Fil Suresi Okunuşu - Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Faziletleri (Diyanet Meali)

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 15:28

Fil Suresi, namazda okunabilecek sureler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Toplam 5 ayetten oluşan Fil suresi, fillere sahip olan ordusuyla Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ile ordusunun nasıl helak edildiğini anlatır. Halk arasında Elemtera suresi olarak bilinir. Sureyi ezberlemek isteyenler için Fil Suresi okunuşu sayfamızda Fil suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça okunuşu ile birlikte Türkçe diyanet meali yer almaktadır.

Haberin Devamı

Fil Suresi namazda okuyabileceğiniz zammı sureler arasında yer almaktadır. Mekke döneminde indiği rivayet edilmektedir. İsmini birinci ayetinde geçen fil kelimesinden almıştır. Sure Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunun helak edilişini anlatır.

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil. E lem yec'al keydehüm fı tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termıhim bi hıcaratin min siccıl. Fecealehüm keasfin me'kul.

Fil Suresi Konusu

Fil Suresi, Habeşistan Kralı Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için Mekke şehrine gelmesi ve Allah'ın fil ordusunun onu helak etmesini konu alır. Allah'ın mucizesi, kutsalı ve ne kadar yüce olduğu, sure içerisinde değinilen konular arasındadır.

Fil Suresi Anlamı ve Önemi

Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. İsmini konusundan alan sure, Fil olaylarını anlatır. Arapların 'Fil Vak'ası' olarak bildikleri filler anlatılır. Kayıtlara göre bu olay, peygamber efendimizin doğduğu yıl veya birkaç yıl öncesinde yaşanmıştır. Allah'ın kendi mekanını nasıl koruduğu ve bundan ders alınması gerektiği sure içerisinde vurgulanarak anlatılır.

Haberin Devamı

Fil Suresi Kaç Ayet ve Sayfa Ne Zaman İndirilmiştir?

Fil Suresi Kur'an’ın en kısa surelerinden birisidir. Fil Suresi toplam ayet sayısı 5'tir. 601. sayfada olan Fil Suresi aynı sayfada son bulur. Fil Suresi Arap Yarımadasını ele geçirmek için gelen Ebrehe ve onun ordusuna neler olduğunu anlatıyor. Mekke'de indirilmiştir.

Fil Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Fil Suresi Kur'an’da 601. sayfa içerisinde yer alır. 30. cüz içerisinde yer alır. 1. ayetle başlar, 5. ayette ise son bulur.

Fil Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Allah'ın resulü buyurdu ki: Fil Suresini kim okursa, Allah onu kötülüklerden ve ahlakının değişmesinden korur. Fil Suresinin faziletleri surenin kendi iç yapısında anlatılır. Mucize olarak belirtilen bir durum anlatılır. Fil Suresini okumanın faydaları geniş kapsamlıdır.

Düşmanlara karşı zafer elde etmek için okunabilir.

Düşmanların def edilebilmesi için akşam ve yatsı arasında okunabilir.

Haberin Devamı

Akşam ve yatsı vakitleri arasında kişinin ne muradı varsa dua maksatlı okuyabilir.

Savaş esnasında okunduğunda zafer kazanılır.

Fil Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Fil Suresi, diğer Kur'an surelerinde olduğu gibi ezbere abdestli olmadan da okunabilir. Lakin Kur'an-ı Kerim'e dokunarak okunacak ise abdest alınması zaruridir.

Fil Suresi Hikmeti ve Sırları

Fil Suresi, tarihte 'Fil Vak'ası' olarak bilinen bir olayı anlatır. Bu olayın gelişimi, birçok sırra ve hikmete sahiptir. Allah'ın hikmetlerinin ne kadar büyük olduğu burada anlatılır. Peygamber efendimiz, Fil Suresini okuyan kişi için 'Hayırlı Kişi' tanımlaması yapmış ve onun düşmanlarına karşı zaferler kazanacağını belirtmiştir.

Haberin Devamı

Fil Suresi Ne İçin Ne Zaman Neden ve Nasıl Okunur?

