Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Tekzip metni

19.08.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi nüshasının 5. sayfasında "Devletin okulu Fethullah Dershanesi’ne" başlıklı köşe yazısı gerçeğe aykırı olduğu gibi müvekkilimin kişilik haklarına da saldırı niteliğindedir. Zira;

Şirketimizin yazıda adı geçen şahıs ve kurumlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Şirketimiz Yozgat ve ilçelerinde dershane, yurt ve etüt eğitim merkezleri işletmek suretiyle Yozgat’ın eğitim öğretim seviyesini yükseltmek için çaba sarf etmektedir. Bu tür bir kurumun takdir edileceği yerde ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla bağdaştırılarak aşağılamaya çalışmak basın ahlakına yakışmayan davranışlardır.

Ayrıca adı geçen okulun sanki bedelsiz olarak şirketimize devredildiği öne sürülerek devletin saygın kurumlarını da sanki suç işlemiş gibi göstererek bu yönde kamuoyu oluşturmaya çalışmak basın ilke ve ahlakıyla bağdaşmamaktadır.

Adı geçen okul yazınızda belirtildiğinin aksine şirketimize bedelsiz devredilmemiş sadece bedelli ve süreli olarak ortak kullanıma açılmıştır. Okul 8 yıl sonra boşaltılıp kullanılır halde ve donatımı ile birlikte idareye devredilecektir. İma edildiği gibi devletimiz zarara uğratılmamış aksine şirketimiz ciddi maddi yükümlülük altına girmiştir.

Binanın her türlü elektrik, su ve benzeri giderleri ile kullanımdan doğacak bakım ve onarımı şirket tarafından yapılacaktır.

Süresi bitiminde binanın kullanılabilir halde teslim edilip edilmediği hususunda Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elemanları rapor tanzim edecektir. Görülen eksiklikler şirket tarafından en geç 30 gün içerisinde tamamlanacaktır.

Şirket binayı protokolde belirtilen amaç dışında (eğitim hizmetleri) kullanmayacak, devredemeyecek, kiraya veremeyecektir.

Laboratuvarlar, kütüphane, konferans salonu vb. gibi ihtiyaç duyulan alanlar İmam Hatip Lisesi’yle ortak kullanılacaktır.

Açılacak üniversite hazırlık kursuna her yıl Sarıkaya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden en az 10 öğrenci ücretsiz alınacaktır, diğerlerine ise % 50 indirim yapılacaktır.

Basın Yasası, Basın Ahlak İlkeleri, MK, BK, AİHS’in ilgili maddelerine tamamen aykırı, "çamur at tutmazsa izi kalır" zihniyetiyle yapılan bu haksız yayınınızı şiddetle kınadığımızı belirtir, bu açıklamamızın aynı sayfada aynen ve yasal koşullara uygun olarak yayınlanmasını talep eder, aynı zamanda tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bilvekale bildiririm.

Keşideci Vekili:

Av. Ersoy ERDOĞMUŞ
X

YAZARIN DİĞER YAZILARI