GeriEğitim Felsefede mantık zorladı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Felsefede mantık zorladı

Felsefede mantık zorladı

Üniversiteye girişin ikinci adımı olan LYS'nın ilk oturumu olan LYS-4 (Sosyal Bilimler) bugün yapıldı. Uzmanlar, tarih, coğrafya-2, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinin yer aldığı sınavın genel olarak kolay olduğunu belirtti.

Felsefede mantık soruları adayları zorladı. Tarih soruları YGS tarzından yoruma dayalıydı. Coğrafyada ise hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular soruldu. Müfredat dışı, tartışmalı ya da cevabı olmayan soruya ise rastlanmadı. İlk kez açık uçlu soru tekniği kullanıldı ve açık uçlu sorular beklendiği şekilde geldi. Doğa Koleji ve Açı Eğitim Kurumları uzmanlarının LYS-4 yorumları şöyle:

DOĞA KOLEJİ UZMANLARININ YORUMLARI

TARİH: Tarih branşından gelen sorularda bazı zor soruların tamamı 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf müfredat konularından geldi. Bu yıl LYS’de cevabı doğrudan terim olan bilgi sorularının yanında, paragraf soruları da vardı. Bunun yanında, sorularda görsellik de kullanılan yöntemlerden biriydi. Kronoloji, eşleştirme ve öncüllü sorular yine bu yıl da soruldu. Bu yıl ilk defa kullanılan açık uçlu soru, 12’nci sınıf müfredatından geldi. 20’nci yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan ENIAC’ın hangi alanda yapılan bir çalışma olduğu soruldu. Özellikle çeldiricilerin çok iyi seçilmiş olduğu, soruların yarıya yakınının zorluk düzeyinin orta düzeyde olduğu, terim ve bilgi sorularının ise o konu ile ilgili temel bilgilerden seçildiği söylenebilir.

COĞRAFYA: LYS-4’ te yer alan coğrafya soruları, tüm lise müfredatından LYS formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış, müfredat dışı soru bulunmuyor. Hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular geldi. YGS’de harita yorumlamak üzere gelen sorular bu sınavda da karşımıza çıktı. İlk kez bu yıl uygulanan açık uçlu soru formatında yer alan Kiel Kanalı sorusu hem müfredata uygun hem de öğrencilerimizin harita bilgilerini değerlendirecek ölçüde hazırlanmış. Bununla birlikte LYS-4 formatına uygun olarak dünya coğrafyasına ağırlık verildi. Özellikle YGS’de her yıl beklenen Dünya’nın şekli ve hareketleri konusu bu sınavda karşımıza çıktı. Öğrenciler soruları rahat çözdüklerini, çeldirici yönü kuvvetli soruların olmadığını belirtti. Genel itibari ile verilen temel bilgiler kullanılarak yapılabilecek rahat bir sınav oldu.

FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Felsefe grubu soruları, konu dağılımı açısından önceki yıllarla uyumlu olduğu görüldü. Bu yılda psikolojiden sekiz, sosyolojiden sekiz ve mantıktan sekiz soru geldi. İlk kez bu yıl uygulanan açık uçlu soru psikoloji branşından gelmiş ve müfredat dışı soruya rastlanmadı. Psikoloji ve mantık sorularının bilgi ağırlıklı olduğu, sosyolojinin ise yoruma dayalı olduğu görüldü. Felsefe grubunda mantık sorularının ayırt edici bir rol üstlendiği gözlemlendi. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları geçen yıla göre biraz daha kolaydı. Sorular önceki LYS sınavlarına göre bilginin daha ön planda olduğu sorular olarak karşımıza çıktı. Sürprizin yaşanmadığı sınavda soruların genel olarak zorluk derecesi orta düzeydeydi. Allah’ın sıfatları ile ilgili soru ise çıkmasına kesin gözüyle bakılan sorular arasındaydı. Çeldirici unsurların olmadığı, analiz ve yorum sorularının ise orta düzeyde olduğu görülüyor.

AÇI EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ YORUMLARI

TARİH: Genel olarak kolaydı. LYS’de bu yıla kadar bilgi ağırlıklı sorular yer alırdı. Ancak bu sene daha çok YGS tarzı yoruma dayalı sorular vardı. Müfredat dışı bir konu bulunmuyor. Sorular zorluk düzeyi düşük olmakla birlikte konu dağılımı bakımından önceki yıllardan farklı değildi. Tarih testindeki açık uçlu sorunun çok kolay olması bazı öğrencileri şüpheye düşürdü.

