Dört Büyük Melek Kimlerdir? 4 Büyük Meleğin Adı Ve Görevleri

Dört Büyük Melek Kimlerdir 4 Büyük Meleğin Adı Ve Görevleri

Melekler Allah’ın insanlardan önce yaratmış olduğu varlıklardır. Melekler Allah’a koşulsuz şartsız ibadet etmektedir. Her meleğin bir görevi bulunmaktadır. En çok bilinen ise dört tane büyük melek bulunmaktadır. Dört büyük melek kimlerdir? İşte dört büyük meleğin adı ve görevleri ile ilgili bilgiler.

Haberin Devamı

Allah Adem (a.s.)’dan itibaren ve Muhammed (s.a.v.)’e kadar göndermiş olduğu tüm peygamberlere melekleri aracılığı ile çoğu zaman vahiy göndermiştir. Eskiden Allah’ın göndermiş olduğu fakat şimdi tahrip edilmiş şekilde uyulan Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlerde de bu dört büyük melek bilinmektedir. Dört büyük melek İslam peygamberi olan Muhammed (s.a.v.)’in bildirdikleri ve Kuran’da Allah’ın bildirdikleri ile bilgi sahibi oluruz.

 Dört Büyük Melek Kimlerdir?

 Meleklerin sözlük içerisindeki anlamı haberci, elçidir. Allah’ın yaratmış olduğu melekler farklı şekillerde görülebilmektedirler. Melekler Allah’ın izni ile zor olan işleri yapabilen, dişi ya da erkek olmayan ve hiçbir şekilde Allah’a itaatlerinden bir an ayrılmamaktadırlar. Hiçbir duyu organımız ile algılayamadığımız soyut olan varlıklardır. Kuran’da Allah meleklere herkesin iman etmesini farz kılmıştır. Birçok ayette meleklerin varlığı, meleklere iman etmenin farz olduğu ve meleklerin görevleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

 Melekler nurdan yaratılmış olan hem ruhani hem de nurani varlıklardır. Melekler hiçbir zaman Allah’a isyan etmezler. Sürekli olarak Allah’a ibadet ederler. Oldukça güçlü, hızlı ve kanatlı olan varlıklardır. Allah’ın izni ve Allah’ın emri ile farklı şekillere ve kılıklara bürünebilirler. Gözle görülmeyen varlıklardır. İslam dininde Cebrail (a.s.), Azrail (a.s.), İsrafil (a.s.) ve Mikail (a.s.) isimlerinde dört büyük melek bulunur.

Haberin Devamı

 4 Büyük Meleğin Adı ve Görevleri

 Dört büyük melekten biri olan Cebrail (a.s.) vahiy getirmek ile görevlendirilmiş olan melektir. Güvenilir anlamında olan “emin” de Cebrail (a.s.) için kullanılmıştır. Kuran’da çok sayıda surede Cebrail (a.s.)’dan bahsedilmektedir. Melekler arasında en üstün olan melek Cebrail (a.s.)’dır. Aynı zamanda da melekler arasındaki en büyük melekte yine Cebrail (a.s.)’dır. Kendisine meleklerin efendisi anlamına sahip olan “Seyyidül Melaike” denilen bir melektir.

 Dört büyük melekten bir diğeri olan Mikail (a.s.) tüm kainatta meydana gelen doğal olayları ve Allah’ın yaratmış olduklarının rızıklarını idare edebilme ile görevlendirilmiş olan bir melektir. Mikail (a.s.) tüm canlıların rızıkları ile ilgili ve yağmur yağması, bitkilerin büyümesi, meyveleri oluşması gibi bütün doğa olayları ile görevlendirilmiştir.

 Dört büyük melekten bir diğeri olan İsrafil (a.s.) ise kıyamet zamanının habercisi olan bir melektir. Sur üflemek ile görevlendirilmiştir. Sur isimli aleti iki defa üfleyecektir. İlk defa Sur aletini üflediği zaman kıyamet kopacaktır. İkinci defa Sur aletini üflediği zaman ise yeniden diriliş gerçekleşecektir. Allah İsrafil (a.s.)’ın bu görevini Zümer Suresi 68. Ayette belirtmiştir. İsrafil(a.s.) Sur’u Allah’ın emri ile üfleyecektir. İsrafil (a.s.) sadece bu olacakların habercisidir. Kıyamet gününden sonra yenden dirilmeyi anlatan ayetlerde İsrafil (a.s.)’ın üfleyeceği Sur anlatılmıştır.

Haberin Devamı

 Dört büyük melekten diğeri ise Azrail (a.s.)’dır. Azrail (a.s.) ölüm meleğidir. Can almak ile görevlendirilmiştir. Allah’ın emretmesi ile Azrail (a.s.) insanların canını alır. Secde Suresi 11. Ayette Allah Azrail(a.s.)’ın bu görevinden bahsetmiştir. Muhammed (s.a.v.) Azrail (a.s.) ile ilgili kişinin yaşamı boyunca nasıl yaşadığı, imanı ve nasıl biri olduğuna göre ölüm sırasında Azrail (a.s.)’ın ona göre göründüğünü söylemiştir. Kıyamet gününde tüm yeryüzü yok olup, yeryüzündeki her şey kaybolduktan sonra sıra sıra tüm meleklerin canı alınacak ve tek kalan yaratılmış Azrail (a.s.) olacak ve Allah ölmesini emredecek ve Azrail (a.s.)’da tüm yaratılmışlar gibi ölecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası: