Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Evi, arsası ve kira geliri olana çok özel bir avantaj

ÇOK kişinin bilmediği bu avantaj, 31 Aralık’ta sona eriyor.<br><br>O nedenle, bu yazıyı dikkatle okuyun ve sizi ilgilendiriyorsa, acele edin.

SATACAK OLANLAR

Ev, dükkân, bina, arsa ya da araziniz varsa ve satmayı düşünüyorsanız, aldığınız tarihe bir bakın. Nedenine gelince, satın aldığınız tarihten itibaren 4 yıl (1 Ocak 2007’den itibaren alınanlar için 5 yıl) içinde satarsanız, elde edeceğiniz kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi (GVK. Mük. Md. 80/6).
Bu durumda olanlar 2008 öncesinde aldıkları gayrimenkulün, bugünkü değerini Varlık Barışı’ndan yararlanmak suretiyle, vergi dairesine beyan edip, yüzde 5’ini vergi olarak öderlerse, gayrimenkulün maliyet bedeli bu gün itibariyle bildirdikleri değer olacak.

Sattıklarında da gelir vergisi doğmayacak ya da çok az bir vergi çıkacak.

İNŞAAT YAPACAK OLANLAR


Yıllar önce, aldığınız bir arsa var ve üzerine inşaat yapacaksınız. Arsanın alış bedeli çok düşük. Örneğin, bu günkü değeri 5 milyon, aldığınız bedel 200 bin lira olsun. Bu durumda, üzerine yapacağınız inşaatın maliyetine arsayı 200 bin lira olarak dahil edeceksiniz ve daireleri sattığınızda, yüksek bir kazanç çıkacak.
Yılsonuna kadar, arsanızı 5 milyon lira beyan edip, yüzde 5 vergi öderseniz, değeri 5 milyon lira olacak. Gelir vergisi mükellefi olan bir gerçek kişi, arsasını Varlık Barışı Kanunu kapsamında, beyan tarihi itibariyle belirlenen alım-satım bedeli üzerinden beyan edip, tahakkuk eden vergiyi ödemesi ve arsayı deftere kaydetmesi halinde, yasadan yararlanabilecek.
Kafası karışanlar için belirtelim Maliye Bakanlığı’nın görüşü de bu yönde (MB. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 4 Aralık 2009 gün ve 49/4948-109/114500 sayılı Özelgesi).

MÜTEAHHİDE VERECEKLER


Bunlar da arsalarının değerini, bu günkü değer olarak beyan edebilecekler.

Maliye Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen özelgesine göre; arsanın Varlık Barışı kapsamında, güncel değerinin beyan edilebilmesi için tapuda beyan edecek kişi adına kayıtlı olması gerekiyor.

- Arsasını müteahhide devredenler, cins tashihi yaptıranlar,

- Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde sınırlayıcı bir hüküm bulunanlar,

Varlık Barışı Yasası’na göre, arsalarının değerini yükseltemeyecekler. Özelgeye göre, arsanın; her hangi bir kuruma ya da mahkemeye değer tespitinin yaptırılması da zorunlu değil.

SATIŞ YA DA KİRA


Gayrimenkulünü 2004-2007 yıllarında satan ve “değer artışı kazancı” elde ettiği halde beyan etmeyenler olabilir. Bunlar da yılsonuna kadar kazançlarının yüzde 5’ini Varlık Barışı Yasası’na göre vergi olarak öderlerse, ileride gelebilecek vergi ve cezadan kurtulurlar.

2004-2007 yıllarında, kira geliri elde edip bunu beyan etmeyenler de kirayı beyan edip, yüzde 5’ini vergi olarak ödediklerinde, kendilerine gizledikleri kira geliri nedeniyle, vergi ve ceza gelmez.

Gördüğünüz gibi, bunların her biri çok özel avantajlar...

X