COĞRAFYA: Coğrafya soruları tamamen müfredattan soruldu. Sorular önceki yıllara göre daha kolaydı. Her yıl olduğu gibi harita üzerinden sorulan sorular vardı. Birkaç soru dışında öğrencilerin zorlanmadığı bir test oldu.

FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ: Bu test de genel anlamda kolaydı ancak bazı psikoloji ve mantık soruları öğrencileri biraz zorladı. Din Kültürü testinde ise her yıl olduğu gibi genel kültür düzeyinde bilinebilecek yorum soruları yer aldı. Testlerin hiçbirinde yanlış olduğu düşünülebilecek bir soru bulunmuyor.

KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ YORUMLARI

TARİH: Sorular kolay ve normal bilgi düzeyindeydi. Ağırlıklı olarak bilgi gerektirmesine rağmen yorum gücüyle de çözülebilecek sorulardı. Müfredata uygun bir akış içinde sorular verildi, belirleyici nitelikte zor soru neredeyse hiç yoktu. Bu yıl ilk kez uygulanan kısa cevaplı sorunun yanıtını ise net ve anlaşılırdı. Adaylar cevaba ‘bilgisayar’ yazmaları halinde doğru cevaplamış olacaklardı. Tarih bilimine giriş, İlk Türk devletleri ile Türk-İslam devletleri konularıyla lise bir başarısını sorguluyordu. Osmanlı kültür ve medeniyeti ile dağılma dönemi ve yakın çağda Avrupa konuları da yine lise iki bilgisi olarak sınavda sorgulandı. İnkılap tarihi, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Marşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile Kurtuluş Savaşı ile ilgili beklenen sorular vardı. Çağdaş Türk ve dünya tarihinden hem açık uçlu soru hem de diğer ünitelerden kolay sorular geldi. Toplam 44 sorunun büyük bir kısmını aslında LYS’den çok YGS’de anlatılan üniteleri kapsadı. Sınav az bir bilgi ile rahatlıkla cevaplandırılacak sorulardan oluştu.

COĞRAFYA: Çalışan öğrencinin rahatlıkla yapabileceği düzeyde sorulardan oluşan bir sınavdı. Seçici nitelikte soruya rastlamadık. Açık uçlu soru deniz ulaşımı ile ilgili kanal sorusuydu ve cevabı ‘Kiel Kanalı’ydı.  YGS ve LYS konuları yaklaşık olarak eşit sayıda dağıtılmıştı. Türkiye haritası üzerinden bir soru, Dünya haritası üzerinden ise iki soru yöneltildi. Genel itibariyle kolay olan sorulardan oluşan coğrafya testinde Türkiye’nin fiziki coğrafyası, doğa ve insan etkileşimi, doğal kaynak tüketimi ve karbon salınımı ile ilgili sorular dikkat çekti. İnsanların doğaya müdahalesiyle ilgili güncel gündeme vurgu yapan sorulara da vardı.

FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Psikoloji testinde duyarlılaşma, Gestalt ekolu, aşırı uyarılma, edimsel koşullanma gibi kavramlardan sorular yöneltildi. Soruların bir kısmı sadece bilgi değil yoruma da dayalıydı. Bu yıl ilk kez uygulanan kısa cevaplı soru psikolojiden, savunma mekanizmaları konusundan geldi ve cevabı ‘gerileme’ydi. Sosyoloji testinde gelen sorular kültürel yozlaşma, tabakalaşma, kültürel gecikme, kültür merkezciliği gibi kavramlardan oluştu. LYS standartlarına uygun ve nitelikliydi. Mantık testinde ise tikel olumsuz önerme, analoji, sembolleştirme ve çıkarım gibi konulardan seçici nitelikte sorular vardı. Felsefe soruları genel olarak bilgiye yönelik ve müfredatla uyumluydu. Hatalı ve tartışmalı soruya rastlanmadı. Son birkaç yıldır felsefe sorularının sosyal bilimlerdeki belirleyiciliği bu yıl da devam etti. LYS din kültürü soruları genel olarak teamüllere uygun ve müfredat dışına çıkılmadan hazırlanmıştı. Peygamberin özelliklerini ve güzel ahlakını konu edinen bir paragraf verilip onun üzerinden bir cevaplaması kolay bir soru soruldu. Diğer bir soru Allah’ın sıfatlarından çıktı ve onun da cevabı kolaydı. Peygamberin Kâbe’deki putları kırmasıyla ilgili soru da bekleniyordu. Genel anlamda kolay ve adayların alışık olduğu tarzda bir sınav yaşandı. Temel din kültürü bilgisine sahip tüm adayların zorlanmadan cevaplandırabilecekleri bir sınav yaşadık.

