Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Konut kredilerine yeni yasa

UZUN zamandan beri beklenen konut kredileri yasası nihayet Meclis gündemine girdi. Yasadan farklı kesimler farklı şeyler bekliyor. Bu haliyle konut kredileri yasası önümüzdeki dönemde önemli değişikliklere uğrayacakmış gibi görünüyor.

Şimdiye kadar, konut kredileri, tüketici kredileri kapsamında yasal bir mevzuata tabi durumdaydı. Yeni yasayla, konut kredileri tüketici kredileri mevzuatından ayrılmış olacak. Böyle olmasının tüketiciler açısından bazı olumsuzlukları var. Bir anlamda, yeni yasa, bu haliyle, konut kredileri kullanıcılarına düzenleme açısından fazla bir avantaj getirmezken, kredi verenlere önemli esneklikler sağlıyor. Yeni düzenlemenin kredi kullanıcıları açısından en önemli yararı, eğer düşerse, konut kredileri faizinin düşmesi olacaktır.

ESNEKLİKLER

Tüketici kredileri yasası Türkiye’de tüketici kredileri kullananları "kral" gibi gören, krediyi verenleri ise kralın reayası olarak gören bir yasadır
. Örneğin, tüketici kredisinin vadesi ne olursa olsun, faizi sabittir. Faiz, kredinin vadesi boyunca değiştirilemez. Krediyi alan borcunu vadesinden önce ödemeye kalkarsa, hiçbir cezai masrafı yoktur.

Konut kredileri de bu kapsamdayken, krediyi alanlar sabit faizli borçlarını faizler yükseldiğinde ek bir ceza ödemeden kapatabilmekte, daha düşük faizle yeni bir kredi alabilmekteydi. Yeni yasayla müşteriler yine sabit faizli kredi alabileceklerdir. Ama, krediyi vadesinden önce kapatabilmek için ek bir maliyet yükleneceklerdir. Dolayısıyla, eski krediyi kapatıp yenisinin alınmasının kárlı olabilmesi için faizlerin eskiye göre çok daha fazla düşmesi gerekecektir.

Tüketici kredileri mevzuatı kapsamında konut kredisi alanların bir bölümü aslında konut ipoteği karşılığı uzun vadeli işletme kredileri alıyorlardı. Yeni yasayla, konut kredilerinin, konut kredileri olarak işlev görme olasılığı artacaktır.

Yeni yasa, daha çok, kredi verenlere belli esneklikler sağlayacaktır. Örneğin, bankalar hem sabit faizli hem de değişken faizli konut kredileri pazarlayabileceklerdir. İki farklı kredi için farklı faiz oranları uygulayabileceklerdir. Her şeyden önce, bankalar konut kredilerinde ileriye dönük piyasa risk yönetimini daha iyi yapabileceklerdir.

Kredi verenlerin belli bir esnekliğe kavuşması konut kredileri faizlerinin göreli olarak düşmesine neden olabilecektir. Konut kredisi alanların yeni yasayla elde edecekleri en büyük avantaj da bu alanda olacaktır. Onun dışında, kredi kullananlar kendileri açısından daha az esnek bir mevzuat içinde kalacaklardır. Birçok ülkede uygulandığı halde, yeni yasa konut kredilerine ödenen faizlerin gelir vergisi matrahından düşülmesine bu haliyle izin vermemektedir. Olası vergi kayıpları nedeniyle Maliye Bakanlığı şimdilik bu yaklaşıma sıcak bakmamaktadır.

BİR BAŞLANGIÇ

Konut kredilerinin belli bir mevzuata kavuşacak olmasının bir başka önemli sonucu gayrimenkul piyasasına yatırım yapmayı hedefleyen uluslararası fonların bu piyasaya kaynak getirmesi olacaktır. Bankalarımız ve konut kredisi vermeye yetkili kurumlar konut kredilerinde kullanmak üzere uluslararası piyasalardan yeni fonlar bulabileceklerdir. Bu sayede, konut kredisi verenler risklerini daha iyi idare edebilecekleri gibi, daha fazla miktarda fon bulabileceklerdir. Daha fazla kaynak konut kredilerinde faizlerin düşmesi yönünde yardımcı olacaktır.

İşe bir yerden başlanılmalıydı. Konut kredileri tüketici kredileri yasasından koparılıp kendi içinde daha organize ve anlamlı bir yapıya kavuşturulmalıydı. Şimdi, bu yönde adımlar atılıyor. Uygulamaya geçince, bazı aksaklıklar zamanla çözülecektir.
X