Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu - Kenzül arş duası nedir, fazileti nelerdir?

Güncelleme Tarihi:

Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu - Kenzül arş duası nedir, fazileti nelerdir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 14:19

‘Kenzü’l- arş’ ismiyle bazı kitaplarda yer alan bu dua, birçok âyet ve hadisten devşirilerek edebi bir metne dönüştürülmüş ve 'Cebrail’in kanadına yazılı isminin hatırı için' gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadelerle süslenmiştir. Kenzül-arş duasını okuyan kimsenin, kıyamet gününde yüzünün ayın on dördü gibi parlayacağına; hasta ise iyileşeceğine; cinden ve şeytanın şerrinden, sancı ve hastalıklardan emin olacağına ve kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağına inanılmaktadır. Peki, Kenzül arş duası nedir, fazileti nelerdir? İşte, Kenzül-arş duası Arapça ve Türkçe okunuşu...

Haberin Devamı

Dinimizde duanın yeri ve önemi çok büyüktür. Allah ve peygamberimiz dua etmemiz konusunda sık sık hatırlatmalar yapmışlardır. Herhangi bir isteğimiz olduğunda, başımız sıkıştığında, onulmaz derde düştüğümüzde, ilk başvurduğumuz duadır. Salihane dileklerle ve sadece Allah’tan isteyerek dua ettiğinizde duanızın karşılık bulduğunu görmüşsünüzdür.

Kendi bildiğiniz gibi dua edebileceğiniz gibi, peygamberimizin, salih insanların ve velilerin ettiği dualardan da edebilirsiniz. Bazı dualar vardır ki, Allah katında daha çok makbul görür ve güçlüdürler. Bu dualardan biri de Kenzül-arş duasıdır. Bu dua, Allah’ın sırlı isimleri hürmetine yapılır. Her türlü sıkıntınızda, hacetinizde ve olmasını istediğiniz hayırlı bir işinizde bu duayı okuyabilirsiniz.

Haberin Devamı

Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni'metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es'elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Haberin Devamı

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya'kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a'taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Haberin Devamı

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir'avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni'mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Haberin Devamı

Kenzül arş duası nedir?

Kenzül arş duası her ne kadar Kuran’da geçmese de sahih dualardan biridir. İmam Ali tarafından düzenlendiği varsayılan Mecmuatul Ahzap kitabında geçmektedir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin 29. kitabında da bu duayı görebilirsiniz.

Kenzül Arş, her türlü hacet, dilek, hastalık, şer gibi durumlarda okunması tavsiye edilen bir duadır. Allah’ın Hakk, Mübin, Adl, Hakem, Metin gibi mübarek isimleri kullanılarak, peygamberler ve melekler şahit gösterilerek dua edilir.

 

Kenzül Arş duasını sadece Arapça okumak zorunda değilsiniz. Duanın Türkçe okunuşu da bulunuyor. Ezberiniz kuvvetliyse ezberleyip öyle okuyabilirsiniz. Dua çok uzun olduğundan ezberlemek zorunda değilsiniz. Bir kağıt üzerinden de okuyabilirsiniz. Duayı içten, samimi ve sadece Allah’tan bekleyerek okumanız yeterlidir.

Haberin Devamı

Duayı okurken kelimelerin ve harflerin nasıl okunduğuna dikkat etmelisiniz.

Duanın Türkçe okunuşunu da bir kağıda yazıp, üzerinizde taşıyabilirsiniz. Yolculukta, bekleme yaparken veya istediğiniz yerde (tuvaletler hariç) çıkarıp okuyabilirsiniz.

Kenzül-arş duası fazileti

Kenzül Arş duasının fazileti ve hikmeti çok büyüktür. Allah katında makbul gören ve geri çevrilmeyen güçlü bir duadır. Peygamber Efendimiz, Hz. Ali, Hz, Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer tarafından duanın gücü ve hikmeti sıklıkla dile getirilmiştir. Her müslümanın ömründe en az bir kere bu duayı okumasını tavsiye etmişlerdir.

Zor duruma düştüğünüzde, başınız sıkıştığında, yardıma ihtiyacınız olduğunda bu duayı okuyabilirsiniz. Duanın daha etkili olabilmesi için öncelikle Fatiha, İhlâs, Kafirun, Felak, Nas surelerini üçer defa okuduktan sonra bu duayı okumalısınız. Bu duayı okursanız, bütün varlıkların şerrinden, her türlü hastalıktan korunursunuz.

Gece yarısı veya imsak vaktinde iki rekat namazın her rekatında Fatiha ve İhlas okuyup, selamdan sonra bu duayı okuyabilirsiniz. Böylece hem bu dünyada hem de ahrette istediklerinize nail olabilirsiniz.

Bu duayı, bir kâğıda Arapça yazıp, yanınızda taşıyabilir ya da yastığınızın altına koyabilirsiniz. Bunu yaparsanız çalınan mallarınız bulunur, evinizden kaçan geri döner.

Genel olarak bu duanın faziletini şöyle sıralayabiliriz;

1-Hayatınızdaki olumsuz gelişmelerden refaha çıkmak, depresyondan kurtulmak istiyorsanız;
2-Kara sevdaya düşmüşseniz, sevdiğinize kavuşmak istiyorsanız;
3-Okul veya iş için sınava girecekseniz, sınav stresi yaşamak istemiyorsanız;
4-Sağlık problemleri yaşıyorsanız, biran önce sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız;
5-ihtiyacınız olan hacetlerinizi elde edebilmek için bu duayı okuyabilirsiniz.

BAKMADAN GEÇME!