Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Emin Öztürk’ün anısına

Emin’in aramızdan ayrılışının neredeyse birinci yılı doluyor. Değerli bir meslektaşımızı ve her konuda tartışmaktan zevk aldığımız bir arkadaşımızı kaybettik. Onun hatırasını yaşatmak istedik.

Ayda birkaç kez bir araya gelip bir akşam yemeğinde onun önermesi üzerine ısmarlanan şarabın eşliğinde Emin ile ekonomi tartıştığımız günler geride kaldı. Ekonomi tartışmadığımız günlerde Emin’in memnuniyetsizliği ve bizlerin ciddiyet uzaklaştığı yönündeki şikayetleri de artık yok.

Emin’i en iyi anmanın yolu olarak bir konferans düzenlemeyi düşündük. Düzenleyeceğimiz, öyle bir konferans olmalıydı ki, ekonomi tartışılsın, tartışılanlar Emin’in de tartışmak istediği konular olsun. Bunu başaracağımızı sanıyorum.

Bu cuma günü, 10 Ekim 2008 tarihinde, Tekfen Tower’ın konferans salonunda bir konferans düzenliyoruz. Konferans saat 13:30’da başlayacak.

TARTIŞMALAR

Hasan Ersel "Bankaların Bilgilendirme İşlevi Işığında Banka İktisatçısı" başlıklı bir sunum yapacak. Bülent Gültekin konuyu tartışacak. Emin de bir banka iktisatçısıydı. Kendinden sonra gelen birçok meslektaşına örnek oldu. Buradaki tartışmaların Emin’in meslektaşlarına ışık tutacağını umuyoruz.

Bizim gibi ülkelerde finansal sistem göreli olarak çok küçük. Küçüklüğün bir nedeni finansal sisteme güvensizlik olabilir. Bir o denli önemli neden de ekonomik birimlerin finans sistemine ulaşamaması. Dünya Bankası’ndan Ayşegül Demirgüç-Kunt bu konuyu "Finansal Hizmetlere Erişim: Ölçüm, Etki ve Politikalar" başlıklı sunumu ile işleyecek. Deniz Gökçe de sunumu hem tartışacak hem de kendi katkılarını yapacak.

Enflasyon hedeflemesi göreli olarak çok yeni bir konu. Ama, hem bizde hem de diğer gelişmekte olan ekonomilerde en önemli ekonomik konulardan biri haline geldi. Merkez Bankası’ndan Ali Hakan Kara ve Musa Orak enflasyon hedeflemesi üzerine dünya ve Türkiye deneyimlerini içeren ilginç ve öğretici bir sunum yapacak. Sunumu ben tartışacağım.

Türkiye son dönemde krizler ülkesi oldu. Yaşanan krizlerin kaynağını ve sonuçlarını tartışmak yenilerini yaşamamak için önemli. Türkiye’nin krizlerini çok yakından takip eden Erdal Sağlam bir sunum yapacak. Krizlerin çıktığı dönemlerde krizlerle mücadele etme konumunda görev yapan Hakan Özyıldız sunumu tartışacak.

Hepimizin bu tartışmalardan çok şey öğreneceğini düşünüyorum. Ekonomiyle ilgilenen herkesin de aynı şeyi düşüneceğini umuyorum. İlgilenen herkes konferansa davetlidir.

BİR KİTAP

Konferanstaki sunumları, sunumların tartışmalarını, katılımcılardan gelebilecek soruları ve sorulara verilen cevapları da içerecek bir biçimde bir kitap hazırlığı içindeyiz. Zaman darlığı nedeniyle konferansta yer veremediğimiz, ama kitapta yer alacak başka konular da olacak. Emin’in yazdığı raporları yakından takip eden Abdurrahman Yıldırım Emin’in düşüncelerini özetleyen bir makale yazdı. Bu makale aslında kitaba ve kitapta tartışılan konulara Emin’in bakış açısını getirecek.

Kitabın ekonomi ile ilgilenen herkese ve ekonomi öğrencilerine faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz. Emin’i anmanın en iyi yolunun bu olduğunu düşündük. Sanıyorum, çok da iyi yaptık.
X