Zebur Nedir Ve Hangi Peygambere İndirilmiştir? Hangi Dinin Kitabıdır

Güncelleme Tarihi:

Zebur Nedir Ve Hangi Peygambere İndirilmiştir Hangi Dinin Kitabıdır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2021 14:57

Zebur, dört kutsal kitaptan bir tanesidir. İlk insandan bu yana binlerce peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerden 4 tanesine ise kutsal kitap indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim son peygamber Hz. Muhammed'e indirilen hak kitaptır. Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kitaplar ise indirildikleri zamanki halleri ile günümüze ulaşmamıştır. Zebur nedir ve hangi peygambere indirilmiştir? Hangi dinin kitabıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 Zebur, indirilen kutsal kitaplardan ikincisidir. Hz. Davut peygambere indirilmiştir. İndirilen son kitap ise Hz. Muhammed'e indirilen ve son dine ait olan Kur'an-ı Kerim'dir.

 Zebur Nedir ve Hangi Peygambere İndirilmiştir?

 Kutsal kitaplar peygamberler aracılığı ile gönderilen kitaplardır. Kutsal kitap indirilmiş olan peygamberler kendilerine gönderilmiş olan kitaplardaki emir ve yasakların uygulanması için yol gösterici olmuşlardır.

 Gönderilmiş olan kutsal kitaplar Allah'ın kelam sıfatının bir eseri olarak gönderilmiştir. Bu kitaplar peygamberlere vahiy yolu ile gönderilen mesajların birleştirilmesi yolu ile ortaya çıkmıştır. Peygamberlere gönderilen kitaplara ilahi kitap denir. Çünkü bu kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir. Söz ve içerik bakımından da beşer katkısı yoktur.

Haberin Devamı

 Müslümanların inmiş olan kutsal kitaplara şu andaki şekilleri ile değil Allah tarafından gönderilmiş olan şekillerine göre inanmaları gerekmektedir. İlahi kitaplara inanmayan kişilerin imanının gerçekleşmesi mümkün değildir.

 Kutsal kitapların bir kısmı tamamen kaybolmuş ve günümüze hiç bir şey gelmemiştir. Hz. İbrahim'in sahifeleri de aynı şekildedir. Tevrat, Zebur ve İncil zaman içerisinde kötü ve iyi niyetli insanların müdahalelerine maruz kalmıştır. Kur'an-ı Kerim ise Allah'ın gönderdiği vahiyler şeklinde varlığını korumuş, bir bozulmaya ya da değişikliğe uğramamıştır.

 "Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız" (el-Hicr 15/9) ayeti ile de Allah, Kur'an-ı Kerim'in koruma altında olduğunu ve kıyamet gününü kadar değiştirilemeyeceğini insanlara bildirmiştir.

 Kur'an-ı Kerim kendinden önce gönderilmiş olan kutsal kitapları tasdik etmektedir. Ancak kendinden önce gelen kutsal kitaplardaki bir takım hükümleri kaldırarak yeni hükümler de getirmiştir. Mümin olmak adına Hz. Muhammed'e ve ona indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e uyulmasını vurgulamaktadır.

 Zebur, Hz. Davut'a indirilmiş olan kutsal kitaptır. Kelime anlamı olarak yazılı şey ve kitap anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de Zebur'dan bahseden ayetler bulunmaktadır. "...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebur'u verdik" (el-İsrâ 17/55).

Haberin Devamı

 Zebur kutsal kitaplar içerisinde en küçük olandır. Bu kitap diğer kutsal kitaplar gibi dini hükümler getirmemiştir. Günümüze kadar gelmiş olan Zebur nüshalarında ilahiler ile lirik söyleşiler vardır. Bunun yanında Allah'a övgüler ilahi sözler ve nasihatler da bulunmaktadır. Mezmurlar ismi ile Eski Ahid'de bulunmaktadır.

 Kaynak: Diyanet

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!