UĞUR OKULLARI UZMANLARININ YORUMLARI

TARİH: Sınav soruları kolay geldi. LYS-4’ te yer alan tarih soruları, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların tarih müfredatına uygun olarak, eşit bir şekilde dağıtıldı. Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlendi. Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmış. Düzenli çalışan bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluştu. Toplam 44 soru soruldu ve bilgi düzeyini yoklamaya yönelik hazırlandı. Açık uçlu soru, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden geldi. Detaylı bilgi içeren soru sayısının az olmasına rağmen soruların bilgiyi ölçücü nitelikte olduğu ifade edilmiş ve sorulardan 5-6 tanesinin  ayırt edici nitelikte olduğu bilgisine ulaşıldı. Genel olarak çalışan ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorular soruldu.

COĞRAFYA: Soruların dört yılın lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da haritalı sorulara yer verildi. Kısa cevaplı soru olarak Almanya’da bulunan Kiel Kanalı’nın sorulduğunu öğrenildi. Sınavın yapılabilirliği yüksekti.

FELSEFE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ: Müfredata uygun. Psikoloji ve sosyolojide sorular uzun paragraflardan oluşturuldu, mantıkta ise işlem ağırlıklı soruldu. Bu da bilginin yanı sıra test tekniği ve zaman yönetimi konularında iyi olmayı gerektirdi. Bilgisinden emin olmayanı, zamanı iyi yönetemeyeni eleyecek bir sınav. Bu nedenle geçen seneye göre biraz daha zorlayıcı. Kısa cevaplı soru, psikoloji dersinin savunma mekanizmaları konusundan geldi. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun. Önceki yıllarda olduğu gibi paragraf yorumu ve kavram bilgisini sorgulayan nitelikte.

BAHÇEŞEHİR EĞİTİM KURUMLARI UZMANLARININ YORUMLARI

-Çağdaş Türk ve dünya tarihinden sorular beklenildiği gibi geldi.

-Kazanım dışı soru gelmedi.

-Sınav sorularının zorluk derecesi zayıf olup çalışan öğrencilerin çok rahat yapabileceği sorulardı.

-Sınavda yorum sorularına epeyce yer verildi. Bu durumun en olumsuz tarafı çalışan ile çalışmayan öğrencinin arasındaki farkın azalması.

-Sorular değerlendirildiğinde önceki yıl ile soruların zorluk derecesinin aynı olduğu görüldü.

-Son yıllarda olduğu gibi yine tarihin ilk konuları olan ilkçağ uygarlıklarına ve tarihe yardımcı bilim dallarına, olay-olgu sorularına yer verildi.

-Sınavın büyük bir bölümünü oluşturan aslında biraz daha zor diyebileceğimiz kısmı Osmanlı tarihi soruları. Sınavın en belirleyici soruları Osmanlı tarihi soruları olacak. Adaylar arasındaki farkın açılmasına sebep olacak sorular Osmanlı Kültür ve Uygarlık soruları. Kolay gibi gözükebilir ama doğru cevaplama yüzdesinin düşük olacak.

-Bu yıl bir ilke yer verilen ‘açık uçlu soru’ kısmında ise tarihten bir adet soruya yer verildi. Öğrencilerimizin uygulamanın ilk olması handikabıyla zorlanabilecekleri bir soru örneği.

-Sınavda kazanım dışı sorunun gelmemesi, son yıllarda olduğu gibi çağdaş Türk ve dünya tarihinden soru sayısının az olması, sınavın zorluk derecesini Osmanlı tarihi sorularının belirleyecek olması nedenleriyle sınav beklenildiği gibi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle