosyaların ortadan kaldırıldığına dikkat çekilerek, “Ayrıca, tahsilatların arttırılması ve dosyaların kapatılabilmesi amacıyla 3 ayrı dönemde birikmiş faiz tutarlarının sıfırlanması da dahil çeşitli indirim kampanyaları düzenlendi. Ancak tüm bunlara rağmen Telsim tarafından devir tarihinden bugüne kadar 41 milyon 254 bin 767 lira tahsilat yapılabildi. Hali hazırda 743 bin 728 aboneye ait alacak dosyası olup, bu dosyalardaki bakiye alacak miktarı da 505 milyon 62 bin 835 TL’dir” denildi.
Alacakların tahsilatı Telsim’de
Telsim’in GSM işletmeciliği faaliyeti sona ermesine rağmen ihale şartnamesinin 10.2’nci maddesi uyarınca, ihalenin onay tarihine kadar olan tüm alacak ve yükümlülüklerin Telsim’e ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu nedenle, Mayıs 2006 tarihinden önceki döneme ait alacakların tahsilatı Telsim tarafından yerine getiriliyor. Bu bakımdan, Telsim gayri faal olsa da, devir tarihinden bugüne değin, TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu yönetimin de, İmar Bankası’ndan kaynaklanan kamu borcuna karşılık olarak alacaklarının tahsiline yönelik olarak 123 sözleşmeli hukuk bürosu tarafından çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

Borçtan kurtulmanın yolu belgelemekten geçiyor

TELSİM’in icra takibi başlattığı 743 bin 728 abone, 13 yıl öncesine kadar uzanan borçlarından ancak, borcun ödendiğini gösteren belge ve kredi kartı ekstresini ibra ettiği taktirde kurtulabiliyor. Aksi taktirde, ödemek zorunda kalabiliyor. Aboneler Telsim’e borçlarının olup olmadığını da internette oluşturulan
www.telsimborcumbitsin.com adlı web sitesinden kontrol edebiliyor. Bu borçlarla ilgili itirazlar ise icra dairelerine, ikametin bulunduğu
bölgenin tüketici hakem heyetlerine ve diğer yasal yollarla da yapılabiliyor.

Telsim’in devrinde alacaklar yok

TELSİM’in de aralarında bulunduğu Uzan Grubu Şirketlerinin tüm mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir konulunca Telsim’in bir kısım varlıkları, TMSF tarafından haczedildi ve 2005 yılında Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü paketi kapsamında gerçekleştirilen ihaleyle Vodafone’a devredildi. Bunun sonucunda Telsim Varlıklarının mülkiyeti ve lisans hakkı ve tüm malvarlığı ile baz istasyonlarına ilişkin sözleşmelerle birlikte Vodafone’a mayıs 2006 tarihinden itibaren aktarıldı. Bu devir işlemine Telsim’in o güne kadar olan alacakları dahil edilmedi.

X