Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kurthan Fişek: Bu partiye vurmayın, acıyın lütfen!

Kurthan FİŞEK

<ı>(Bülent Ecevit, 1976)

TÜRKİYE'nin gündemi her zaman ilginçtir, son zamanlarda büsbütün ilginçleşti. CHP'de olup bitenler yine gözden kaçıyor, kaçtı.

Altan Öymen'in genel başkanlığa geliş ve getirilişinin birinci yıldönümünde, ‘‘özeleştiri’’ yapıldı. Başkasını eleştirme hakkı, öncelikle kendisini eleştirene, eleştirebilene aittir.

CHP yerel yönetimlerle özdeşleşmeye karar verdi.

İkindi kahvaltısından, akşam yemeğinden sonra ‘‘günaydın’’!

Neyse, güç olsun, geç olsun, ama, yeter ki olsun!

* * *

Türkiye İşçi Partisi'nin 12 Mart cuntasınca kapatılmasından sonra hep onlara oy verdim.

Oyum uğursuz geldi herhalde... Son seçimde meclise giremediler.

Niye verdiğimi söyleyeyim isterseniz...

Altı okları vardı.

Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, inkılápçıyız, laikiz, devletçiyiz...

Yönetimler geldi, geçti.

‘‘Altı Ok’’, zamanla, ‘‘Broken Arrow’’ (Kırık Ok) filmine döndü.

* * *

Türkiye'nin yarısı İttihatçı (CHP), öbür yarısı İtilafçı (merkez sağ) sayılır.

Uyuşmaları, uzlaşmaları mümkün değil...

CHP'nin kendi eski kimliğini (ve oylarını ve itibarını) kazanması için, bazı özeleştirel sorular sorması gerekir.

Onlar üşeniyorsa, ben sorayım...

* * *

1 11 Eylül 1923 günü kuruldu Cumhuriyet Halk Fırkası... Derken, ‘‘generaller komplosu’’ ortaya çıktı. Hem milletvekili, hem asker olan dublecilere, ‘‘Ya askerlik, ya mebusluk!’’ diye rest çekti Mustafa Kemal... Terakkiperver Fırka'nın kurulmasında (17 Kasım 1924) bu asker-sivil çatışmasının belirleyici rolü oldu mu dersiniz?

a. Evet b. Hayır

2 1929 büyük buhranı Serbest Fırka'yı doğurdu. Ahmet Hamdi Başar, halk ve amelenin CHP'den kopup Serbest Fırka'ya akış sebeplerini şöyle açıklar: ‘‘Halk Fırkası'nın başına, inkılápçılardan ziyade, istismarcılar ve menfaatçiler geçmeye başlamıştı...’’ Falih Rıfkı Atay da şöyle der: ‘‘Hemen spekülasyona dalmıştık. TBMM binası için rayiç kamulaştırma bedeli 20 bin liraydı...’’ Bina kaça kamulaştırıldı?

a. 30 bin

b. 100 bin

c. 350 bin

d. 2.5 milyon

3CHF'nin sadık yari hep ‘‘kara toprak’’ oldu. Ne zaman ‘‘toprak’’ lafı edilse, hep bölündü. Mesela, 14 Mayıs 1945 günü ‘‘toprak reformu’’ denildi, arkasından ‘‘dörtlü takrir’’ (ve Demokrat Parti) geldi. Oysa, toprak meselesi daha eskiye gider. İsmet Paşa, ‘‘Toprak işleyenin malı olmalıdır. Batakçı toprak ağasının kökünü kazıyacağım...’’ sözünü ne zaman etti?

a. 1924 b. 1937 c. 1943 d. 1991

4İsmet İnönü'nün ‘‘Ya Bülent, ya ben!’’ diye rest çektiği 5 Mayıs 1972 tarihli kurultayda, paşanın resti, 507'ye karşı 709 oyla görüldü. Paşa istifa etti. Kurultaya bir hafta kaladan itibaren Türkiye'de neler oldu?

a. Kızıldere baskını

b. Sofya'ya uçak kaçırma

c. Jandarma komutanına suikast teşebbüsü

d. Ankara'da sokağa çıkma yasağının uzatılması

e. Ordunun teyakkuza geçmesi

f. Hepsi

X