Fil Suresi, herhangi bir düşmanla karşılaşıldığında, sınavlarda kazanmak için okunabilir. Aktarılanlara göre Fil Suresi akşam namazı ile yatsı namazı arasındaki vakitlerde okunursa daha hayırlıdır. Türkçe veya Arapça ister sesli şekilde ister sessiz şekilde okunabilir.

Fil Suresi Nasıl Ezberlenir?

Fil Suresi ezberleme hususu diğer surelere göre daha kolaydır. Toplamdan 5 ayette oluşan Fil Suresinin ayetleri 5'er defa okunduğunda ezberlenebilir. Eğer 5 sefer okunmasına rağmen ezberlenmesi pek mümkün olmamışsa, tümünü 21 kez okumakla ezberlemek daha mümkün olabilir.

Fil Suresi Neyi Anlatıyor?

Fil Suresi ismiyle anılır. Surede anlatılan durum ise Ebrehe'nin fil ordusuyla Kabe'ye gelmesini ve burada ebabil kuşlarıyla, helak edilmesi anlatılmıştır. Tarihte bu durum 'Fil Vak'ası' olarak yer alır.

Haberin Devamı

Fil Suresi Ölülere Okunur mu?

İslam alimleri, surelerin ölülere okunmasında bazı farklı görüşlere sahiptirler. aygın görüşe göre sureler ölülere okunabilir. Ancak bazı alimler sure okumanın fayda sağlamayacağını belirtirler. İmam Şafi bunlardan birisidir. Fil Suresi ise ölülere okunabilen sureler arasındadır. Hayır olması adına okunabilir.

Fil Suresi Özellikleri

Fil Suresi, ebabil kuşlarının Allah'ın emriyle fil ordusunu helak etmesini anlatır. Burada Allah'ın yüceliği belirtilir. Sure numarası 105'tir. Toplamda 5 ayete sahiptir. 23 kelimeden oluşan Fil Suresi, toplamda 96 harften oluşur.

Fil Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Kur'an’da yer alan tüm sure ve ayetler şifa almak niyetiyle her vakit okunabilir. Bununla birlikte Fil Suresi genellikle zafer kazanmak, bir sınavda başarılı olmak maksadıyla okunur. Hasta kişiler, hastalığa karşı zafer kazanmak için şifa niyetiyle okunabilir.

Haberin Devamı

Fil Suresi Bağışlama Duası

Bağışlama duası, sureler okunduktan sonra tövbe amaçlı edilir. Her sure sonrasında dualar okunabilir. Fil Suresi okunduktan sonra bağışlama duası okunabilir.

'Ey insanları yoktan var eden, kainata ol deyip olduran Allah'ım. Senden geldik sana döneceğiz. Sen ki her şeyin sahibisin. Bizlerin yaratıcısısın. Bizler günahkar kullarınız. Bizi yaptığımız hatalardan ötürü affet. Bize fikir ihsan eyle. Aklımızı çoğalt.'

Fil Suresi Üzerinde Taşımak

Fil Suresi taşıma herhangi bir alim tarafından özellikle tavsiye edilmemiştir. Ancak bu sureyi özellikle önemli bir sınav veya durumda üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Fil Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Fil Suresi okuma zamanıyla ilgili belirtilen süreler akşam ve yatsı arasında kalan vakittir. Bu sürelerde okunduğunda faydaları daha fazla sağlanabilir. Bunun yanında her vakit ve her ortamda Fil Suresi okunabilir. Her namaz sonrasında Fil Suresi 3 kez okunabilir.

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Fil Suresi Okunuşu - Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Faziletleri (Diyanet Meali)

FİL SURESİ ANLAMI VE TÜRKÇE DİYANET MEALİ

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. ﴾1-5﴿

 

