Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Oktay Ekşi: Doğru olan hangisi?

Oktay EKŞİ

Günün tek konusu var: Abdullah Öcalan idam edilmeli mi, edilmemeli mi?

Adaletin nihai kararı elbet usulüne göre tecelli edecek. Zaten onu tartışan yok.

Tartışılan, ‘‘Verilen idam kararı kesinleştiği takdirde dahi infaz edilmeli mi, edilmemeli mi?’’ sorusu.

Dün bu sütunda belirtmeye çalıştığımız gibi, ‘‘adaletin hükmü’’ hukuk sisteminin sesidir. Ona saygı duymak herkesin borcudur.

Ama bizim ceza sistemimiz sadece idam suçları için bir istisna getirmiştir. Burada ‘‘Adaletin hükmü bir de millet iradesinin onayını alırsa yerine getirilmelidir’’ kuralı vardır. O da konunun ‘‘siyaseten’’ değerlendirilmesini zorunlu kılar.

O zaman perspektif değişir. ‘‘Ülkenin çıkarları, siyaseten bu hükmü onaylamayı mı gerektirir, onaylamamayı mı?’’ sorusuna yanıt aramak zorunlu olur.

Aynen şu anda Abdullah Öcalan olayı nedeniyle karşı karşıya bulunduğumuz durum gibi...

Bir an için Abdullah Öcalan'ı konunun dışında tutup ‘‘Acaba idam cezasının varlığı -ve uygulanması- devam etmeli midir?’’ sorusuna yanıt aramaya kalkarsak, -tanıdıklarımız içinde hiçbir istisna bulunmadığı için söyleyebiliriz ki- tüm ceza hukuku profesörleri idam cezasına karşıdır.

Ömrünü Ceza Hukuku'na adamış merhum hocamız Prof. Dr. Faruk Erem uzun yılların deneyimleri sonunda ‘‘İdam cezası kesinlikle kaldırılmalıdır’’ noktasına gelmiş ve son yıllarını bu konudaki mücadelelerine ayırmıştı.

Ne yazık ki amacına ulaşamadan aramızdan ayrıldı.

Kaldı ki kendisini Avrupalı sayıp da idam cezasını hálá yasalarında koruyan tek ülke olarak Türkiye'nin kaldığını herkes söyleyip duruyor. Nitekim birkaç hafta evvel Boris Yeltsin bir kararname imzalayarak Rusya Federasyonu'nda idam edilmeyi bekleyen 716 suçluyu idamdan kurtardı. Üstelik yasalardan bu cezayı kaldıracak bir süreç de Rusya'da başladı.

Ülkenin çıkarları açısından Abdullah Öcalan olayına bakacak olursak, -bize göre hunhar bir katil olmasına rağmen- bu sefili asmanın, duygularına içtenlikle katıldığımız şehit yakınlarının intikam arzularını tatmin etmek dışında hiçbir yarar sağlaması söz konusu değildir.

Kaldı ki, ceza ve infaz hukuku uzmanları ‘‘idam cezasının çözdüğü hiçbir sorun olmadığında’’ hemen hemen oy birliği halindedirler.

Öyle olmasa, adalet dağıtmada en ileri noktalara ulaşmış, hukuk devleti kavramını gerçekten hak etmiş özellikle Avrupa ülkelerinde idam cezası kaldırılır mıydı?

Abdullah Öcalan'ın ömrünü dört duvar arasında tamamlaması, ona verilecek en ağır cezadır.X

YAZARIN DİĞER YAZILARI