Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

İş kazası günü çalışmadan sayılır ise

İŞÇİLERİN uğradıkları iş kazaları üzerine işverenlerin yapması gereken kimi yükümlülükler bulunmakta. Başta geleni de iş kazasını SGK’ye bildirmek. Süresi ise kazadan sonraki 3 iş günü. Sürenin geçirilmesi durumunda, SGK, işçiye ödediği kaza parasını işverenden almaktadır.

Bununla birlikte iş kazası bildiriminin yanında kaza gününün sigortalı sayılıp sayılmayacağı önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Kaza günü sigortalı çalışma sayılır mı?
İşverenlerin veya adlarına mali müşavirlerinin yaptığı bildirimlerde, kaza gününü çalışmadan saymadıkları bilinmektedir. Bu durum herhangi bir teftiş ya da soruşturma olmadığında dikkat de çekmemektedir. Ancak, iş kazalarının soruşturulması durumunda bu durum ortaya çıkmaktadır.
Örneğin; işçi 10.04.2011 günü iş kazasına uğramış ve 20 gün rapor almış ise, 2011/Nisan ayı sigorta bildiriminde çalışması 9 gün gösterilmekte, kaza günü dikkate alınmamaktadır.
Ancak bu durum SGK denetim uygulamalarında kabul görmemektedir. Çalışan işçinin o gün kazaya uğradığı dikkate alınarak, kaza gününün de sigortalı çalışma bildiriminde dikkate alınması gerektiğine hükmedilmektedir. Yukarıdaki örnekte, işçinin 2011/Nisan ayı sigorta gününün 10 gün olması gerekmektedir.
Böyle olunca, kaza gününü sigorta gün sayısı olarak bildirmeyen işverenler, bu durumun denetim ile ortaya çıkması durumunda 2 asgari ücret ceza ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Rapor süresinde çalışmazlık bildirimi

İş bu noktada bitmemektedir. Raporlu işçinin rapor süresince işyerinde çalışmadığının bildirimini de işverenler yapmak zorundalar. Bu bildirimi yapmamak da idari ceza yaptırımına tabi. Cezası ise, bildirim süresinde yapılmadığında işçi başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise işçi başına aylık asgari ücretin yarısıdır.
Şu halde işveren, iş kazası sebebiyle rapor alan işçisinin rapor süresinde işyerinde çalışmadığını bildirirken, raporun başlangıç günü olan kaza gününde işyerinde çalışmadığını bildirmiş olacaktır...

İstirahat raporunun başlangıcı

Öte yandan iş kazasının olduğu gün işçiye sağlık tesisinde verilen istirahat raporunun da başlangıcı olmaktadır. Hekim ya da sağlık tesisi rapor başlangıç süresini kaza günü olarak dikkate almaktadır.

Çelişkiyi kim giderecek

SGK, işverenlerden, bir taraftan kaza tarihinin sigortalı çalışma gün sayısına dahil edilmesini istemekte, bir taraftan da işçinin istirahat raporunun da başlangıcı olan kaza tarihinde işyerinde çalışmadığını taahhüt etmesini istemektedir.
İşverenler ise, birinci duruma uymadıklarında 2 asgari ücret ceza riski ile karşılaşmakta, ikinci duruma uymadık-larında ise “çalışılmadığına dair bildirimi” internetten yapamamaktadılar.
Bu durumun bir an önce giderilmesi, sanırım uygulayıcılar ve işverenler için en az “yapılandırma” kadar önemli...

Prim affında süre uzatıldı

30.04.2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile vergi ve diğer borçlarda olduğu gibi sigorta prim yapılandırmalarında da süre 1 ay uzatıldı. İlgililerin en son 02.05.2011(dahil) tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

X