FİL SURESİ TEFSİRİ

Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşistan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya çekmek için burada Kulleys veya Kalîs (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San‘a’ya çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kâbe’yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahmûd (mamut) adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü (olayın tarihi ve sebepleriyle ilgili farklı görüşler için bk. Mustafa Fayda, “Fil Vak‘ası”, DİA, XIII, 70-71). Ebrehe, hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkeliler’e ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. Abdülmuttalib, Ebrehe’ye gelerek develerinin iadesini istedi; Ebrehe’nin Kâbe ile ilgili bir sorusu üzerine Kâbe’yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kâbe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre en öndeki fil (mamut) yerinden kımıldamadığı gibi askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından –âyetteki benzetmeyle– “yenilip çiğnenmiş ekin” gibi imha edildi. Bazı müfessirler “sürü sürü” şeklinde çevrilen ebâbîl kelimesinin bir kuş türünün adı olduğu kanaatindedir, buna göre 3. âyete “ebâbîl kuşlarını göndermedi mi?” şeklinde mâna vermek gerekir; fakat–konuya ilişkin rivayet ve tefsirler dikkate alındığında– bu görüş ikna edici görünmemektedir (bilgi için bk. Elmalılı, IX, 6102-6105). Yaygın inanışa göre bu olay Hz. Peygamber’in doğumundan elli-elli beş gün veya üç ay önce vuku bulmuştur.

Sûrede Hz. Peygamber’e hitap edilerek 1-2. âyetlerde fil ordusunun başına gelen felâketin büyüklüğünden ve Kâbe’yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen “görmedin mi” şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3-5. âyetler ise felâketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder. Râzî’ye göre Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü emellerin sûrede keyd (plan, tuzak) kelimesiyle ifade edilmesi, onların sadece Kâbe’yi yıkma amacı taşımadıklarını gösterir. Çünkü önceden açıkladıkları için Kâbe’yi yıkma fikri artık “tuzak” olmaktan çıkmıştı. Şu halde keyd kelimesi burada Ebrehe tarafının Araplar’a karşı besledikleri başka sinsi planları dile getirmektedir (XXXII, 99; bu planlar ve tuzakların neler olabileceği konusunda bk. Fayda, gös. yer.).

Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir mûcize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tâbiîn âlimlerinden İkrime’ye atfettikleri bir rivayette o, “Bu taşlar kime isabet ettiyse onda çiçek hastalığı görüldü” demiştir (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 54-56; Taberî, XXX, 298-299, 303). Rivayete göre Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür (bk. Taberî, XXX, 196). Muhammed Abduh, Ferîd Vecdî, Cevâd Ali, Muhammed Esed gibi bazı çağdaş araştırmacılar bu rivayetlere dayanarak olayı bulaşıcı hastalık salgını şeklinde yorumlamaya çalışmışlardır. Abduh’a göre sûrede sözü edilen kuşlardan maksat bir çeşit gerçek kuş olabileceği gibi sinek, sivrisinek gibi mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir (bk. Tefsîru cüz’i Amme, s. 157-158). Ancak dönemin güçlü akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konduğu anlaşılan bu yoruma çağdaş müfessirlerin çoğu katılmamış, ona karşı ciddi tenkitler yöneltmişlerdir (meselâ bk. Elmalılı, VIII, 6123-6144; Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, VI, 3976-3979). Sonuç olarak Allah’ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir mûcize neticesinde cezasını görmüş; hiçbir şekilde düşmana karşı koyma imkânı bulamayan ve şehri terkedip dağlara çekilen Mekke halkı da bu olaydan zarar görmeden kurtulmuştur.

“Pişkin tuğla” diye çevirdiğimiz 4. âyetteki siccîl kelimesi “taşlaşmış çamur” demektir. Son âyetteki asf kelimesi ise “ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi güve, böcek ve kurtçukların yediği, rüzgârın sağasola savurduğu kırıntılar” anlamına gelir. Müfessirler kuşların, ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebrehe ordusunun üzerine fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, Ebrehe’nin ise yaralı olarak San‘a’ya döndükten sonra orada hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir (Taberî, XXX, 196; Râzî, XXXII, 96-97). “Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi” meâlindeki son âyet, Ebrehe ve ordusunun nasıl büyük bir felâkete mâruz kaldığını ve sonuçta helâk olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden dolayı bu yıla “Fil yılı” denilmiş ve onlar olayı tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır.

Ezberlemek İsteyenler için Namaz Sureleri

BAKMADAN GEÇME!