Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Kırk kırbaç

Kulağımıza gelen haberlere göre, ‘‘İnternet Alt Kurulu’’ başlıklı yazımız (http:// www.hurriyet.com.tr/ tatilpazar/turk/98/03/08/yazarlar/70yaz.htm), geçtiğimiz hafta yapılan İnternet Üst Kurulu toplantısında bazılarını kamçılamış, bize de yeni yeni düşmanlar kazandırmış.Bu kamçılanmaya rağmen İnternet Üst Kurulu'nun İnternet üzerindeki sitesinde, toplantı tutanaklarından hala eser yok. Toplantı tutanakları ısrarla İnternet kullanıcılarından gizleniyor. Gizlilik battaniyesinin altına saklanan bir kurulun, özü bilginin paylaşımına dayalı İnternet'e ne faydası olur, orası meçhul.Ancak haksızlık da etmeyelim. İnternet Üst Kurulu'nun İnternet kullanıcılarına üstten bakan sitesine nihayet yeni bir doküman eklenmiş: İnternet Üst Kurulu Altyapı Teknik Komitesi Raporu (http://kurul.ubak.gov.tr/ taslak/altson.txt). Eksiğiyle, fazlasıyla oldukça kapsamlı bir çalışma. Mevcut durum saptaması yapıyor ve bazı aklı başında öneriler getiriyor. Önerilerin hepsini buraya sığdırmamıza olanak yok. Ama zaten önerilerden yalnızca birini bile aktarmamız yeterli. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde ‘‘Kısa vadeli öneriler’’ arabaşlığı altında yer alan bu öneri aslında sorunların büyük bir bölümünü kökünden halledecek bir çözüm: ‘‘Ülkemizde bazı servis sağlayıcıların ve bankaların kendi omurgaları söz konusu. Yasal mevzuat buna uygundur. İyi planlanmış, sağlıklı çalışan, iyi yöneltilen bir ulusal omurgada ölçek ekonomisi sonucu büyük yararlar vardır. Yasakçı olmayan bir bakış açısıyla, isteyen; kimseden izin almadan kendi omurgasını kursun’’... Geriye mevcut telekom altyapısının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması kalıyor.Bir de aklımıza gelmişken, raporda değinilmeyen bir yaraya parmak basalım: ‘‘.tr’’ uzantılı İnternet adreslerinin verilmesinde yaşanan büyük sorunlar. İnternet üzerinde kurulan ‘‘bir kısım akademisyen’’ tekelinin (İnternet'e büyük emekleri geçen ve geçmeye de devam eden Doç. Dr. Mustafa Akgül'ü ve bazı öğretim üyelerini tenzih ederim) daha ciddi bir benzeri de bu konuda yaşanıyor. Türkiye ‘‘domain name’’leri üzerinde tekeli olan ODTÜ, İnternet adresi almak isteyenlere karşı terör estiriyor. İnsanlar istedikleri adresleri alamıyor, şirketler bir sürü formaliteye katlanmak zorunda kalıyor. İnternet'in Türkiye'deki gelişimine büyük yaralar veren bu yasakçı tekel zihniyetinin bir an önce kaldırılmasını ve ‘‘domain name’’ verme işinin daha ciddi bir kuruma verilmesini, hatta özelleştirilmesini ve tekel olmaktan çıkartılmasını İnternet Üst Kurulu'nun gündemine arz ederim. ODTÜ tekeli kalkana kadar bu konuyu tekrar tekrar gündeme getirmeye de azimliyim.yurtsan@hurriyet.com.tr
X